menu
Bài 22 Mô hình giá Pivot Point đảo chiều

Bài 22 Mô hình giá Pivot Point đảo chiều

News Trading

News Trading
Like
3157 View

Mô hình Pivot Point đảo chiều sau xu hướng tăng

 

awww.finvids.com_Content_Images_ChartPattern_Pivot_Point_Reverbb48448f772f1094a3f52f82f8166426. ​

Mô hình pivot Point đảo chiều ở đỉnh xuất hiện sau một xu hướng tăng và gợi ra một sự đảo chiều của xu hướng theo hướng giảm xuống. Xu hướng tăng được tạo ra bởi những thanh giá hình thành nên những đỉnh cao hơn và những đáy cao hơn. Khi thanh giá đi theo sau tạo ra một đáy thấp hơn và một đỉnh thấp hơn và đóng phía dưới đáy của ngày hôm trước thì sẽ xuất hiện một pivot Point đảo chiều. Thanh giá có đỉnh cao nhất được gọi là “đỉnh pivot”.

Mô hình Pivot Point đảo chiều sau xu hướng giảm

 

awww.finvids.com_Content_Images_ChartPattern_Pivot_Point_Rever7ac77d4b5e15d9b9d00ee7fe8777d1ab. ​

Ngược lại thì mô hình điểm đảo chiều ở đáy xuất hiện sau một xu hướng giảm và gợi ra một sự đảo chiều của xu hướng theo hướng đi lên. Xu hướng giảm thường được xác định bởi những thanh giá hình thành nên những đỉnh thấp hơn và những đáy thấp hơn. Vì vậy, khi thanh giá theo sau xu hướng giảm này và tạo nên những đỉnh cao hơn và đáy cao hơn và đóng phía bên trên của đỉnh ngày trước đó thì sẽ xuất hiện Pivot Point đảo chiều. Thanh giá có đáy thấp nhất gọi là “đáy pivot”.

Ví dụ cho mô hình Pivot Point đảo chiều

 

awww.finvids.com_Content_Images_ChartPattern_Pivot_Point_Reversal_Pivot_Point_Reversal_Chart_QQQ. ​

Biểu đồ phía trên của Nasdaq 100 ETF (QQQ) cho thấy mô hình Pivot Point đảo chiều ở đáy và ở đỉnh. Xu hướng giảm được tạo ra bởi năm thanh giá có những đỉnh thấp hơn và những đáy thấp hơn. Sau đó một thanh giá với đỉnh cao hơn và đáy cao hơn phá vỡ lên phía trên của đỉnh ngày hôm trước và đóng cửa ngay tại đỉnh cao đó. Ngày tiếp theo đã xác nhận có một sự thay đổi hướng đi của giá khi mà giá đột phá lên trên đường kháng cự của xu hướng giảm. Từ đó, một xu hướng tăng được tạo nên và kéo dài hơn 11 ngày. Sau đó một thanh giá có đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn hình thành và đóng cửa tại phía dưới của đáy ngày hôm trước và cũng đồng thời là đóng phía dưới của đường hỗ trợ xu hướng tăng và điều này là dấu hiệu củng cố cho sự đảo chiều. Một xu hướng giảm trong 8 ngày xuất hiện, trước khi một Pivot Point đảo chiều được kích hoạt. Một lần nữa thì một thanh giá với đỉnh cao hơn và đáy cao hơn đóng phía trên đỉnh ngày hôm trước. Trong ví dụ này, thanh giá đồng thời đóng phía trên của đường kháng cự xu hướng giảm làm mạnh thêm cho mô hình đảo chiều này.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tin Hot

GIỚI THIỆU - HƯỚNG DẪN

Tradeboxx.net là một hệ thống mở, thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải. Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận Quy định của Diễn đàn. Phiên bản thử nghiệm, đang tiến hành xin cấp giấy phép thiết lập MXH. Trade Boxx Cung cấp Lớp học trade miễn phí chất lượng cao cho Trader mới miễn phí; Hệ thống mở thư viện các cuốn sách Trading tiêu biểu miễn phí, Hệ thống mở tài liệu Trading Kinh điển miễn phí ...

LIÊN HỆ - CONTACT

Email: [email protected]
Cảnh báo rủi ro. Lưu ý rằng Trading CFDs là sản phẩm có đòn bẩy và có thể dẫn đến thua lỗ tất cả số vốn đã đầu tư. Chính sách bảo mật tb gr

DMCA.com Protection Status