menu

 

Order Groups Products 

  *Chọn sản phẩm / Products Codes:

  *Chọn Groups / Pick Groups :

  *Đặt thời gian / Put Time ( Quantity):

   


  Explain / Chú thích :

  1 – Sau khi nhận được đơn hàng chúng tôi sẽ liên hệ trao đổi chi tiết hơn.

  [EN] After receiving your order, we will contact you to discuss more details.

  2 – Giá 1 tháng theo USD . Giá 1 tuần = giá 1 tháng /4 , đơn hàng tối thiểu 1 tuần

  [EN] Monthly price in USD , Weekly price = Monthly price / 4 , min order 1 week

  3 – Example / Ví dụ:

  Đặt hàng : P1 , 5 tuần . Giá = 1 tháng + 1 tuần = 1000 + 250 = 1250 u

  [En] Order: P1 , 5 weeks . Price = 1 month + 1 week    = 1000 + 250 = 1250 u

  4 – Đối với bài viết thông báo ( mã A : Announcement ) đặt hàng theo tháng .

  [EN] For announcement articles ( code A : Announcement ) order by month .

  5 – Đối với bài viết quảng cáo ( mã T : topic ) giá là cho 1 bài đăng ; post được đảm bảo tồn tại 1 tháng ; được seeding 1 tuần.


  Group code / Mã nhóm

  1 – Forex – Liên Minh Trader

  2 – Đầu Tư Forex Việt Nam

  3 – Forex – Đầu Tư Thông Minh

  4 – Đầu Tư Chứng Khoán

  5 – Trade Coin Forex Chứng khoán

  6 – Forex Việt Nam

  7 – Chứng khoán Coin Forex

  8 – Trade Coin Việt Nam

  Tin Hot

  GIỚI THIỆU - HƯỚNG DẪN

  Tradeboxx.net là một hệ thống mở, thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải. Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận Quy định của Diễn đàn. Phiên bản thử nghiệm, đang tiến hành xin cấp giấy phép thiết lập MXH. Trade Boxx Cung cấp Lớp học trade miễn phí chất lượng cao cho Trader mới miễn phí; Hệ thống mở thư viện các cuốn sách Trading tiêu biểu miễn phí, Hệ thống mở tài liệu Trading Kinh điển miễn phí ...

  LIÊN HỆ - CONTACT

  Email: TradeBoxxNet@gmail.com 
  Cảnh báo rủi ro. Lưu ý rằng Trading CFDs là sản phẩm có đòn bẩy và có thể dẫn đến thua lỗ tất cả số vốn đã đầu tư. Chính sách bảo mật tb gr

  DMCA.com Protection Status