Giấy Phép LiteFinance ( Tức LiteForex )  Số : 290820 / License of LiteFinance Global LLC No.290820

Giấy Phép LiteFinance ( Tức LiteForex ) Số : 290820 / License of LiteFinance Global LLC No.290820

Happy Trade
440 View
Like

Giấy Phép / License : LiteFinance

Số giấy phép / License No. : 290820

Tên giao dịch / Trading name : LiteFinance

Tình trạng pháp lý / Legal status: Firm LLC

Trang chính thức / Home page : https://www.litefinance.com/

Địa chỉ liên hệ / Add: Tầng 1, Tòa nhà First St Vincent Bank Ltd, James Street, Kingstown, St. Vincent và Grenadines / First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
Số điện thoại / Phone Number : +88007072963
Số Fax: +88007072963
Ngày cấp phép / Date of Licensing : 28 tháng  8 năm 2020
Các dịch vụ / Service and products  : Nguồn giá / Price Board; Thông tin tài chính / finacial info ; lưu trữ thông tin kinh tế / ecomomic analystic info;

 

Phụ lục Trích cam kết bổ sung / Note: Additional commitment:

1 – Cam kết công bố thông tin đầy đủ và toàn diện / Give full info

2 – Mưu cầu lợi ích chân chính cho người dùng / Working for the benefits of the users

3 – Phát triển bền vững để bảo vệ người dùng. / Growing in logn term
4 – Hành xử công bằng, uy tín, văn minh / Conduct fair, prestigious, civilized

 

Cá nhân đại diện/ điều hành/ được ủy quyền/ chịu trách nhiệm / who is responsible

Số giấy phép / License No. : TB290820 /1

Tên giao dịch / Trading name: SUPPORT DEPARTMENT

Tình trạng pháp lý / Legal status : Admin – các nhân ủy quyền
Địa chỉ liên hệ / Add : https://www.litefinance.com/vi/contacts/
Số điện thoại / Number: +88007072963

Email: Client@litefinance .com

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments