Bản chất của xu hướng là gì?

Bản chất của xu hướng là gì?

Trading News
543 View
Like

Nhiều trader mới vào nghề không hiểu bản chất của xu hướng giá. Xu hướng giá nảy sinh từ cuộc chiến giữa bên mua và bên bán. Xu hướng hình thành khi có sự bất đồng giữa người mua và người bán. Người mua kỳ vọng giá tăng và người bán kỳ vọng giá giảm. Hai bên đặt cược và đứng về hai phía dựa trên kỳ vọng của mình.

  • Khi giá tăng, bên mua là người chiến thắng và bên bán là người thua lỗ.
  • Khi giá giảm, bên mua là người thua lỗ và bên bán là người chiến thắng.
  • Nếu muốn xu hướng tiếp tục, thị trường tài chính phải tìm kiếm người thua lỗ mới để thay thế cho những người thua lỗ cũ.

 

Trong thị trường tăng giá, xu hướng tăng chỉ tiếp tục khi có những người bán mới tiếp tục đổ tiền vào thị trường và liên tục trở thành người thua lỗ mới. Nếu một ngày nào đó, thị trường không tìm ra người bán nữa, tức không có người thua lỗ mới, xu hướng tăng sẽ chấm dứt. Đây chính là bản chất hoạt động của lý thuyết giao dịch theo quan điểm đối ngược. Khi tất cả các nhà phân tích và nhà giao dịch đều lạc quan và ở phía mua, thì xu hướng sẽ kết thúc vì lúc này không còn ai ở vị thế bán nữa.

Trong xu hướng giảm, xu hướng giảm chỉ tiếp tục khi có những người mua mới đổ vào thị trường và liên tục trở thành người thua lỗ mới. Nếu một ngày nào đó, thị trường không tìm ra người mua nữa, tức không có người thua lỗ mới, xu hướng giảm sẽ chấm dứt.

Alexander Elder ví xu hướng giống như chế độ nô lệ thời kỳ cổ đại. Trong đó, các paraoh phải tìm kiếm các nô lệ mới thay thế cho các nô lệ cũ đã chết đi. Nếu như không tìm ra nguồn nô lệ mới, chế độ sẽ không tồn tại.

Tương tự, thị trường tài chính là nơi tìm kiếm những cừu non mới, là các kẻ thua lỗ thay thế để xu hướng được tiếp diễn.

Bản chất của xu hướng giá trên thị trường tài chính là tìm kiếm người thua lỗ mới. Muốn xu hướng tăng được kéo dài, thị trường phải liên tục tìm ra những người bán mới, đóng vai những người thua lỗ mới. Khi không tìm ra được người thua lỗ mới, tức ai cũng ở vị thế mua thì xu hướng tăng sẽ phải chấm dứt. Do đó, chỉ có 5% người chiến thắng trên thị trường tài chính còn 95% người là thua lỗ.

Các bạn có thể đọc thêm những bài về xu hướng thị trường tại đây. 

CHIA SẺ: