menu
Forex 100 – CHƯƠNG 2 Lý thuyết Nến Nhật Bản

Forex 100 – CHƯƠNG 2 Lý thuyết Nến Nhật Bản

News Trading

News Trading
Like
1465 View

CHƯƠNG 2

Lý thuyết Nến Nhật Bản

B

iểu đồ nến Nhật Bản là loại biểu đồ thông dụng nhất với các nhà kinh doanh Ngoại hối. Nguyên nhân của điều này là biểu đồ nến Nhật Bản cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng và dễ hình dung về những động lực của giá. Chính vì có tính đa chức năng mà các biểu đồ nến được sử dụng rộng rãi trong phân tích tài chính. Trong chương này, chúng ta sẽ bàn đến các loại nến và mô hình nến cơ bản.

Các loại nến

nến có đỉnh xoay tròn

(spinning tops)

nến thể hiện

giá lên

(bullish candle)

nến thể hiện giá xuống (bearish candle)

nến dạng búa

nến hình người

(hammer)

treo cổ

(hanging man)

các nến doji

27

 

FOREX 100%

Các mô hình nến đảo chiều

Mô hình lòng vực (engulfing pattern)

mô hình lòng vực xuôi (bullish engulfing pattern)

mô hình lòng vực ngược (bearish engulfing pattern)

Mô hình này xuất hiện trong một xu hướng tăng giá hoặc giảm giá mạnh, khi mà một nến khác màu áp đảo hoàn toàn nến liền trước nó. Nến đảo chiều là nến trắng trong thị trường giá xuống và nến đen trong thị trường giá lên. Trong cả hai trường hợp, thân chính của nến đảo chiều áp đảo hoàn toàn bóng của nến liền trước nó. Nếu sau khi nến nghịch đảo được hình thành mà có thêm những nến nhỏ khác xuất hiện theo cùng xu hướng thì điều đó chứng tỏ xu hướng nghịch đảo là rất mạnh mẽ.

Hình 3. Mô hình lòng vực xuôi (EUR/AUD, H1, Meta Trader-Admiral Markets)

28

Nến dạng búa, Đảo chiều giá lên

Nến dạng búa là loại nến với thân chính nhỏ và bóng dưới dài (thường dài gấp đôi thân chính của nến). Nến dạng búa xuất hiện trong xu hướng giá xuống và báo hiệu thị trường đã xuống đến đáy. Thông thường thì màu sắc của nến không quan trọng, bóng trên của nến cũng vậy cho dù bóng này có thể nhỏ hoặc thậm chí không xuất hiện.

Hình 4. Nến dạng búa (GBP/CHF, 1 giờ), MetaTrader Admiral Markets

29

 

 

FOREX 100%

Nến hình người treo cổ, Đảo chiều giá xuống

Trong trường hợp này, một nến với thân chính nhỏ và bóng dưới dài xuất hiện trong xu hướng giá lên. Bóng dưới thường dài gấp đôi thân chính của nến. Màu sắc của nến hình người treo cổ không quan trọng và bóng trên có kích thước nhỏ hoặc thậm chí không xuất hiện.

Hình 5. Biểu đồ nến hình người treo cổ (USD/JPY, 1 giờ), MetaTrader-Admiral Markets

30

 

Mô hình mây đen bao phủ (Dark Cloud Cover), Đảo chiều giá xuống

Mô hình mây đen bao phủ xuất hiện trong xu hướng đi lên của thị trường. Nó được tạo thành khi một nến đảo chiều có mức giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa và giá đóng cửa thấp hơn điểm giữa thân của nến giá lên trước đó, cho thấy dấu hiệu đảo chiều của xu hướng.

Hình 6. Mô hình mây đen bao phủ (EUR/AUD, Ngày), MetaTrader-Admiral Markets

31

 

FOREX 100%

Mô hình Sắc nhọn (Piercing Pattern), Đảo chiều giá lên

Mô hình Sắc nhọn xuất hiện trong một xu hướng đi xuống. Nến đảo chiều có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa và giá đóng cửa cao hơn điểm giữa của nến giá xuống liền trước nó.

Hình 7. Mô hình Sắc nhọn (USD/CAD, Ngày), MetaTrader-Admiral Markets

32

 

 

Sao Mai (Morning Star), Đảo chiều giá lên

khoảng chênh giá

khoảng chênh giá

khoảng chênh giá

Mô hình Sao Mai xuất hiện trong xu hướng giá xuống. Nến đảo chiều có mức giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến trước nó và nến tiếp theo nến đảo chiều có mức giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nó. Nến đảo chiều này có thể là một nến doji hoặc một nến thể hiện giá lên.

Hình 8. Sao Mai (AXP, Ngày), MetaTrader Admiral Markets

 

FOREX 100%

Sao Hôm, Đảo chiều giá xuống

khoảng chênh giá

khoảng chênh giá

khoảng chênh giá

khoảng

chênh giá

Nến doji

Nến Sao Hôm xuất hiện khi xu hướng đi lên chuyển sang đi xuống. Nến đảo chiều mở cửa tại mức giá cao hơn giá đóng cửa của nến trước nó và nến theo sau nến đảo chiều mở cửa ở mức giá thấp hơn giá đóng cửa của nó. Nến đảo chiều có thể là nến thể hiện giá xuống hoặc nến doji.

Nến sao chổi (Shooting Star) là nến Sao Hôm với một bóng trên dài

Hình 9. Sao Hôm (ZSX7, Ngày), MetaTrader Admiral Markets

34

 

Mô hình nến gọng kìm (Pincers)

Lý thuyết Nến Nhật Bản

Đảo chiều đi xuống

Đảo chiều đi lên

Nến hình gọng kìm là mô hình trong đó hai hoặc nhiều nến có độ dài bóng bằng nhau xuất hiện. Các nến với bóng dưới bằng nhau xuất hiện khi xu hướng đi xuống chuyển thành xu hướng đi lên. Các nến với bóng trên bằng nhau xuất hiện khi xu hướng đi lên chuyển thành xu hướng đi xuống. Màu sắc của cả hai loại nến đều không quan trọng và có thể xuất hiện một hoặc hai nến nằm giữa chúng.

Hình 10. Mô hình nến gọng kìm (EUR/CHF, Ngày), MetaTrader-Admiral Markets

 

FOREX 100%

Ba Ngôi sao, Đảo chiều đi lên và đi xuống

Đảo chiều đi xuống

Đảo chiều đi lên

Ba nến doji là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sự đổi chiều của thị trường. Chúng không cần phải xuất hiện trên cùng một mức và có thể có các mức giá mở cửa với nhiều khoảng chênh nhau.

Hình 11. Ba Ngôi sao (AIG, 4 giờ), MetaTrader Admiral Markets

36

Các đường Gặp nhau (Meeting Lines), Đảo chiều đi lên và đi xuống

Lý thuyết Nến Nhật Bản

Đảo chiều đi lên

Đảo chiều đi xuống

Khi mô hình Các đường Gặp nhau xuất hiện trong xu hướng đi lên, chúng là dấu hiệu của một sự đảo chiều đi xuống. Nến đảo chiều có mức giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nến trước đó nhưng sau đó giá nhanh chóng chạm mức đóng cửa của nến trước đó. Khi mô hình Các đường Gặp nhau xuất hiện trong xu hướng đi xuống, chúng là dấu hiệu cho một sự đảo chiều đi lên và trong trường hợp này, nến đảo chiều có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến trước nó. Nến tiếp sau nến đảo chiều có cùng màu với nến đảo chiều.

Hình 12. Các đường Gặp nhau (AIG, Ngày), MetaTrader Admiral Markets

37

FOREX 100%

Mô hình nến đứt rời (Breakaway Candlestick), Đảo chiều đi lên và đi xuống

Đảo chiều đi xuống

Đảo chiều đi lên

Khi xuất hiện một vài nến cùng chiều với xu hướng và một nến xuất hiện ngược chiều với xu hướng và lấn át hoàn toàn nến trước đó; đó là tín hiệu cho thấy thị trường đã xuống tới đáy hoặc lên tới đỉnh. Bóng của nến lấn át không cần phải che phủ hoàn toàn bóng của nến bị lấn át.

Hình 13. Mô hình nến đứt rời (EUR/CHF, Ngày), MetaTrader Admiral Markets

38

Lý thuyết Nến Nhật Bản

Mô hình nến Harami, Đảo chiều đi lên và đi xuống

Đảo chiều đi xuống

Đảo chiều đi lên

Harami là một mô hình có 2 nến bị che phủ bởi thân của một nến khác. Màu sắc của nến che phủ là trắng khi xu hướng là đi lên và đen khi xu hướng là đi xuống. Màu sắc của nến bị che phủ không quan trọng. Sự đảo chiều được xác nhận khi thân nến tiếp theo sau nến bị che phủ gối lên thân của nến che phủ.

Hình 14. Harami (EUR/CHF, Ngày), MetaTrader Admiral Markets

39

 

FOREX 100%

Các mô hình Tiếp diễn (Continuation Patterns)

Ba chiến binh trắng

Ba con quạ đen

Ba nến với thân chính dài có cùng màu đứng cạnh nhau là tín hiệu tiếp diễn mạnh mẽ. Nếu xu hướng là đi lên, mô hình do ba nến trắng như vậy tạo nên sẽ được gọi là Ba chiến binh trắng. Nếu xu hướng là đi xuống, mô hình do ba nến đen như vậy tạo nên sẽ được gọi là Ba con quạ đen.

Ba con quạ đen

Hình 15. Ba con quạ đen (USD/CAD, Ngày), MetaTrader Admiral Markets

40

 

 

Khi có hai hoặc nhiều nến xuất hiện ngược chiều xu hướng và bị che phủ bởi nến tiếp theo có thân dài và cùng chiều với xu hướng, đó là tín hiệu cho thấy xu hướng đó sẽ tiếp diễn (Hình 16).

Các phương pháp 3 lần rơi

Hình 16. (USD/CAD, Ngày), MetaTrader Admiral Markets

41

FOREX 100%

Khi hai hay nhiều nến xuất hiện ngược chiều xu hướng, cần phải xem xét là loại nến nào xuất hiện sau chúng. Nếu màu sắc của thân nến tiếp theo xác nhận chiều của xu hướng thì nó là một tín hiệu tiếp diễn mạnh mẽ, nếu không, nó là một dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ. (Hình 17).

Tấn công Ba đường

Hình 17. Tấn công Ba đường (BA, 4 giờ), MetaTrader Admiral Markets

42

Lý thuyết Nến Nhật Bản

Nếu khoảng chênh giá (giữa giá đóng cửa của phiên trước và giá mở cửa của phiên sau) là cùng chiều với xu hướng và nến tiếp theo không lấp đầy được khoảng chênh đó bằng thân chính của nó thì đó là một dấu hiệu tiếp diễn (Hình 18).

Tasuki theo chiều lên

Tasuki theo chiều xuống

Khoảng chênh giá

Khoảng chênh giá

Hình 18. Tasuki theo chiều lên (C, Ngày), MetaTrader Admiral Markets

43

 

FOREX 100%

Nếu hai nến với thân chính bằng nhau có cùng màu sắc xuất hiện

ngược chiều xu hướng thì đó là một dấu hiệu tiếp diễn (Hình 19).

Hình 19. Liền kề (AXP, Ngày), MetaTrader – Admiral Markets

44

Lý thuyết Nến Nhật Bản

Còn có rất nhiều mô hình tiếp diễn và đảo chiều khác nữa, nhưng tất cả chúng, ở một chừng mực nào đó, đều xuất phát từ những mô hình mà chúng ta đã xem xét ở trên. Việc áp dụng có hiệu quả các phân tích dựa trên các mô hình nến sẽ cho ta thấy lịch sử diễn biến giá của một số công cụ tài chính, mô hình đặc trưng nhất cho từng công cụ đó và cách thị trường phản ứng với mô hình đó trong quá khứ.

Các thuật ngữ và loại hình biểu đồ mà chúng ta vừa nghiên cứu phía trên là công cụ rất quan trọng để các bạn đọc hiểu các chương tiếp theo và đặc biệt, chúng rất hữu dụng khi đưa ra quyết định tham gia thị trường.

45

FOREX 100%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tin Hot

GIỚI THIỆU - HƯỚNG DẪN

Tradeboxx.net là một hệ thống mở, thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải. Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận Quy định của Diễn đàn. Phiên bản thử nghiệm, đang tiến hành xin cấp giấy phép thiết lập MXH. Trade Boxx Cung cấp Lớp học trade miễn phí chất lượng cao cho Trader mới miễn phí; Hệ thống mở thư viện các cuốn sách Trading tiêu biểu miễn phí, Hệ thống mở tài liệu Trading Kinh điển miễn phí ...

LIÊN HỆ - CONTACT

Email: [email protected]
Cảnh báo rủi ro. Lưu ý rằng Trading CFDs là sản phẩm có đòn bẩy và có thể dẫn đến thua lỗ tất cả số vốn đã đầu tư. Chính sách bảo mật tb gr

DMCA.com Protection Status

forexlienminhtrader.com