Chiến lược vào lệnh Gann Pull-Back được dựa trên quan sát của Gann, theo cụ thì những sự điều chỉnh nhỏ trong xu hướng lớn thường chỉ kéo dài 3 ngày hoặc hơn 1 chút. Những sự điều chỉnh nhỏ này là thứ mà bất kỳ trader theo xu hướng thị trường đều phải nhận ra nó. Chiến lược Gann Pull Back được thiết kế ra để tìm những vùng điều chỉnh nhỏ như vậy và đưa ra điểm Long / Short hợp lý theo xu hướng chính.

Không dài dòng nữa, bây giờ tôi sẽ vào chi tiết các quy tắc phân tích theo Gann Pull Back để anh em nắm rõ hơn.

1. Quy tắc đầu tiên cũng là quan trọng nhất là anh em chỉ được sử dụng chiến lược này khi thị trường có trend. Nếu thị trường vô hướng thì mọi phân tích theo Gann Pull Back đều vô nghĩa.

2. Đối với lệnh Sell, ba cây nến gần nhất phải có đỉnh cao hơn nhau tạo thành ba cây tăng dần trong xu hướng giảm hoặc sự kết hợp của hai cây nến có đỉnh cao hơn và một cây inside bar.

3. Đối với lệnh Sell, đặt lệnh Sell stop ngay dưới đáy cây nến gần nhất 1-2 pip.

4. Nếu thị trường lại tiếp tục tăng (giá tạo cây nên mới cao hơn cây nến cũ) thì tiếp tục dời Sell Stop lên theo như bước 3.

5. Thoát toàn bộ lệnh tại giá đóng cửa nếu giá đóng cửa nằm trên giá mở cửa và trên giá đóng cửa ngày hôm qua.

Nếu anh em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cũng không sao, sau đây tôi sẽ minh họa bằng hình ảnh để anh em hiểu hơn:

Vậy đây là ví dụ thực tế về cho cả hai lệnh Buy và Sell:

 

Có lẽ anh em tự hỏi sao mà ăn ít thế trong một xu hướng dài như vậy. Xin thưa rằng trên thực tế thị trường lên lên xuống xuống nhiều như vậy nhưng chúng ta đâu có ăn hết, có chăng chỉ ăn một con sóng bằng cách phân tích những con sóng còn lại. Hơn nữa chỉ sử dụng 3 cây nến hoặc hơn mà để ăn cả một xu hướng lớn là điều không thể. Đó là quy luật tương xứng.

Đây là phương pháp mà tôi học được quyển sách Dynamic Trading của Mr. Robert Miner. Trong quyển sách này có vô vàn kiến thức hay, tôi đã đem về cho anh em một trong số chúng – Gann Pull Back trading setup.

 

CHIA SẺ:
Trả lời