Chính sách bảo mật FPCE

Chính sách bảo mật FPCE

Happy Trade
34 View
Like

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

1 – Chúng tôi chỉ lưu 1 số thông tin cần thiết để bạn đăng nhập ngoài ra chúng tôi không lưu giữ và theo dõi hoạt động người dùng.

2 – Bạn có quyền yêu cầu xóa tài khoản bằng cách gửi email tới tradeboxxnet@gmail.com

CHIA SẺ:
Trả lời