menu
Forex 100 – CHƯƠNG 5 9

Forex 100 – CHƯƠNG 5 9

News Trading

News Trading
Like
1161 View

CHƯƠNG 5

Phân tích tỷ lệ

P

hương pháp phân tích tỷ lệ tập trung vào các khía cạnh khác nhau của diễn biến giá, và tất cả các nhà kinh doanh cũng như phân tích đều được khuyến khích nghiên cứu và tìm hiểu nó. Khi giao dịch trên thị trường Ngoại hối, việc thấy được cả chiều hướng tiếp theo của diễn biến cũng như giới hạn của nó đều rất quan trọng. Nếu không, bạn có thể bỏ lỡ mức lợi nhuận tiềm năng tối đa hoặc chậm trễ trong việc đóng trạng thái của mình.

Có rất nhiều phương pháp xác định các giới hạn then chốt nhưng chúng ta sẽ chỉ nghiên cứu những phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất.

Các nhà môi giới chứng khoán đã khám phá ra một quy tắc hồi quy từ hơn một thế kỷ trước. Họ nhận thấy rằng, khi thị trường có một diễn biến đáng kể cùng chiều với xu hướng, thì theo quy luật, giá sẽ điều chỉnh từ 1/3 2/3 so với diễn biến ngược chiều trước đó. Khi nghiên cứu sâu hơn về mối tương quan này, các nhà phân tích phát hiện ra rằng con số chính xác của sự điều chỉnh tương ứng là 0,618 và 0,382, hay còn được gọi là Tỷ lệ Vàng (Golden Section). Sau đó, họ chuyển sự chú ý sang lý thuyết được xây dựng bởi nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci và quy tắc Tỷ lệ Vàng. Trên thực tế, Tỷ lệ Vàng đã được người Hy Lạp cổ đại sử

113

FOREX 100%

dụng trong Toán học, Nghệ thuật và Kiến trúc và sau đó, nó lại trở nên phổ biến trên các thị trường tài chính giống như các nghiên cứu của Fibonacci. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết lý thuyết nói trên trong cuốn sách này mà chỉ đưa ra cho các bạn nhiều thông tin lý thú về nó. Chúng ta sẽ tập trung vào khía cạnh quan trọng nhất của lý thuyết về dãy số Fibonacci, khía cạnh này có quan hệ trực tiếp tới quá trình phân tích các thị trường tài chính.

Dãy số Fibonacci

Dãy số Fibonacci là một dãy số mà trong đó, số đứng sau luôn

bằng tổng của hai số liền trước cộng lại:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584 …

Những con số này có quan hệ qua lại rất đặc biệt. Bất cứ con số nào trong dãy số đều bằng xấp xỉ 0,618 lần số đứng sau và 1,618 lần số đứng trước và số càng lớn thì tỷ lệ này càng chính xác. Bất cứ số nào trong dãy đều bằng xấp xỉ 0,382 lần số đứng sau số liền sau nó và 2,128 lần số đứng trước số liền trước nó; xa hơn nữa, nó sẽ bằng 0,236 lần số thứ hai sau số liền sau nó và 4,236 lần số thứ hai trước số liền trước nó.

Giá cả cũng tuân theo các tỷ lệ mà chúng tôi vừa nói đến ở trên.

Vậy bạn có thể tính toán và áp dụng dãy số Fibonacci như thế nào?

Các nhà kinh doanh thường xuyên sử dụng phương pháp này để tính toán và dự báo độ dài của diễn biến giá bằng cách đo chiều dài

114

 

của sóng so với xu hướng đi lên hoặc đi xuống trước đó, còn được gọi là Các ngưỡng Fibonacci Nội bộ (Fibonacci Inner Levels). Sóng giá là một diễn biến giá từ đỉnh xuống đáy hoặc từ đáy lên đỉnh (thuật ngữ này được sử dụng bởi Charles Dow và Elliot, xem Chương 8. Phân tích Sóng). Khi một sóng đi xuống kết thúc để một sóng đi lên khác bắt đầu, chúng ta sẽ lấy chiều dài của sóng này làm đơn vị để dự đoán các ngưỡng Fibonacci (Hình 62). Các ngưỡng này vừa là các mục tiêu giá của diễn biến đi lên tiếp theo vừa là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tự nhiên.

Hồi quy

Điều chỉnh

Sóng cơ bản

Hình 62. Các ngưỡng đảo chiều tiềm năng

Trong ví dụ ở Hình 63, sóng AB là đơn vị đo lường để dự doán sóng BC tiếp theo. Sóng điều chỉnh BC bằng 0,618 lần chiều dài sóng AB. Sau đó chúng ta lại sử dụng sóng BC làm đơn vị đo lường để dự đoán điểm D. Chiều dài sóng CD sẽ bằng 1,618 lần sóng BC. Chúng ta cũng sử dụng sóng BC để dự đoán điểm F, nằm cách C

115

 

FOREX 100%

một khoảng bằng 2,618 sóng BC. Sóng DE điều chỉnh bằng 0,382 lần sóng CD và cùng lúc đó, điểm E và điểm B nằm trên cùng một mức giá. Nó phản ánh quy luật là đường kháng cự một khi đã bị phá vỡ sẽ trở thành đường hỗ trợ. Sau đó chúng ta lại sử dụng sóng DE làm đơn vị đo lường để dự đoán sóng EF, sóng này có chiều dài bằng 2,618 sóng BC và 2,618 sóng DE. Khi các ngưỡng được tạo thành từ các giá trị hồi quy của dãy số Fibonacci trùng khớp nhau tại một mức giá thì nhiều khả năng đó sẽ là một ngưỡng đảo chiều. Các ngưỡng Fibonacci, nếu được áp dụng đúng, sẽ là điểm hút giá và đồng thời, còn đóng vai trò là các ngưỡng đảo chiều hoặc tích lũy.

Hình 63. Giá tuân thủ các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự một cách chặt chẽ.

Hãy luôn nhớ rằng khi giá tiến gần đến mục tiêu giá thì nó vẫn có thể chệch khỏi mục tiêu đó từ 4 đến 5 điểm phần trăm. Nếu giá dao động trong khoảng 1000 điểm phần trăm thì một khoảng chênh lệch từ 40 đến 50 điểm phần trăm so với mục tiêu giá vẫn là một kết quả rất tốt trong quá trình chinh phục mục tiêu này.

116

Phân tích tỷ lệ

Dãy hồi quy Fibonacci

Phương pháp sau đây được sử dụng để dự đoán chiều dài của cả các sóng điều chỉnh (ngược chiều với xu hướng chủ đạo) lẫn thúc đẩy (cùng chiều với xu hướng chủ đạo).

Hình 64. Hồi quy Fibonacci (EUR/JPY, 4 giờ) MetaTrader Admiral Markets

Hình 64 minh họa một ví dụ về hồi quy Fibonacci được áp dụng cho cặp EUR/JPY. Diễn biến tăng đáng kể bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, được đánh dấu bằng một đường đậm trên biểu đồ, tạo ra mục tiêu giá cho diễn biến đi xuống tiếp sau nó. Khi giá bắt đầu đi xuống, nó bình ổn tại mức 0,382 lần của sóng trước đó, bật trở lại và lại đi xuống đến mức 0,618. Sau đó giá sẽ đảo chiều và khôi phục xu hướng đi lên. Đây là một quá trình điều chỉnh điển hình.

117

 

FOREX 100%

Hình 65. Dự đoán mục tiêu giá (EUR/USD, Hàng ngày) MetaTrader Admiral Markets

Các ngưỡng dự đoán đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tạm thời và được các nhà kinh doanh sử dụng để đóng các trạng thái của mình nhằm thu lời. Khi một ngưỡng bị phá vỡ thì giá sẽ hướng tới ngưỡng tiếp theo. Sóng đi xuống trên biểu đồ hàng ngày của cặp EUR/USD trên Hình 65 cho chúng ta thấy cơ sở để dự đoán mục tiêu giá tiếp theo của sóng đi lên. Khi giá đi lên, nó có xu hướng bình ổn tại ngưỡng 0,382; 0,618; 0,764; 1,618 và 2 của dãy hồi quy Fibonacci. Khi một ngưỡng bị phá vỡ, giá sẽ hướng tới ngưỡng tiếp theo.

Sử dụng Chỉ số Zig Zag, một trong các Chỉ số của Khách hàng mà phần mềm MetaTrader 4 đưa ra, là một trong nhiều phương pháp để đánh dấu dãy hồi quy Fibonacci lên biểu đồ. Chỉ số Zig Zag chỉ ra mọi diễn biến giá đáng chú ý mà không bị ảnh hưởng bởi nhiễu động thị trường.

Một chỉ số khác cũng giúp đánh dấu các ngưỡng Fibonacci là Zigzag Fibo Beta (dãy hồi quy Fibonacci được đánh dấu một cách tự động với sự trợ giúp từ đường Zigzag này).

118

 

Hình 66. Chỉ số Zig Zag giúp đánh dấu dãy hồi quy Fibonacci để dự đoán các mục tiêu giá. (EUR/USD, 1 giờ) MetaTrader – Admiral Markets

Hình 67. Chỉ số Zigzag Fibo Beta (USD/CHF, 4 giờ) MetaTrader – Admiral Markets

 

 

FOREX 100%

Chỉ số Zigzag Fibo Beta đánh dấu các ngưỡng Fibonacci với sự trợ giúp từ sóng đi xuống gần nhất được tạo thành trên biểu đồ 4 giờ của cặp USD/CHF trong Hình 67. Khi giá đi lên, nó bình ổn ở mức Fibonacci 38,2%.

Dải quạt Fibonacci (Fibonacci Fan)

Hình 68. Dải quạt Fibonacci (GBP/USD, 4 giờ), MetaTrader – Admiral Markets

Dải quạt Fibonacci được áp dụng giống như dãy hồi quy Fibonacci, nó dựa trên mức đỉnh hoặc mức đáy trước đó. Các đường của dải quạt chính là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Các vòng cung Fibonacci (Fibonacci Arcs)

Các vòng cung Fibonacci được áp dụng tương tự như Dải quạt Fibonacci, nhưng chúng có một ưu điểm lớn hơn, đó là chúng có tính đến yếu tố thời gian. Chúng phát huy tối đa khả năng của mình khi giá dao động trong khoảng hẹp trong một thời gian dài sau một diễn biến giá mạnh mẽ.

120

 

Hình 69. Các vòng cung Fibonacci (EUR/USD, 1 giờ), MetaTrader Admiral Markets

Hình 70. Các đường vòng cung Fibonacci (EUR/USD, 4 giờ), MetaTrader Admiral Markets

 

 

FOREX 100%

Các đường vòng cung thường trở thành các giới hạn giá đáng tin

cậy nếu chúng được dự đoán dựa trên một sóng mạnh. (Hình 70).

Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion)

Phương pháp này còn được gọi là Các ngưỡng Fibonacci Ngoại lai. Việc dự đoán mục tiêu giá được dựa trên sóng gần nhất cùng chiều với xu hướng. Trong Hình 71, chúng ta dự đoán chiều dài của sóng AB, đưa lên biểu đồ để dự đoán sóng BC. Phương pháp này được sử dụng khi bạn cho rằng chiều dài của sóng hiện tại sẽ lớn hơn chiều dài của sóng liền trước ngược chiều với xu hướng (CD > BC). Thông thường, khi một sóng thúc đẩy được hình thành (AB) và giá điều chỉnh trong sóng BC, thì sóng thúc đẩy sau đó (CD) sẽ có thể tạo thành một tỉ lệ nào đó so với sóng thúc đẩy liền trước nó. Ví dụ, sóng CD sẽ bằng 0,618 (hoặc 1,618) sóng AB. Phương pháp này còn được gọi là Các ngưỡng Joe DiNapoli.

Hình 71. Fibonacci mở rộng (GBP/USD, Ngày), MetaTrader Admiral Markets

122

 

Kênh giá Fibonacci (Fibonacci Channels)

Phân tích tỷ lệ

Hình 72. Các kênh giá Fibonacci (EUR/USD, Tháng), MetaTrader Admiral Markets

Bạn có thể xây dựng Các kênh giá Fibonacci bằng cách nào? Các kênh giá Fibonacci được áp dụng vào chu kỳ đầu tiên cùng chiều với xu hướng. Chu kỳ đầu tiên là sự tạo thành mô hình Đáy-Đỉnh-Đáy trong một xu hướng đi lên (1, 2, 3 trong Hình 72) hoặc Đỉnh-ĐáyĐỉnh trong một xu hướng đi xuống. Các kênh giá Fibonacci là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Chúng phản ánh một thực tế là xu hướng thường phát triển đi lên hoặc đi xuống một cách không tương đương qua các giai đoạn khác nhau.

William Gann (1878 – 1955)

Một trong những nhà kinh doanh thành công nhất, TS. William Gann là tác giả của một lý thuyết thú vị kết hợp các diễn biến giá với yếu tố thời gian. Gann áp dụng rất nhiều phương pháp hình học và toán học vào các dự báo của mình. Ông có lực lượng đông đảo người ngưỡng mộ và học theo. Tuy nhiên, lý thuyết của ông khá phức tạp. Chúng ta sẽ chỉ xem xét những yếu tố cơ bản trong đó và nghiên cứu

 

FOREX 100%

hai công cụ sẵn có trong MetaTrader 4. Theo lý thuyết của Gann, diễn biến giá tối ưu sẽ diễn ra tại góc 45 độ so với trục hoành. Dạng thức hình học của diễn biến giá và các góc của nó được coi là nền tảng để dự báo các diễn biến giá trong tương lai.

Dải quạt gann (Gann fan)

Dải quạt Gann bao gồm 9 đường, đóng vai trò là các đường hỗ trợ và kháng cự và được tạo nên với các góc khác nhau so với trục hoành. Đường trung tâm tạo với trục hoành một góc 45 độ.

Hình 73. Sơ đồ Dải quạt Gann

Chúng ta phải xác định các mức Đỉnh hoặc Đáy gần nhất để áp dụng mô hình Dải quạt Gann cùng chiều với sóng tiếp với góc 45 độ. Các đường của Dải quạt Gann đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự cho diễn biến giá tiếp theo.

124

 

Phân tích tỷ lệ

Hình 74. Dải quạt Gann (EUR/USD, Tháng), MetaTrader – Admiral Markets

Ô kẻ Gann (Gann Grid)

Ô kẻ Gann được xây dựng tương tự như Dải quạt Gann. Các đường được áp dụng từ Đáy xuống Đỉnh của chu kỳ đầu tiên (1, 2, 3 trong Hình 71) tại góc 45 độ so với trục hoành. Bảng ô kẻ đưa ra các chỉ dẫn, các đường hỗ trợ và kháng cự cho diễn biến giá đang xét. Nếu giá đi lên, nó sẽ tuân theo các đường hướng lên trên. Nếu giá đi xuống, nó sẽ tuân theo các đường hướng xuống dưới.

Hình 75. Ô kẻ Gann (EUR/USD, Tuần) MetaTrader Admiral Markets

 

 

FOREX 100%

Các phương pháp và chỉ số khác trong phân tích tỷ lệ

Các ngưỡng Chốt (Pivot Levels)

Các điểm chốt cho phép dự đoán chiều hướng của thị trường với sự trợ giúp của một vài phép tính đơn giản. Nó thường được sử dụng trong giao dịch trong ngày. Một điểm chốt là một mức giá mà nếu bị giá phá vỡ thì nó sẽ thay đổi chiều hướng của diễn biến giá trong ngày hôm đó. Nó được tính toán dựa trên các mức giá đáng chú ý (đỉnh, đáy, và đóng cửa) của ngày hôm trước.

Các ngưỡng chốt được tính toán bởi:

Điểm chốt = (Đỉnh + Đóng cửa + Đáy)/3

Hỗ trợ 1 = 2 x Điểm chốt – Đỉnh Kháng cự 1 = 2 x Điểm chốt – Đáy

Hỗ trợ 2 = Điểm chốt – (Kháng cự 1 – Hỗ trợ 1)

Kháng cự 2 = Điểm chốt + (Kháng cự 1 – Hỗ trợ 1)

Hỗ trợ 3 = Đáy – 2 x (Đỉnh – Điểm chốt)

Kháng cự 3 = Đỉnh + 2 x (Điểm chốt – Đáy)

Nếu thị trường mở cửa ở mức giá dưới Điểm chốt thì bạn sẽ có lợi hơn nếu mở các trạng thái bán trong ngày hôm đó. Điểm chốt, Kháng cự 1 và Hỗ trợ 1 là các điểm cần quan tâm nhất. Kháng cự 2, Kháng cự 3 hoặc Hỗ trợ 2, Hỗ trợ 3 phản ánh tình trạng thị trường quá mua hoặc quá bán; chúng đóng vai trò là các mục tiêu giá để đóng các trạng thái đang mở.

Hình 76 minh họa ví dụ về việc sử dụng Các điểm chốt. Như bạn có thể thấy, giá di chuyển từ Điểm chốt theo cả hai hướng tùy thuộc vào các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Nếu một ngưỡng bị phá vỡ, giá sẽ hướng tới ngưỡng tiếp theo.

126

Phân tích tỷ lệ

Hình 76. Các điểm chốt (USD/JPY, 1 giờ) MetaTrader Admiral Markets

Hồi quy Fibonacci 3

Hình 77. Hồi quy Fibonacci 3 (EUR/USD, 1 giờ), MetaTrader Admiral Markets

127

 

FOREX 100%

Chỉ số này dự báo Các ngưỡng Fibonacci dựa trên hai sóng cuối

cùng: sóng dài hạn và sóng ngắn hạn (Hình 77).

Hình 77 minh họa Hồi quy Fibonacci 3 trên biểu đồ 1 giờ của cặp EUR/USD. Sau khi giá đã đạt tới ngưỡng 1,3683, nó sẽ giảm dần do quá trình điều chỉnh xuống mức 38,2%. Sau đó giá lại tăng lên, đạt mức 38,2% và 81,8% của diễn biến giá đi xuống.

Fibo Calc

Mục tiêu lợi nhuận 2

Mục tiêu lợi nhuận 3

Hình 78 Fibo Calc (USD/JPY, 1 giờ) MetaTrader Admiral Markets

Fibo Calc là một phương pháp giao dịch dựa trên các chỉ số Fibonacci. Nó có thể được sử dụng làm cơ sở để tạo ra một chiến lược giao dịch trong ngày. Chỉ số này dự đoán các ngưỡng Fibo dựa trên các dao động trong một ngày giao dịch đồng thời chỉ ra các ngưỡng giá để bạn mở một trạng thái giao dịch, đặt các Lệnh Dừng lỗ và Chốt lời của mình. Nó thậm chí còn cho chúng ta các chỉ số Rủi ro/Lợi nhuận (Risk/Reward).

128

Phân tích tỷ lệ

Hình 78 minh họa phương pháp Fibo Calc. Chúng ta sử dụng xu hướng hình thành từ ngày hôm trước để dự đoán xu hướng giá. Trong Hình 78, xu hướng là đi xuống. Ngưỡng giá để mở một trạng thái là Mức Bán 115,51 và ngưỡng giá để đặt lệnh Cắt lỗ là Mức Dừng 115,68. Các Mục tiêu Lợi nhuận 1, 2 và 3 với các chỉ số Rủi ro/Lợi nhuận tương ứng được chỉ ra.

Murray Math

Chỉ số Murray Math là một phương pháp dựa trên một số ngưỡng quan trọng. Chỉ số này dựa trên các lý thuyết của Gann, các lý thuyết này sử dụng chỉ số 1/8 để xác định các tỷ lệ tự nhiên của diễn biến. Murray tạo ra một hệ thống hình học sử dụng một số quy tắc trong lý thuyết của Gann và lý thuyết Nến Nhật Bản. Nguyên tắc căn bản là phải xác định được xu hướng, giao dịch dựa trên xu hướng đó và nhanh chóng rời khỏi thị trường khi đã có lời (chuyển từ mức này sang mức khác). Kênh giá được chia ra thành 8 phần mà mỗi phần lại là một mức quan trọng.

Hình 79 minh họa Murray Math trên biểu đồ 4 giờ của cặp EUR/USD. Khi giá tăng, các ngưỡng của chỉ số này là các ngưỡng kháng cự; khi giá giảm, chúng lại trở thành các ngưỡng hỗ trợ. Khi một ngưỡng bị phá vỡ, nhiều khả năng giá sẽ đạt tới ngưỡng tiếp theo. Do đó, việc một ngưỡng bị phá vỡ cũng chính là dấu hiệu để mở một trạng thái, và khi giá chạm tới ngưỡng tiếp theo thì đó là dấu hiệu để chốt lời. Như bạn có thể thấy trên hình 79, giá đạt tới ngưỡng tiếp theo trong 8 lần xảy ra sự phá vỡ. Trong 4 trường hợp còn lại, giá không thể làm được điều này. Cần phải đặt các lệnh Dừng lỗ trên các đỉnh liền trước hoặc dưới các đáy liền trước ngược chiều với sự phá vỡ. Trong ví dụ của chúng ta, khoảng chênh giữa các ngưỡng là 120 điểm phần trăm và lệnh Cắt lỗ tối thiểu là 60 điểm phần trăm. Điều đó có nghĩa là chỉ số Rủi ro/Lợi nhuận bằng một nửa, tức là khả năng có một giao dịch thành công cao hơn hai lần so với khả năng có một giao dịch thất bại.

129

 

FOREX 100%

Hình 79 Murray Math (EUR/USD, 4 giờ) MetaTrader Admiral Markets

Các mô hình hài hòa trong các tỷ lệ sóng

Vào những năm 1930, H. M. Gartley đã mô tả một số mô hình thường xuất hiện trên biểu đồ giá tại các thị trường tài chính (“Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán”). Sau đó, các mô hình này dần trở nên phổ biến hơn nhờ các công trình của Larry Pesavento và Scott Carney. Các mô hình hài hòa xuất hiện trên các biểu đồ giá phản ánh các tỷ lệ Fibo của sự đảo chiều của giá. Chúng được sử dụng để xác định khả năng có được lợi nhuận tiềm năng. Xét về lý thuyết sóng, phần lớn các mô hình đều là sự kết hợp điều chỉnh hoặc sự tạo thành cuối cùng trước khi một diễn biến giá mạnh mẽ theo chiều ngược lại diễn ra. Chúng cũng chính là đặc trưng của các thị trường tài chính.

130

Mô hình Cánh bướm (Butterfly)

Đây là mô hình hài hòa phổ biến nhất trong số các mô hình

dạng này.

Một điều chỉnh Zigzag nối tiếp sau sóng thúc đẩy theo chiều đi lên (Hình 80, điểm A). Đợt điều chỉnh đầu tiên đạt 50% 61,8% ngưỡng điều chỉnh (điểm B), sau đó giá lại tăng lên cùng chiều với sóng thúc đẩy (điểm C) với mức 61,8% của đợt điều chỉnh đầu tiên. Đợt điều chỉnh thứ hai (điểm D) đạt 61,8 76,4% của sóng thúc đẩy A. Các diễn biến giá này tạo thành 2 tam giác có chung điểm B. Các tam giác hợp lại tạo thành một hình cánh bướm. Mô hình cho thấy điểm D (61,8 76,4% diện tích) là vùng đảo chiều tiềm năng với đặc điểm là lợi nhuận tiềm năng lớn và rủi ro tối thiểu. Nếu thị trường đảo chiều trong khu vực này theo chiều sóng thúc đẩy (tín hiệu đảo chiều là sự tạo thành đáy trong một khung thời gian hẹp) thì sau đó giá sẽ tăng đến mục tiêu tối thiểu là tại ngưỡng của điểm A.

Hình 80. Mô hình hài hòa Cánh bướm cho thấy nên mua vào tại điểm D.

131

 

 

FOREX 100%

Hình 81. Mô hình hòa hợp Cánh bướm (GBP/USD, 1 giờ), MetaTrader Admiral Markets

Hình 82. Mô hình hòa hợp Cánh bướm cho thấy nên bán ra tại điểm D.

132

 

 

Trên thực tế, mô hình này xuất hiện rất thường xuyên và trên các khung thời gian khác nhau. Bạn không cần phải nắm được toàn cảnh sóng thị trường hiện tại, bởi nó không giúp tạo ra sự khác biệt. Mô hình có thể được tạo thành tại sóng thứ hai, thứ tư hoặc một đường zigzag lớn, bởi trong bất cứ trường hợp nào thì tiềm năng tại điểm D đều rất lớn. Đương nhiên, bạn cũng cần nhớ là nên bảo vệ kết quả giao dịch của mình bằng các lệnh dừng lỗ.

Hình 83. Mô hình hài hòa Cánh bướm (GBP/USD 1 giờ), MetaTrader Admiral Markets

Hình 83 minh họa mô hình hài hòa Cánh bướm được tạo thành trên biểu đồ 1 giờ của cặp GBP/USD từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 5. Giá điều chỉnh tại mức 62% (tại ngưỡng tâm lý 2,00) và hoàn thiện mô hình tại điểm D cho thấy dấu hiệu để bán ra. Giá đạt mức 1,975 mục tiêu giá tại ngưỡng 1,618 của diễn biến AD.

133

 

FOREX 100%

Bên cạnh mô hình cân đối cổ điển còn có một vài biến thể khác

của nó, có tên gọi là các mô hình Con cua và Con dơi.

Mô hình Con cua

Hình 84. Mô hình hài hòa Con cua. Điểm D là dấu hiệu của một sự đảo chiều tiềm năng và nên mua vào.

Hình 85. Mô hình cân đối Con cua khi thị trường đi xuống. Điểm D là dấu hiệu của một sự đảo chiều tiềm năng và nên bán ra.

134

 

Biên độ giá hẹp gần với điểm đảo chiều tiềm năng D là đặc trưng của mô hình hòa hợp này. Điểm D nằm ở ngưỡng 1,618 của đoạn XA còn các ngưỡng 2,236; 2,618 hoặc 3,618 là của sóng BC. Mô hình này thường chỉ ra các điểm đảo chiều một cách chính xác và chỉ yêu cầu đặt các mức cắt lỗ nhỏ.

Mô hình hài hòa con dơi

Mô hình này được đặc trưng bởi điều chỉnh ở ngưỡng 0,886 của sóng XA, điều này giúp xác định khu vực đảo chiều tiềm năng (điểm D). Diễn biến giá từ điểm B sẽ thấp hơn 0,618 (ngưỡng 0,5 hoặc 0,382 của XA). Tỷ lệ điều chỉnh sóng BC để dự đoán đểm D thường nằm từ 1,618 đến 2,618.

Hình 86. Mô hình hài hòa Con dơi cho thấy dấu hiệu nên mua vào tại điểm D

135

 

 

FOREX 100%

Hình 87. Mô hình hài hòa Con dơi cho thấy dấu hiệu nên bán ra

Các mức 1,27; 0,382; 1,618 hoặc tương đương của sóng AB và CD là đặc trưng của phần lớn các mô hình cân đối Cánh bướm, bởi chúng xác nhận các mô hình cân đối này.

Hình 88. Sự cân bằng của các sóng AB và CD cho thấy dấu hiện nên mua vào tại điểm D.

136

 

 

Phân tích tỷ lệ

Hình 89. Sự cân bằng của các sóng AB và CD cho thấy dấu hiện nên bán ra tại điểm D.

Nguyên tắc cân bằng rất thường gặp và có thể được sử dụng để dự đoán điểm đảo chiều tiềm năng (điểm D). Hình 90 minh họa một mô hình hài hòa trên biểu đồ cặp GBP/USD, biểu đồ này chỉ ra thời điểm nên tham gia thị trường khi sóng CD đi xuống thứ hai tương đương với sóng đi xuống AB thứ nhất.

Hình 90. Sự cân bằng của các sóng AB và CD (GBP/USD, 1 giờ) MetaTrader Admiral Markets

 

 

FOREX 100%

Mô hình 5-0 là một trường hợp riêng của mô hình có sự cân

bằng giữa sóng AB và CD.

Hình 91. Mô hình 5-0

Mô hình đi lên 5-0 là đặc trưng của diễn biến đi xuống khi điểm B là một mức đáy (đi kèm với nó là sự phân kỳ giữa đáy X và B) được nối tiếp bởi một sự tăng vọt về giá (từ điểm D). Những dấu hiện cho thấy sự tin cậy của mô hình này khi dự đoán điểm D là mức giá tăng vọt sau điểm B (1,618 2,236) và sau đó kéo mạnh trở lại 50%.

Ba đợt sóng (Three-drives)

Mô hình giá này được đặc trưng bởi hiện tượng mỗi một trong số ba diễn biến giá đều đạt tới mức 1,27 hoặc 1,618 lần so với mức giá trước đó, hay còn gọi là các động lực giá cân bằng. Mô hình này thường chứa đựng tiềm năng lợi nhuận lớn và được tiếp nối bởi một diễn biến đảo chiều rất mạnh. Xét về mặt lý thuyết sóng, các mô hình này còn được gọi là Các đường chéo Kết thúc (Ending Diagonals) hay Sự thúc đẩy Cuối cùng (Terminal Impulse).

Các mô hình này thường cho thấy xu hướng đang yếu đi và một sự đảo chiều tiềm năng. Chúng thường được tạo thành vào giai đoạn cuối của một một xu hướng lớn và có tiềm năng lợi nhuận rất lớn.

138

 

Phân tích tỷ lệ

Hình 94 minh họa mô hình này trên biểu đồ cặp GBP/USD. Như chúng ta có thể thấy trên biểu đồ, mỗi bước tiến mới của giá lại cao hơn mức trước đó một chút, nhưng chúng không tạo thành bất cứ sóng thúc đẩy nào. Chúng là dấu hiệu cho thấy những người đầu cơ giá lên đang mất dần ảnh hưởng và thị trường tiềm ẩn một diễn biến đảo chiều.

Hình 92. Mô hình Ba đợt đi lên cho thấy dấu hiệu mua vào tại điểm 3

Hình 93. Mô hình Ba đợt đi xuống cho thấy dấu hiệu bán ra tại điểm 3

139

 

 

 

FOREX 100%

Hình 94. Mô hình Ba đợt (GBP/USD, 4 giờ) MetaTrader Admiral Markets

Hình 95 Chỉ số Zup (EUR/USD, 4 giờ) MetaTrader Admiral Markets

Các mô hình này thường rất dễ xác định và đáng tin cậy. Điều kiện cần thiết là phải xác định được các tương quan sóng để xác định các mô hình hòa hợp và tận dụng những tín hiệu mà chúng

140

Phân tích tỷ lệ

đưa ra. Trong trường hợp này, việc sử dụng chỉ số ZUP sẽ rất tiện lợi. Chỉ số này cho thấy các tương quan sóng bằng việc sử dụng một chỉ số Zigzag.

Hình 95 minh họa chỉ số Zup, chỉ số này giúp dễ dàng xác định các mô hình hài hòa. Nó cũng minh họa các mô hình hài hòa Con dơi khi sóng điều chỉnh thứ nhất dừng lại tại mức 0,382 (0,36) và sóng điều chỉnh thứ hai dừng lại tại mức 0,66, cũng chính là dấu hiệu để mua vào.

141

 

FOREX 100%

CHƯƠNG 6

Các chỉ số và công cụ dao động

(Oscillators)

Đường trung bình di động (Moving Average − MA)

Đường trung bình di động là một kỹ thuật được sử dụng để phân tích chuỗi dữ liệu cũng như thu được dữ liệu tích hợp về diễn biến giá trong một giai đoạn nhất định.

Đường trung bình di động là chỉ số được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó được áp dụng với biểu đồ giá và thể hiện xu hướng trong khi bỏ qua các dao động về giá.

Chỉ số này sử dụng các tham số sau:

(cid:131) Giá (cid:131) Giai đoạn (cid:131) Loại hình

Ví dụ, chúng ta có một dãy số sau: а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8, а9, а10, а11, а12, а13, а14, а15 Như chúng ta đã nói ở trên, có bốn loại giá được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Đó là: giá mở cửa, đóng cửa, đỉnh và đáy. Các

142

 

Các chỉ số và công cụ dao động…

giá trị của đường trung bình di động cho thấy loại giá nào đã được sử dụng. Nói cách khác, nó cho thấy một giá trị giá (price value) trung bình thay đổi phụ thuộc vào loại giá được sử dụng: Mở cửa, Đóng cửa, Đáy hoặc Đỉnh. Một vài chỉ số phái sinh từ những mức giá này thường được sử dụng để tính toán các giá trị của đường trung bình di động.

Giá Trung vị (median price) = (Đỉnh + Đáy)/2

Giá Điển hình = (Đỉnh + Đáy + Đóng cửa)/3

Giá Đóng cửa theo Trọng số = (Đỉnh+ Đáy + Đóng cửa + Đóng cửa)/4

Tham số thứ hai là Giai đoạn. Giai đoạn là một con số cho thấy quãng thời gian đã được sử dụng để thu thập dữ liệu. Ví dụ, nếu Giai đoạn là 34, điều đó có nghĩa là giá trị hiện tại của đường trung bình di động được tính toán bằng việc sử dụng dữ liệu có được qua 34 giai đoạn khác nhau. Trên biểu đồ Ngày, điều đó có nghĩa là dữ liệu đã được thu thập qua 34 ngày gần nhất.

Tham số thứ ba là loại hình Đường trung bình di động. Có một vài loại Đường trung bình di động và chúng ta sẽ xem xét 3 loại cơ bản sau:

(cid:131) Đường trung bình di động đơn giản (Simple MA – SMA) (cid:131) Đường trung bình di động theo Hàm mũ (Exponential

MA – EMA)

(cid:131) Đường trung bình di động Tuyến tính theo Trọng số

(Linear Weighted Moving Average WMA)

Đường trung bình di động đơn giản (SMA) là một giá trị giá trung bình trong một quãng thời gian nhất định. Chúng ta sẽ cùng xem qua dãy số mà chúng ta đã đề cập ở trên. Hãy giả định là tất cả

143

 

FOREX 100%

các con số đó đều là giá đóng cửa trong một quãng thời gian nhất định. Chúng ta dùng những con số này để tính toán SMA như thế nào? Ví dụ, chúng ta cần tính toán SMA của giá đóng cửa trong 15 giai đoạn (đây sẽ là một trong những điểm tạo thành Đường trung bình Di động). Do đó:

SMA (15, Giá đóng cửa) =

а1 + а2 + а3 + а4 + а5 …. + а14 + а15

15

SMA nên được áp dụng trên các biểu đồ dài hạn như biểu đồ

ngày, tháng hoặc năm.

Đường trung bình di động Tuyến tính theo Trọng số (WMA) cũng được tính toán như một giá trị giá trung bình trên một quãng thời gian nhất định nhưng ngược lại với SMA, mỗi giai đoạn được sử dụng để tính toán WMA đều có thể tác động khác nhau tới kết quả cuối cùng. Ví dụ, chúng ta có được một giá trị trung bình theo cấp số cộng, nhưng khi tính toán giá trị giá WMA trên các giai đoạn khác nhau, chúng ta sẽ có các trọng số khác nhau. Giá trị giá của giai đoạn cuối cùng sẽ có vai trò quan trọng hơn trong tính toán WMA, trong khi trọng số của giá trị giá có xu hướng giảm dần theo thời gian.

Khi tính toán Đường trung bình di động theo Hàm mũ (EMA), các giá trị giá cuối cùng có vai trò quan trọng hơn, giống như đối với WMA. Sự khác biệt nằm ở chỗ, giá trị giá ở các giai đoạn đầu đóng vai trò quan trọng hơn giá trị giá ở các giai đoạn sau. Nói cách khác, các trọng số của giá trị giá giảm đi theo thời gian với tốc độ nhanh hơn so với trường hợp của WMA. Điều đó có nghĩa là chúng giảm đi theo hàm mũ.

144

Các biểu đồ dưới đây thể hiện sự giảm dần vai trò của các giá trị

giá trên tất cả các giai đoạn tiếp theo khi tính toán WMA và EMA.

Hình 96 minh họa cả ba loại Đường trung bình di động, mỗi loại được tính trên 20 giai đoạn và sử dụng giá đóng cửa của biểu đồ hình nến.

Hình 96. SMA, EMA, WMA. USD/CAD, Ngày, MetaTrader Admiral Markets

145

 

FOREX 100%

Hình 96 minh họa tốc độ phản ứng của các loại Đường trung bình di động khác nhau với cùng một điều kiện thị trường. Nhanh nhất là WMA và chậm nhất là SMA.

Đường trung bình di động là chỉ số cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Rất nhiều chỉ số khác mà hầu hết các nhà kinh doanh sử dụng đều dựa trên chỉ số này. Đường trung bình di động có thể được sử dụng cho bất cứ chiến lược giao dịch nào, bằng cách này hay cách khác, với vai trò là dấu hiệu để tham gia hoặc rút khỏi thị trường; một bộ lọc nhiễu động hay mức cắt lỗ hiệu quả, v.v… Chỉ số này được nghiên cứu bởi một lý thuyết gia nổi tiếng mà chúng ta sẽ đi sâu nghiên cứu về ông ở những phần sau.

MACD

Phân kỳ/hội tụ trung bình di động (Moving Average Convergence Divergence MACD) là một chỉ số cho thấy sự phân kỳ/hội tụ của Đường trung bình di động. Nó là sự chênh lệch giữa hai đường trung bình di động được thể hiện bằng các thanh thẳng đứng. Đường trung bình di động của MACD (còn được gọi là đường tín hiệu) được sử dụng để xác định các thời điểm gia nhập thị trường. Đây là một trong các chỉ số cổ điển phổ biến nhất hầu hết các nhà phân tích và kinh doanh sử dụng để xác định độ mạnh của xu hướng trên các thị trường tài chính.

Thông thường, Đường trung bình di động theo Hàm mũ EMA 26 và 12 giai đoạn sẽ được sử dụng để tạo nên chỉ số này và Đường trung bình di động 9 ngày được sử dụng như đường tín hiệu.

MACD = EMA12-EMA26-EMA9*(EMA12-EMA26) Quy tắc chung khi sử dụng MACD là:

146

 

Các chỉ số và công cụ dao động…

(cid:131) Khi các thanh MACD nằm trên mức 0 thì xu hướng là đi lên; khi các thanh MACD nằm dưới mức 0 thì xu hướng là đi xuống.

(cid:131) Xu hướng đi lên là mạnh mẽ và có thể tiếp tục khi đường MACD tạo thành các thanh cao hơn (với trường hợp xu hướng đi xuống cũng tương tự).

Khi giá tạo thành các đỉnh cao hơn và đường MACD tạo thành các đỉnh thấp hơn tại cùng một thời điểm thì điều đó có nghĩa là xu hướng đi lên đang yếu đi và giá có thể bắt đầu đi xuống. Đây được gọi là sự phân kỳ. Phương pháp dự đoán giá này được coi là chính xác bởi sự phân kỳ báo trước cho chúng ta về những diễn biến đảo chiều tiềm ẩn của giá.

giá

Hình 97. Ví dụ về sự phân kỳ đi xuống

147

FOREX 100%

Sự phân kỳ giữa chiều hướng giá và chiều hướng của chỉ số phản ánh nguyên tắc không xác nhận xu hướng hiện tại của thị trường. Khi các đỉnh giá cao hơn được xác nhận bởi các đỉnh chỉ số cao hơn, nó có nghĩa là các nhà kinh doanh đang mua vào rất mạnh mẽ và kỳ vọng mức giá sẽ còn lên cao hơn nữa. Không xác nhận có nghĩa là các đỉnh mới gần như được tạo thành do tác động từ quán tính của bản thân chúng (với xu hướng đi lên; xu hướng đi xuống cũng tương tự như vậy nhưng với các đáy) do thị trường quá thiếu vắng những người bán ra để ngăn cản sự tăng giá. Sau đó sẽ là thời điểm mà tất cả các nhà kinh doanh muốn mua vào đều đã thực hiện giao dịch mua và không còn ai muốn mua thêm nữa (đây chỉ là cách nói hình tượng, sẽ thực tế hơn khi nói khối lượng đặt mua nhỏ). Khối lượng giao dịch nhỏ (thường là từ các nhà kinh doanh đóng trạng thái mua của mình) khiến cho giá đi xuống trong đó những người đầu cơ giá lên giảm dần vai trò của mình và khối lượng mua vào giảm xuống mức tối thiểu. Đây chính là thời điểm để mở các trạng thái ngược chiều với xu hướng trước đó do có khả năng xảy ra sự đảo chiều, cũng như khả năng thu lời là rất lớn. Sự phân kỳ là một tín hiệu quan trọng không chỉ đối với MACD mà còn với nhiều công cụ đo dao động khác như Chỉ số Sức mạnh Tương đối – RSI, Công cụ đo dao động Ngẫu nhiên, v.v…

Chỉ số MACD được sử dụng để xác định động lực của xu hướng. Động lực này bao gồm sự sẵn sàng và khả năng của nhóm đầu cơ giá lên hoặc giá xuống trong việc củng cố xu hướng thị trường (mua vào hoặc bán ra thêm). Xu hướng (tăng lên hoặc giảm xuống) sẽ tiếp tục chừng nào mà lợi ích mở vẫn tồn tại. Giá sẽ được thúc đẩy bởi cường độ của các lệnh mới đưa ra thị trường. Diễn biến giá phản ánh lợi ích mở, và cần nhớ rằng sớm hay muộn gì thì nó sẽ biến mất khi giá đạt tới giới hạn Chốt lời hoặc Dừng lỗ. Lẽ tự nhiên là điều này sẽ khiến cho giá diễn biến theo chiều ngược lại. (Ví dụ, khi bạn đóng một

148

 

trạng thái mua vào, bạn bán ra cùng một khối lượng tiền tệ đó nhưng ở một mức giá khác). Đây là một quá trình liên tục được đặc trưng bởi cường độ khác nhau (nó có thể nhanh hơn hoặc chậm lại), đây cũng là đặc trưng của các thị trường tài chính. MACD chính là công cụ để phát hiện ra các đặc trưng này.

giá

Hình 98. Ví dụ về sự phân kỳ đi lên.

Hình 99 minh họa ví vụ cho việc sử dụng MACD để có được tín hiệu giao dịch. Khi MACD rơi xuống dưới đường tín hiệu, đây là dấu hiệu để bán ra; khi MACD đi lên phía trên đường tín hiệu, đây là dấu hiệu để mua vào. Dấu hiệu bán ra đáng tin nhất là khi chỉ số nằm trong khu vực dương rõ ràng và dấu hiệu mua vào đáng tin nhất là khi chỉ số nằm trong khu vực âm rõ ràng. Giá thường xuyên không phản ứng lại với một dấu hiệu nào đó ngay lập tức vì nó sẽ khuyến

149

FOREX 100%

khích một sự thúc đẩy giá khác cùng chiều (điều sẽ tạo thành một mức đỉnh hoặc đáy mới). Nếu sự thúc đẩy giá này đi kèm với sự phân kỳ MACD thì tín hiệu thậm chí còn trở nên mạnh hơn.

Hình 99. MACD (EUR/USD, 4 giờ), MetaTrader Admiral Markets

MACD có hiệu quả nhất khi giá diễn biến trong một biên độ rộng. MACD có thể áp dụng với các biểu đồ trên tất cả các khung thời gian, nhưng nó đưa ra các tín hiệu rõ ràng hơn nếu được áp dụng với các khung thời gian dài hơn. Những dấu hiệu giao dịch quan trọng là những điểm giao cắt với đường tín hiệu, MACD trong khu vực quá mua/quá bán tất nhiên là mang tính phân kỳ, phân kỳ MACD trên biểu đồ 4 giờ, ngày và tuần được coi là các dấu hiệu giao dịch mạnh nhất.

OsMA – Đường trung bình di động của

Công cụ đo dao động (Moving Average of Oscillator)

Thông thường chỉ số này là sự chênh lệch giữa công cụ đo dao động và đường trung bình di động của công cụ đo dao động đó.

150

 

Thường thì nó chính là MACD được sử dụng như một công cụ đo dao động cơ bản trong khi đường tín hiệu MACD chính là đường trung bình di động của công cụ đo dao động. Như chúng ta đã biết, MACD cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy khi đường tín hiệu cắt qua các thanh MACD. OsMA phản ánh khoảng cách giữa chiều cao của các thanh và đường tín hiệu. Do đó, chúng ta có được chỉ số cho biết thông tin về xu hướng ngắn hạn và dự báo các tín hiệu đảo chiều MACD.

Hình 100. OsMA (EUR/USD, 4 giờ), MetaTrader Admiral Markets

Hình 100 minh họa công cụ đo dao động OsMA, nó báo trước cho chúng ta tín hiệu bán ra MACD bằng các thanh thấp hơn và tín hiệu mua vào MACD bằng các thanh cao hơn. Bản thân tín hiệu là sự cắt qua ngưỡng 0. Những phân kỳ của chỉ số này là rất rõ ràng và thường thì chúng dự báo những sự đổi chiều quan trọng (Bill William, một nhà đầu tư và kinh doanh huyền thoại, khi nói về chỉ số Tăng tốc, một chỉ số tương tự như OsMA, đã nhận xét; “Với sự trợ giúp của chỉ số này, việc phân tích sẽ giống như đọc báo tin tức buổi sáng vậy”.

151

 

FOREX 100%

MACD mới

Chỉ số MACD mới là sự kết hợp giữa MACD và OsMA (Hình 101). Chúng ta có được một công cụ đo dao động cho chúng ta biết các thông tin về xu hướng dài hạn cũng như ngắn hạn. Đường MACD cơ bản và đường tín hiệu của nó được thể hiện bởi hai đường cong gần ngưỡng 0. Các chỉ số OsMA được thể hiện bởi các thanh. Như chúng ta có thể thấy từ ví dụ trong Hình 101, các thanh của MACD mới tạo thành sự phân kỳ trước khi tín hiệu cơ bản được đưa ra (sự giao nhau của hai đường cong).

Hình 101. MACD mới (GBP/USD, 4 giờ) MetaTrader Admiral Markets

MACD 4 giờ

MACD 4 giờ là một chỉ số khác, cho chúng ta thông tin về việc đường MACD diễn biến như thế nào trên biểu đồ 4 giờ bất kể nó được áp dụng trong khoảng thời gian nào (Hình 102). Do đó, chúng ta sẽ có cơ hội để theo sát cùng lúc các biến động giá ngắn hạn và xu hướng dài hạn.

152

Các chỉ số và công cụ dao động…

Hình 102 minh họa MACD 4 giờ được áp dụng trên biểu đồ 1 giờ. Sau khi MACD 4 giờ cung cấp một tín hiệu bán ra, giá đi lên trên đường trung bình di động 34 hai lần và nó có thể khiến một nhà kinh doanh bối rối và hiểu nó như một tín hiệu đi lên. Cùng lúc đó, MACD 4 giờ tạo thành các thanh thấp hơn xác nhận xu hướng đi xuống và cho chúng ta lý do để hiểu những mức tăng giá này là những khu vực nên tham gia thị trường để mở các trạng thái bán ở các mức giá cao hơn.

Hình 102. MACD 4 giờ (GBP/USD, 1 giờ), MetaTrader Admiral Markets

Chỉ số Kênh Hàng hóa (Commodity Channel Index – CCI)

Donald Lambert lần đầu tiên mô tả Chỉ số Kênh Hàng hóa trên tạp chí Commodities tháng 10 năm 1980. Mục đích của chỉ số này là nhằm xác định những đảo chiều mang tính chu kỳ của các công cụ tài chính. Nó còn có một mục đích khác là xác định những thời điểm mà thị trường ở trong trạng thái quá mua/quá bán. Nó được tính toán như sau:

153

FOREX 100%

Độ lệch trung bình

Tp (Giá Điển hình) = Đỉnh + Đáy + Đóng cửa/3 SMA – Đường trung bình di động đơn giản Độ lệch trung bình – độ lệch trung bình của Giá Điển hình. Chỉ số này biến động trong 3 khu vực:

(cid:131) dưới -100 (cid:131) giữa -100 và +100 (cid:131)

trên +100

Bán

Mua

Hình103. Chỉ số Kênh Hàng hóa. EUR/USD, Ngày, MetaTrader Admiral Markets

Trong phần lớn các trường hợp, thị trường diễn biến trong

khoảng từ -100 đến +100.

154

Các chỉ số và công cụ dao động…

Khi chỉ số vượt qua mức +100, điều đó có nghĩa là công cụ tài chính này đang trong tình trạng quá mua. Khi chỉ số xuống dưới mức -100, điều đó có nghĩa là công cụ tài chính này đang trong tình trạng quá bán.

Khi chỉ số cắt qua ngưỡng -100 từ mức quá mua, đây là tín hiệu để mua vào. Khi chỉ số cắt qua ngưỡng +100 từ mức quá bán, đây là tín hiệu để bán ra.

Sự phân kỳ có vai trò lớn đối với chỉ số CCI.

Công cụ đo dao động Ngẫu nhiên (Stochastic)

Công cụ đo dao động Ngẫu nhiên do George Lane tạo ra từ những năm 1950, là một trong số các công cụ đo dao động phổ biến nhất. Rất nhiều nhà kinh doanh sử dụng nó để có được tín hiệu giao dịch. Chỉ số này cho thấy khả năng của những người đầu cơ giá lên trong việc đóng cửa thị trường tại mức gần với mức cao nhất của biên độ giá (giá đóng cửa sẽ gần với Đỉnh nhất) hoặc khả năng của những người đầu cơ giá xuống trong việc đóng cửa thị trường tại mức gần với mức thấp nhất của biên độ giá (giá đóng cửa sẽ gần với Đáy nhất). Mục đích là nhằm xác định sức mạnh của xu hướng ngắn hạn. Chúng ta có thể nói rằng chỉ số này phản ánh nhịp điệu của diễn biến giá.

Công cụ đo dao động Ngẫu nhiên được tạo thành từ hai tham số

là %K và %D

%K = [(Ct – L5)/(H5 – L5)]*100

Ct – giá đóng cửa của thanh hiện tại L5 – đáy thấp nhất của 5 thanh trước đó H5 – đỉnh cao nhất của 5 thanh trước đó

155

FOREX 100%

Đường cong thứ 2 %D là đường trung bình di động của %K. Khi

nó cắt đường %K thì đó là tín hiệu cho việc đảo chiều giá.

%D=(CL3/HL3)*100

CL 3 là tổng trong 3 ngày của (Ct-L5) và HL3 là tổng trong 3 ngày của (H5-L5). Công cụ đo dao động ngẫu nhiên này dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Dấu hiệu mua vào là khi chỉ số lên tới mức trên 20 và dấu hiệu bán ra là khi chỉ số xuống dưới mức 80. Khu vực nằm trên mức 80 và dưới mức 20 là khu vực quá bán và quá mua. Khi giá đang ở trong khu vực quá bán, bạn có thể kỳ vọng là những người đầu cơ giá xuống đang mất dần ảnh hưởng và có khả năng giá sẽ tăng lên. Hãy đợi đến khi chỉ số này lên tới mức trên 20 để chắc chắn là diễn biến đi lên mới đã bắt đầu.

Hình 104. Công cụ đo dao động Ngẫu nhiên (EUR/JPY, 4 giờ), MetaTrader Admiral Markets

Hình 104 minh họa giao dịch sử dụng Công cụ đo dao động Ngẫu nhiên. Sau khi đã có một tín hiệu giao dịch, đường chỉ số đạt

156

mức trên 80 hoặc dưới 20 rất nhanh chóng. Khi xu hướng đã trở nên mạnh mẽ, đường chỉ số có thể đứng ở ngưỡng quá bán (trên 80) hoặc quá mua (dưới 20) trong một thời gian dài. Đây là lý do vì sao bạn không nên vội vàng đóng các trạng thái của mình tại thời điểm đó. Giai đoạn cuối của xu hướng thường được hoàn tất bằng một sóng thúc đẩy mạnh cùng chiều với xu hướng. Trong ví dụ ở Hình 104, sau khi đã có tín hiệu mua vào (ở khoảng giữa biểu đồ), chỉ số rơi xuống dưới mức 20 rất lâu trước khi giá đạt tới khoảng giữa diễn biến đi xuống của nó. Trong trường hợp này, thời điểm tốt nhất để đóng trạng thái là khi chỉ số cho thấy dấu hiệu nên mua vào.

Công cụ đo dao động Ngẫu nhiên Đôi (DS Stochastic)

Quá bán

Hình 105. Công cụ đo dao động Ngẫu nhiên Đôi (USD/CHF, 4 giờ), MetaTrader Admiral Markets

Quá mua

Chỉ số này có các đặc trưng của một công cụ đo dao động Ngẫu nhiên cổ điển, nhưng nó cũng đồng thời thể hiện cả xu hướng dài hạn. Các quy tắc đối với chỉ số này cũng tương tự như các quy tắc của công cụ đo dao động Ngẫu nhiên cổ điển. Xét một cách tổng thể, chỉ số này là một công cụ đo dao động, nó nối tiếp những diễn

157

 

FOREX 100%

biến thị trường và cung cấp các tín hiệu bằng các giao điểm của 2 đường (%K và %D như trong trường hợp với chỉ số Ngẫu nhiên). Đặc tính riêng của chỉ số Ngẫu nhiên Đôi là các khu vực nằm trên mức 70 và dưới mức 30 là các khu vực mà thị trường ở trong tình trạng quá bán hoặc quá mua (xem Hình 105).

Nếu các đường Ngẫu nhiên Đôi cho thấy dấu hiệu bán ra thể hiện qua sự giao cắt với nhau trên mức 30 thì tiềm năng của diễn biến sẽ ở mức cao. Khi sử dụng chỉ số này, cần phải xem xét diễn biến giá một các tổng thể. Thông thường, sau khi đã có tín hiệu giao dịch, giá sẽ biến động cùng chiều với tín hiệu. Nếu giá điều chỉnh, chỉ số sẽ dậm chân ở gần mức 50 và khi sự điều chỉnh qua đi, nó sẽ khôi phục xu hướng của mình.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (Relative Strength Index − RSI)

Được phát triển bởi J. Welles Wilder, chỉ số RSI cũng là một trong những chỉ số phổ biến nhất, được sử dụng để ước lượng động lực của thị trường.

RSI được tính toán như sau:

Trong đó, RS được tính bằng giá trị trung bình của các mức Giá đóng cửa Cao (hơn giá mở cửa) chia cho giá trị trung bình của các mức Giá đóng cửa Thấp (hơn giá mở cửa) trong một khoảng thời gian nhất định.

RSI tiêu chuẩn là RSI tính trên 14 giai đoạn với 3 đường chính tại các mức 30, 50 và 70. Tuân theo các đường này, khu vực thị trường quá bán được tạo thành ở mức trên 70 và thị trường quá mua được tạo thành ở mức dưới 30.

RSI cung cấp một số tín hiệu, trong đó:

158

 

(cid:131) Sự phá vỡ ngưỡng 50. Tín hiệu mua vào được đưa ra khi chỉ số cắt qua ngưỡng 50 và ngược lại, tín hiệu bán ra được đưa ra khi chỉ số xuống dưới ngưỡng 50.

(cid:131) Tín hiệu mua vào được đưa ra khi chỉ số đi qua phía trên ngưỡng 30 từ khu vực quá bán. Tín hiệu bán được đưa ra khi chỉ số đi qua phía dưới ngưỡng 70 từ khu vực quá mua. Các tín hiệu này quan trọng hơn so với sự phá vỡ ngưỡng 50.

Sự phân kỳ

Bán

Mua

Sự phá vỡ đường xu hướng chỉ số

Hình 106. Chỉ số Sức mạnh Tương đối USD/CAD, Ngày, MetaTrader Admiral Markets

Sự phân kỳ và phá vỡ đường xu hướng chỉ số rất quan trọng đối với RSI. Các đường xu hướng chỉ số cần được quan tâm khi chỉ số dậm chân gần mức 50, cho thấy thị trường đang điều chỉnh.

Biên độ phần trăm của Williams (Williams’ Percent Range)

Biên độ Phần trăm của Williams là một chỉ số kỹ thuật động xác

định tình trạng quá bán/quá mua của thị trường.

159

FOREX 100%

Nó được tính toán như sau:

%R = (HIGH (i-n)-CLOSE)/(HIGH (i-n)-LOW (i-n))*100

Trong đó: CLOSE – giá đóng cửa ngày hôm nay HIGH (i-n) – Đỉnh cao nhất trong n giai đoạn LOW (i-n) – Đáy thấp nhất trong n giai đoạn Chỉ số có 2 mức cần chú ý là 20 và 80. Nếu chỉ số nằm trên mức 20, điều đó có nghĩa là thị trường đang quá mua. Tương tự, nếu nó nằm dưới mức 80, điều đó có nghĩa là thị trường đang quá bán.

Chỉ số này cung cấp tín hiệu mua vào khi nó cắt mức 80 theo

hướng lên trên từ khu vực quá bán (Hình 107).

Chỉ số này cung cấp tín hiệu bán ra khi nó cắt mức 20 theo hướng xuống dưới từ khu vực quá bán. Nếu chỉ số đi vào khu vực quá bán/quá mua sau khi đã đưa ra tín hiệu giao dịch thì tốt hơn là bạn nên đóng trạng thái vừa mở theo tín hiệu đó lại.

Bán

Bán

Hình 107. Biên độ Phần trăm Williams. EUR/USD, Ngày, MetaTrader Admiral Markets

Mua

160

 

Các chỉ số và công cụ dao động…

Các dải Bollinger (Bollinger bands)

Các dải Bollinger là một trong các chỉ số phổ biến nhất về kênh giá do John Bollinger tạo ra. Đây là một chỉ số quan trọng, vì nó có thể được sử dụng như một phương pháp giao dịch độc lập khi nó có thể đưa ra tất cả các tín hiệu giao dịch cần thiết.

Chỉ số này được tạo thành từ 3 đường cong, chúng tạo thành

một kênh giá. Các đường cong này là:

(cid:131) Đường trung bình di động đơn giản (SMA) 20 giai đoạn

hoặc Dải Bollinger Giữa.

(cid:131) Dải Bollinger Trên và Dưới đóng vai trò như đường lệch

chuẩn so với đường SMA 20 giai đoạn.

Các đường cong này có thể rộng hoặc hẹp, tùy thuộc vào động

lực của thị trường.

Khi các đường cong này đứng gần nhau, điều đó có nghĩa là thị trường đang có thêm động lực. Động lực thị trường sẽ giảm bớt khi giá cắt qua dải Bollinger Trên hoặc Dưới và thanh cắt qua có giá đóng cửa ở trên hoặc dưới nó. Sự phá vỡ của dải Bollinger Trên là dấu hiệu cho việc mua vào và sự phá vỡ dải Bollinger dưới là dấu hiệu cho việc bán ra.

Sau điểm phá vỡ, giá sẽ diễn biến gần với dải phá vỡ. Nếu điểu chỉnh giá diễn ra và giá diễn biến chạm đường SMA 20, đó là tín hiệu để mở thêm các trạng thái mới khi mà đường trung bình di động đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ (khi mở các trạng thái mua) hoặc ngưỡng kháng cự (khi mở các trạng thái bán).

Khi thị trường phá vỡ đường SMA 20, bạn nên đóng trạng thái của mình tại mức giá đóng cửa. Nếu giá tách rời một dải nào đó (trên hoặc dưới) và phá vỡ đường SMA 20, chắc chắn nó sẽ chạm tới dải còn lại. Ví dụ, sau khi giá chạm tới dải trên, nó sẽ tách khỏi dải

161

FOREX 100%

này và cắt qua đường SMA 20 để chạm dải thấp hơn. Điểm 1 và 2 trong Hình 109 minh họa điều đó.

Dải Bollinger là một chỉ số xuất hiện sau xu hướng. Như bạn có thể thấy từ biểu đồ trên Hình 108, nó sẽ cho kết quả khả quan nếu áp dụng với các thị trường biến động mạnh.

Mở thêm trạng thái

Đóng các trạng thái

Mua

Bán

Hình 108. Các dải Bollinger. USD/CAD, Ngày, MetaTrader Admiral Markets

Các kênh bạc (Silver Channels)

Chỉ số này bao gồm 8 đường, các đường này chia biên độ giá thành các kênh. Mỗi mức đều có vai trò quan trọng của nó. Khi giá chạm vào các kênh ở phía ngoài, thị trường có thể đang trong tình trạng quá bán hoặc quá mua.

162

Hình 109. Các kênh Bạc (GBP/USD, Ngày), MetaTrader Admiral Markets

Kênh Shi chính xác (SHI Channel True)

Hình 110. Kênh SHI chính xác. Vàng, Tuần, MetaTrader Admiral Markets

163

 

 

FOREX 100%

Đây là một chỉ số thể hiện các kênh giá động và xác định chiều hướng của một xu hướng. Nó rất có tác dụng khi thị trường không có một xu hướng rõ ràng. Tại thời điểm đó, chỉ số này sẽ cho bạn một bức tranh tương đối về tình hình thị trường (Hình 110).

Công cụ đo dao động giá không theo xu hướng

(Detrended Price Oscillator – DPO)

DPO là một chỉ số được dùng để xác định sự lặp lại mang tính chu kỳ của giá và tình trạng quá mua/quá bán trên thị trường. Chỉ số này được xây dựng một cách đơn giản và trở thành chỉ số Động lực cổ điển. Nó sử dụng đường trung bình di động trung tâm X-giai đoạn (X thường nằm trong khoảng từ 14 đến 20) có thể được thay thế bằng X/2 + 1 giai đoạn. Các mức giá đóng cửa được suy ra từ đường trung bình di động. Kết quả là chúng ta có được một công cụ đo dao động, cắt qua ngưỡng 0 theo hướng lên trên (khi xu hướng đi lên bắt đầu) hoặc xuống dưới (khi xu hướng đi xuống bắt đầu).

Bán

Mua

Xu hướng đi lên

Xu hướng đi xuống

Hình 111. Các dấu hiệu giao dịch từ chỉ số DPO. (GBP/USD, 4 giờ), MetaTrader Admiral Markets

164

Các chỉ số và công cụ dao động…

DPO phản ánh các điểm đảo chiều xu hướng rất chính xác (Hình 111) do nó đưa ra các dấu hiệu thông qua sự cắt ngang qua mức 0. Cùng lúc đó, sự phân kỳ DPO là dấu hiệu xác nhận sự đảo chiều xu hướng.

Chu kỳ của diễn biến giá là tương đương về mặt thời gian khi các lần đảo chiều giá xảy ra. Trong khi hầu hết các phương pháp chỉ ra phương hướng và quy mô của sóng giá tiếp theo thì phân tích chu kỳ lại dự báo thời điểm của các lần đảo chiều giá. Các chu kỳ thường bắt đầu giữa hai mức đáy (xem Hình 112) nhưng cũng có thể được tạo thành giữa hai mức đỉnh (khi xu hướng là đi xuống). Giai đoạn này được tính toán và dự đoán trên biểu đồ trước đó một vài giai đoạn (những giai đoạn này được cho là những thời điểm có xác suất cao nhất cho việc đảo chiều giá trong khu vực chu kỳ). Điều này không có nghĩa là loại đảo chiều tương tự sẽ diễn ra sau “đảo chiều đáy”; thay vào đó “đảo chiều đỉnh” vẫn có thể xảy ra trong giai đoạn sau. Việc xác định được một mốc đảo chiều giá quan trọng trong chu kỳ (cộng/trừ một vài thanh) đã là đủ để cho thấy đây là một chỉ số đáng tin cậy.

Hình 112. DPO được sử dụng để xác định các chu kỳ thị trường (EUR/JPY, 4 giờ), MetaTrader Admiral Markets

165

 

 

FOREX 100%

Khi chu kỳ giá trùng khớp với chu kỳ thị trường mà DPO đã chỉ

ra thì chu kỳ đó nhiều khả năng sẽ hiệu quả.

Chỉ số diễn biến định hướng trung bình (Average Directional Movement Index – ADX)

Welles Wilder đã phát triển chỉ số ADX vào giữa những năm 1970 như một sự bổ sung cho Phương pháp Parabol (Parabolic System) được sử dụng để tính toán động lực của thị trường. Chỉ số ADX dựa trên chỉ số diễn biến định hướng +DM và –DM. Diễn biến định hướng được xác định bằng việc so sánh các biên độ giá ngày hôm qua và hôm nay. Trong biên độ giá của ngày hôm nay, phần nào nằm ngoài biên độ giá của ngày hôm qua sẽ thể hiện diễn biến định hướng (DM). Bước tiếp theo là xác định ADX.

Bán

Hình 113. Chỉ số Diễn biến Định hướng Trung bình (GBP/USD, 4 giờ), MetaTrader Admiral Markets

Khi đường ADX tăng từ mức thấp nhất (tương đương từ -20 đến -25), nó có nghĩa là xác suất bắt đầu một xu hướng mới là tương đối

166

Các chỉ số và công cụ dao động…

cao. Theo đó, bạn nên mở một trạng thái mua nếu đường +DX cắt đường –DX theo một góc nghiêng hoặc bạn mở một trạng thái bán nếu đường −DX cắt đường +DX theo một góc nghiêng. Khi đường ADX tiếp tục đi lên, thị trường sẽ có một xu hướng rõ ràng và điều này có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục duy trì các trạng thái đã mở. Khi đường ADX bắt đầu đi xuống sau khi đã đạt tới mức tối đa, diễn biến định hướng sẽ được coi là yếu đi, điều này nghĩa là việc điều chỉnh giá sẽ bắt đầu. Đây là thời điểm tốt để chốt lời chứ không phải là mở thêm các trạng thái mới.

Dừng và đảo chiều Parabol – Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse)

Welles Wilder đã phát triển chỉ số SAR Parabol vào giữa những năm 1970. Chỉ số này xác định khi nào bạn nên đóng trạng thái của mình, khi nào nên mở trạng thái mới theo chiều ngược lại (SAR nghĩa là Dừng và Đảo chiều) và cách chốt lời. Chỉ số này tương tự như đường trung bình di động, nhưng sự khác biệt ở đây là nó diễn biến với một tốc độ khác. Chỉ số này được phát triển để có thể áp dụng vào các thị trường có xu hướng rõ ràng. Nguyên tắc chung đằng sau SAR Parabol là đi theo xu hướng và khi thị trường đi xuống thì mở một trạng thái bán ra và chuyển mức cắt lỗ theo xu hướng của thị trường hoặc thị trường đảo chiều theo hướng ngược lại thì mở một trạng thái mua vào và chuyển mức cắt lỗ theo xu hướng của thị trường. Việc áp dụng chỉ số này khiến cho việc đặt các khoảng Dừng lỗ trở nên rất tiện lợi. Đường Parabol đi theo diễn biến thị trường và cùng lúc giá điều chỉnh, nó sẽ giảm tốc độ của mình xuống. Đặc trưng này của Parabol cho chúng ta cơ hội để đi theo xu hướng trong thời gian lâu nhất có thể.

Hình 114 minh họa giao dịch theo đường parabol. Ở phía bên trái của biểu đồ, sau khi tín hiệu bán xuất hiện là thời điểm của sự điều chỉnh giá với cường độ tăng dần. Tại thời điểm đó, giá sẽ gần

167

 

FOREX 100%

với các đường chấm của chỉ số, nhưng nó không phá vỡ các đường này. Do vậy, nếu chúng ta chuyển các lệnh dừng lỗ theo đường parabol, chúng ta có thể thu được lợi nhuận ở mức 60 điểm phần trăm. Khi thị trường đảo chiều và kích hoạt khoảng Dừng lỗ, chúng ta phải mở một trạng thái mua vào và đi theo xu hướng mới đó. Điểm đảo chiều thị trường là đáy hoặc đỉnh cuối cùng của diễn biến trước đó.

Dừng lỗ

Bán

Mua

Dừng lỗ

Hình 114. SAR Parabol (USD/JPY, 1 giờ), MetaTrader Admiral Markets

P/t+1/=Pt*(EP-Pt)

Pt – giá đóng cửa của thanh hiện tại. Pt+1 – giá đóng cửa của thanh tiếp theo. ЕР – đỉnh cao nhất tính từ thời điểm bạn mở một trạng thái mua

hoặc đáy thấp nhất từ thời điểm bạn mở một trạng thái bán.

168

Các chỉ số và công cụ dao động…

AF – Tỷ lệ tăng tốc, xác định tốc độ mà chỉ số thể hiện diễn biến thị trường. Nó phụ thuộc vào số lượng các đỉnh mới từ thời điểm mua vào hoặc đáy mới từ thời điểm bán ra.

Ichimoku Kinko Hyo

Chỉ số Ichimoku được sử dụng để xác định xu hướng thị trường, các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự và để tìm ra các tín hiệu giao dịch. Chỉ số này chỉ ra 4 khoảng thời gian được thể hiện bằng 4 đường:

 1. Tenkan-Sen – thể hiện giá trị trung bình của giá trong một

giai đoạn.

 1. Kijun-Sen – thể hiện giá trị trung bình của giá trong giai đoạn tiếp theo. Khi hai đường Sen cắt nhau, đó là dấu hiệu để bắt đầu giao dịch.
 2. Senkou-Span-A – thể hiện khoảng cách trung bình giữa hai đường được dự đoán khi dịch chuyển về phía trước một khoảng tương đương với giai đoạn thứ hai.

Hình115. Ichimoku Kinko Hyo (EUR/USD, 4 giờ), MetaTrader Admiral Markets

169

 

 

FOREX 100%

 1. Senkou-Span-B – thể hiện giá trị trung bình của giá trong một giai đoạn của thời kỳ xu hướng. Các đường Span này được thể hiện bằng hình “các đám mây” trong biểu đồ. Khi giá nằm trong đám mây, giới hạn của nó là các đường hỗ trợ và kháng cự. Nếu đường Span bị mức giá cắt qua theo chiều xuống dưới, đó là dấu hiệu bán ra; nếu theo chiều lên trên thì đó là dấu hiệu mua vào.
 2. Chinkou Span – thể hiện giá trị trung bình của giá được dự đoán ngược về phía sau một khoảng thời gian nhất định. Nó được sử dụng để xác nhận các tín hiệu cơ bản (sự giao cắt của đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen) khi các mức giá trước đó bị vượt qua theo chiều tương ứng.

Các đường kích hoạt (Trigger Lines)

Bán

Mua

Hình 116. Các đường Kích hoạt. EUR/USD, Ngày, MetaTrader Admiral Markets

Các đường Kích hoạt là một chỉ số khác mà chúng ta sẽ nghiên cứu. Đây là chỉ số bao gồm 2 đường, nếu 2 đường này giao cắt thì đó

170

là dấu hiệu để giao dịch. Khi các đường chuyển thành màu xanh sau khi giao cắt, chúng là tín hiệu mua vào; khi các đường chuyển thành màu đỏ sau khi giao cắt, chúng là tín hiệu bán ra. Chỉ số này rất có tác dụng nếu được áp dụng trong các thị trường biến động mạnh.

Hai chỉ số mà chúng ta nghiên cứu dưới đây là các chỉ số đầu cơ. Nhà đầu cơ là một nhà kinh doanh chỉ giao dịch trong một phiên giao dịch và mở nhiều trạng thái mua và bán để kiếm lời từ những biến động giá ngắn hạn. Những chỉ số này có ích cho giao dịch ngắn hạn và chủ yếu là dành cho các thị trường biến động mạnh khi giá biến đổi rất mạnh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Xu hướng Hôm nay (Today Trend)

Chỉ số này cung cấp thông tin về chiều hướng thị trường hiện tại, cung cấp các tín hiệu giao dịch và chỉ ra vị trí đặt các lệnh Cắt lỗ và Chốt lời.

Hình 117. Xu hướng Hôm nay. USD/CAD, Ngày, MetaTrader Admiral Markets

171

 

 

FOREX 100%

Đầu cơ Xu hướng (Trend Scalp)

Đầu cơ Xu hướng là một chỉ số bao gồm 2 đường, nếu 2 đường này cắt nhau thì đó là một tín hiệu giao dịch. Hình 118 minh họa các tín hiệu mua vào và bán ra mà chỉ số Đầu cơ Xu hướng chỉ ra trên biểu đồ 15 phút của cặp GBP/USD.

Bán

Hình 118. Đầu cơ Xu hướng. GBP/USD, 15 phút, MetaTrader Admiral Markets

Các siêu tín hiệu (Super Signals)

Các mũi tên trên biểu đồ đánh dấu các tín hiệu mà chỉ số này đưa ra. Khi các mũi tên hướng lên trên chúng ta mua vào và khi các mũi tên hướng xuống dưới, chúng ta nên bán ra. Chỉ số này cung cấp các tín hiệu một cách nhanh chóng và thông thường thì thị trường sẽ diễn biến theo chiều ngược lại sau khi chỉ số này đã đưa ra một tín hiệu giao dịch. Trong trường hợp này, chỉ số sẽ thay đổi tín hiệu.

Lewis Borsellino, một nhà kinh và một chuyên gia có tiếng trong giao dịch các hợp đồng chỉ số tương lai từng nói “Các nhà đầu cơ đang cố gắng làm những gì mà nhà kinh doanh bình thường không

172

 

thể làm được trên sàn giao dịch”. Chúng tôi khuyên những người mới bắt đầu tham gia thị trường không nên giao dịch theo kiểu đầu cơ. Trước khi làm được điều đó, bạn cần tích lũy đủ kinh nghiệm giao dịch để nâng cao tốc độ phản ứng và suy nghĩ của mình.

Hình 119. Các siêu tín hiệu. GBP/USD, 15 phút, MetaTrader – Admiral Markets

Điểm & các hình thái (Point & Figures − P & F)

Đây là một trong những kỹ thuật giao dịch cổ và phổ biến nhất được sử dụng trong giao dịch trên thị trường tài chính, nó phân tích giá mà không tính đến yếu tố thời gian. Biểu đồ được tạo nên bằng 2 loại biểu tượng ‘X’ và ‘O’. Một dấu ‘X’ được đặt trên biểu đồ để thể hiện một diễn biến đi lên và dấu ‘O’ để thể hiện một diễn biến đi xuống. Khung thời gian có thể không xuất hiện trên các biểu đồ này. Chúng ta hãy cùng xem xét nó một cách chi tiết hơn.

Vị trí của một biểu tượng phụ thuộc vào sự tương ứng giữa bước tiến và bước lùi. Bước tiến sẽ được đánh dấu bằng một trong hai biểu tượng tùy theo giá đang diễn biến theo hướng nào. Bước lùi được sử

173

FOREX 100%

dụng để thay thế biểu tượng ‘X’ thành ‘O’ và ngược lại. Nói cách khác, nếu bước tiến là 10 điểm phần trăm và sau đó diễn biến đi xuống kết thúc thì bước lùi sẽ là 15 điểm phần trăm (đánh dấu ‘X’ đầu tiên). Dấu ‘X’ tiếp theo sẽ được đánh khi thị trường tăng 10 điểm phần trăm. Diễn biến đi xuống cần phải ở mức 15 điểm phần trăm để biến ‘X’ thành ‘O’, sau đó chúng ta sẽ đánh dấu ‘O’. Chúng ta cần giá giảm tiếp 10 điểm phần trăm nữa để đánh dấu ‘O’ tiếp theo.

Biểu đồ P & F có dạng như sau: Х 0 Х 0Х Х – tín hiệu mua vào 0Х0Х Х Х Х 0Х0Х0 Х0Х0Х 0 0 0 Х0Х0 0 – tín hiệu bán ra Х0Х 0 Х0 0 Hình trên minh họa cho các tín hiệu mua vào và bán ra. Đây là một sự phá vỡ mô hình phức hợp. Khi một sự phá vỡ riêng lẻ diễn ra, chúng ta sẽ mở thêm nhiều hoặc đóng trạng thái hiện tại.

Х Х Х0Х0 Х0 0 Х 0 – đóng trạng thái Х Х Х – mở thêm nhiều trạng thái Х Х

174

 

Х0 Х – tín hiệu mua vào Х Х Х Х0Х0Х Х0Х0 Х0Х Х0 Có một chỉ số đánh dấu P & F tự động trong phần mềm

MetaTrader 4 (Hình 120).

Hình 120. Chỉ số Điểm và Các hình thái. EUR/USD, Ngày, MetaTrader Admiral Markets

Nhận diện Mô hình (Pattern Recognition)

Đây là chỉ số xác định các mô hình giá một cách tự động sử dụng lý thuyết Nến Nhật Bản. Nó cung cấp các tín hiệu giao dịch tuân theo các mô hình giá.

175

FOREX 100%

Hình 121. Chỉ số Nhận diện Mô hình. EUR/USD, Ngày, MetaTrader Admiral Markets

Tất cả các cặp USD

Hình 122. Tất cả các cặp USD. EUR/USD, Ngày, MetaTrader Admiral Markets

176

 

Các chỉ số và công cụ dao động…

Chỉ số này minh họa các diễn biến giá của các cặp USD cơ bản (EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CHF) trên cùng một biểu đồ.

Biểu đồ này thể hiện các thời điểm khi tất cả các biểu đồ của các cặp USD tiến đến gần và giao cắt nhau. Hình 122 minh họa một thời điểm như vậy trong một diễn biến giá mạnh.

Phiên giao dịch I (I-Session)

Hình 123. Chỉ số Phiên giao dịch I (GBP/USD, 15 phút), MetaTrader Admiral Markets

Chỉ số này thể hiện thời gian của các phiên giao dịch châu Á, châu Âu và Mỹ. Nó minh họa biên độ giá trong mỗi phiên giao dịch. Chỉ số này cho phép chúng ta thấy được hoạt động giao dịch trong

177

FOREX 100%

các phiên khác nhau và xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của các phiên này (lịch trình giao dịch là một tham số được cài đặt sẵn trong chỉ số này).

Một trong các phương pháp để sử dụng chỉ số này là áp dụng các dãy hồi quy và điều chỉnh Fibonacci (Hình 123) trong giới hạn biên độ giá của một phiên giao dịch.

Lịch sử Thị trường (Market profile)

Đây là một chỉ số về lịch sử hoạt động thị trường. Khối lượng giao dịch lớn chỉ ra các khu vực giá trong đó các mức giá diễn biến cùng chiều trong phần lớn thời gian và số lượng lớn nhất các giao dịch được thực hiện. Các mức giá có khối lượng giao dịch lớn còn được gọi là mode hay là thước đo xu hướng tập trung của một biến số (trong thống kê, đây là giá trị thường gặp nhất của một chuỗi dữ liệu) của biên độ giá trong ngày và là một ngưỡng rất quan trọng đóng vai trò như các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Các khu vực giá có khối lượng giao dịch thấp sẽ bị đường giá vượt qua dễ dàng.

Hình 124. Lịch sử Thị trường (EUR/USD, 30 phút), MetaTrader Admiral Markets

178

Các chỉ số và công cụ dao động…

Hình 124 minh họa ví dụ khi chỉ số Lịch sử Thị trường đánh dấu khối lượng cao nhất (hay còn gọi là mode tại mức giá 1,3595 vào ngày 29 tháng 8. Trong ngày tiếp theo, giá bắt đầu giảm xuống dễ dàng, vượt qua mức 1,3640 1,3610 khi khối lượng giao dịch thấp và dừng lại ở mức 1,3593 (mode) khi khối lượng giao dịch tăng lên. Mode đóng vai trò như các ngưỡng hỗ trợ và từ đó giá sẽ bật ngược theo chiều đi lên.

179

 

FOREX 100%

CHƯƠNG 7

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

Phương pháp giao dịch là một chuỗi các quy tắc mà nhà kinh doanh phải tuân thủ khi ra quyết định mở hay đóng một trạng thái giao dịch. Những quy tắc này dựa trên phân tích kỹ thuật và được chứng minh là tin cậy khi kiểm nghiệm tỷ lệ lặp lại của nó trong lịch sử. Một phương pháp giao dịch rõ ràng sẽ giúp bạn giải phóng bản thân khỏi cảm xúc nhất thời trong quá trình ra quyết định. Khi một nhà kinh doanh muốn mở một trạng thái giao dịch, anh ta hoặc cô ta sẽ bắt đầu nghi ngờ và đưa ra các câu hỏi, những thứ có thể tác động rất lớn đến tư duy của anh ta/cô ta:

(cid:131) Liệu tôi có bỏ lỡ điều gì trong khi phân tích không? (cid:131) Liệu quyết định bán (hoặc mua) của tôi có đúng không? (cid:131) Đây có phải thời điểm phù hợp để tham gia thị trường

không hay là tôi nên chờ đợi thêm một chút?

(cid:131) Liệu tôi có đang mạo hiểm hay không?

Tất cả những nghi ngờ này sẽ tác động mạnh tới nhà kinh doanh và ảnh hưởng tới kết quả giao dịch của anh ta. Tham gia thị trường quá sớm hoặc quá muộn hay bỏ lỡ một giao dịch có lời thường là các lỗi giao dịch. Nếu nhà kinh doanh không có chiến lược, anh ta sẽ không thể chắc chắn được rằng quá trình giao dịch trong dài hạn của

180

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

mình sẽ thành công và mang lại lợi nhuận bởi thua lỗ có thể vượt quá lợi nhuận. Nắm bắt được tình hình hiện tại của thị trường bằng cách sử dụng các kỹ thuật, nguyên tắc, chỉ số, v.v… khi mở một trạng thái giao dịch mới là điều quan trọng nhất.

Điều cần thiết với mỗi nhà kinh doanh là phải chọn một khung thời gian cụ thể (dài hạn hoặc ngắn hạn) khi xây dựng chiến lược giao dịch. Số lượng tiền trong tài khoản và các nguyên tắc quản lý chung sẽ đặt ra các giới hạn cần thiết cho chiến lược đó. Khung thời gian dài hơn sẽ khiến các dấu hiệu ít sai lầm hơn. Phân tích kỹ thuật áp dụng với các biểu đồ ngày và tuần thường chính xác hơn. Các biểu đồ này thường được ưa chuộng hơn nhưng lại đòi hỏi các mức cắt lỗ lớn, bởi vậy bạn cần có khoản vốn ban đầu lớn hoặc là chỉ giao dịch với số tiền nhỏ nhằm tránh rủi ro. Phân tích kỹ thuật áp dụng các khung thời gian ngắn hơn thường làm xuất hiện rất nhiều nhiễu động trên thị trường và vì vậy, cho ra kết quả với nhiều dấu hiệu sai lầm hơn. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng các mức cắt lỗ nhỏ, nhưng như vậy thì khả năng xảy ra lỗi vẫn tăng cao. Tất cả những vấn đề này nên được xem xét và cân nhắc khi đưa ra quyết định lựa chọn chiến lược giao dịch cụ thể.

Quản lý Tiền là yếu tố quan trọng khi xây dựng chiến lược giao dịch của bạn. Hãy suy nghĩ kỹ và trả lời câu hỏi này: “một giao dịch bất kỳ của bạn sẽ chiếm bao nhiêu phần trong số vốn bạn có?” Tỷ lệ trung bình thường thấy là 1/10 hoặc 1/5 số vốn ban đầu phụ thuộc vào tính cách của nhà kinh doanh và các đặc điểm cụ thể của phương pháp giao dịch. Câu hỏi quan trọng thứ hai là: “Phương pháp hạn chế thua lỗ của bạn là gì và các mức cắt lỗ có thể lớn đến đâu?” Bạn nên hạn chế thua lỗ trên mỗi giao dịch ở mức 3-5% vốn của mình. Quan điểm cho rằng rủi ro của bạn là thấp nhất khi các mức cắt lỗ của bạn nhỏ nhất là hoàn toàn sai lầm. Các mức cắt lỗ nhỏ thường bị kích hoạt sau một biến động giá ngẫu nhiên nào đó và dẫn đến thua lỗ không cần thiết. Mức cắt lỗ được xác định bởi mức độ biến động

181

FOREX 100%

của giá và khung thời gian giao dịch của bạn. Tốt hơn là bạn nên xác định độ lớn của các mức cắt lỗ cũng như số vốn sử dụng trong mỗi giao dịch ngay khi bạn xây dựng chiến lược của mình và tuyệt đối tuân thủ chúng.

Nhiệm vụ của một phương pháp giao dịch là chỉ ra những thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường. Một tín hiệu giao dịch được hình thành nhờ một vài điều kiện thị trường nhất định dựa trên các chỉ số, phân tích biểu đồ, v.v… Dấu hiệu ngừng giao dịch thường dựa trên sự tối đa hóa lợi nhuận và sử dụng Khoảng Dừng lỗ (Trailing Stops) có trong phần mềm giao dịch MetaTrader 4. Có rất nhiều phương pháp giao dịch khác nhau. Về cơ bản, chúng được chia ra thành các phương pháp giao dịch theo xu hướng (theo sau một xu hướng của thị trường) và các phương pháp giao dịch theo biên độ (áp dụng trong thị trường bình ổn) bởi các điều kiện thị trường khác nhau thường đòi hỏi những chiến lược giao dịch khác nhau. Thường thì phương pháp giao dịch theo xu hướng cho ra những dấu hiệu tham gia thị trường ngay tại thời điểm bắt đầu một xu hướng mới, vì vậy nó thường tiếp diễn trong một thời gian dài và mang lại lợi nhuận lớn. Nếu áp dụng phương pháp giao dịch theo biên độ, lựa chọn thời điểm tốt nhất để tham gia cũng như thoát khỏi thị trường là điều quan trọng nhất. Phần lớn các phương pháp giao dịch mà nhiều nhà kinh doanh áp dụng đều theo sau một xu hướng của thị trường.

Cho dù phương pháp giao dịch của bạn là gì, bạn luôn phải kiểm nghiệm chúng trên thị trường cụ thể mà bạn muốn áp dụng. Xây dựng một phương pháp giao dịch có hiệu quả là một quá trình dài kiểm nghiệm trên thị trường, nhưng phần thưởng cho điều đó lại rất lớn. Một phương pháp giao dịch thành công sẽ cho bạn sự tự tin rằng các kết quả trong dài hạn sẽ tốt đẹp và mang đến nhiều lợi nhuận cho bạn. Các nhà kinh doanh thành công biết rất rõ rằng thực hiện thường xuyên nhiều giao dịch mang lại lợi nhuận với rủi ro thấp sẽ tốt hơn nhiều so với một giao dịch mang lại lợi nhuận lớn nhưng rủi ro cao.

182

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

Hãy cùng chúng tôi kiểm nghiệm một vài phương pháp và chiến lược giao dịch đã được sử dụng bởi các nhà kinh doanh thành công trên các thị trường tài chính.

LEWIS BORSELLINO

Lewis Borsellino, một trong những nhà kinh doanh xuất sắc nhất trên thế giới theo bình chọn của CNBC, là một chuyên gia trong thị trường tương lai và các công cụ tài chính khác. Hơn hai mươi năm kinh nghiệm làm việc trên sàn Giao dịch hàng hóa Chicago cũng giúp ông trở thành một trong những nhà kinh doanh hợp đồng tương lai nổi tiếng nhất và thành công nhất theo bình chọn của S&P500. Borsellino đồng thời là một nhà bình luận tài chính cho các đài truyền hình CNN-FN, Blооmberg TV, CNBC, WebFN, và Reuters. Ông là tác giả của các cuốn sách Day Trader’s Course Workbook (tạm dịch, Sổ tay của các nhà kinh doanh theo ngày) và The Day Trader: From the Pit to the PC (tạm dịch, Nhà kinh doanh theo ngày: Từ sàn giao dịch đến màn hình vi tính).

Trong các cuốn sách này, Borsellino chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của mình với tư cách là một nhà kinh doanh đã giao dịch trực tiếp trên sàn và giao dịch trực tuyến qua các phần mềm vi tính kết nối mạng. Ông lưu ý độc giả của mình về các vấn đề tâm lý giao dịch và quản lý tiền. Trong cuốn sách của mình, ông còn tập trung vào quá trình liên hoàn của việc chuẩn bị mở và mở một trạng thái giao dịch.

“Mỗi lần giao dịch phải bao gồm những giai đoạn mà tôi gọi là

chuẩn bị, quan sát mục tiêu và khai hỏa.”

Dù là một nhà kinh doanh theo phương pháp cố định hay áp dụng các phân tích thị trường, bạn đều phải chuẩn bị, quan sát mục tiêu và khai hỏa.

183

FOREX 100%

(cid:131) Chuẩn bị là bước đầu tiên trong giao dịch. Nó bao gồm kiểm nghiệm và phân tích các biểu đồ. Quyết định chiến lược giao dịch trong ngày của bạn, giá mua/bán, các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mà bạn sử dụng để giao dịch. Bạn phải tự giải phóng mình khỏi những suy nghĩ có thể làm ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định của mình.

(cid:131) Quan sát mục tiêu là bước thứ hai khi bạn quan sát thị trường và cố gắng tìm ra những kịch bản mà bạn đã xác định từ bước thứ nhất. Ví dụ, nếu bạn đánh dấu một ngưỡng hỗ trợ mạnh và thị trường mở cửa cao hơn mức này, giá tăng một thời gian rồi sau đó bắt đầu giảm. Khi đó, nếu nó đến gần với ngưỡng hỗ trợ mạnh mà bạn vừa xác định thì bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để mua vào.

(cid:131) Khai hỏa là thời điểm bạn kết hợp tất cả những bước đã đề cập ở trên vào một hành động. Bạn xác định mức giá, ngắm mục tiêu và sau đó kịch bản mà bạn mong đợi xảy ra. Lúc này bạn sẽ khai hỏa bằng cách mở trạng thái giao dịch của mình và đặt các mức cắt lỗ cũng như chốt lời.

Đây gọi là kế hoạch giao dịch. Theo Borsellino, bạn luôn cần có

một kế hoạch nhất định và bám sát nó.

“Đây là những gì bạn cần phải xây dựng,

và thành quả của việc đó là tiền sẽ đến với bạn.”

Bên cạnh ba bước của quá trình mở một trạng thái giao dịch, Borsellino còn lưu ý tới trạng thái tâm lý của nhà kinh doanh. Đó là lý do tại sao ông đặt ra một chuỗi các nguyên tắc trong cuốn Day Trader’s Course Workbook mà ông gọi là Mười điều răn trong giao dịch:

 1. Điều răn số 1. Mục đích của giao dịch là thành công, không phải là tiền. Động cơ của bạn phải là những giao dịch được

184

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

thực hiện tốt. Tất cả chúng ta đều muốn làm tốt và gặt hái thành quả về mặt tài chính. Nhưng mục tiêu cuối cùng phải là bản thân sự thành công.

 1. Điều răn số 2. Hãy có kỷ luật. Một phẩm chất quan trọng hơn tất cả mọi phẩm chất khác mà các nhà kinh doanh nhất thiết phải có là kỷ luật. Khả năng kiểm soát lý trí, cơ thể và cảm xúc của bạn là chìa khóa của giao dịch thành công. Bạn có thể có kỹ năng phân tích kỹ thuật tuyệt vời nhất nhưng nếu không có kỷ luật thì sẽ rất khó, nếu không nói là không thể thực hiện được các giao dịch một cách nhất quán và đem lại lợi nhuận. Một nhà kinh doanh có kỷ luật cho dù có lời hay thua lỗ cũng sẽ quay trở lại và tiếp tục giao dịch.
 2. Điều răn số 3. Hãy biết mình là ai. Bạn có phải là người có thể đối mặt với rủi ro hoặc chỉ mỉm cười lạnh lùng trước suy nghĩ rằng mình đang mạo hiểm với toàn bộ số vốn hiện có hay không? Nếu suy nghĩ về chuyện đưa tiền vào giao dịch khiến bạn không ngủ được thì có lẽ một danh mục chứng khoán đa dạng với rủi ro thấp hay các tài sản có thu nhập cố định là tất cả những gì bạn có thể làm khi tham gia vào các thị trường tài chính. Nhưng nếu bạn có thể đối mặt với rủi ro theo một phong cách riêng, có kỷ luật thì có lẽ giao dịch là công việc dành cho bạn. Hãy nhớ, chìa khóa thành công ở đây là giao dịch một cách có kỷ luật. Bạn có phải là người “thực sự tuân thủ các nguyên tắc” khi đã vào cuộc chơi hay không? Nếu bạn muốn cá cược – hãy tới Vegas. Nếu bạn muốn dùng tiền vốn của mình để thực hiện các giao dịch thành công dựa trên các phân tích kỹ thuật thì hãy xem xét đến việc giao dịch trên thị trường tài chính.
 3. Điều răn số 4. Hãy quên đi cái tôi của chính mình. Cách nhanh nhất để kết thúc sự nghiệp kinh doanh của bạn là để

185

FOREX 100%

cái tôi của mình làm ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch. Và bạn càng thành công bao nhiều thì việc ngăn chặn điều đó sẽ càng trở nên khó khăn bấy nhiêu. Bạn cần phải làm cái tôi của chính mình im lặng để lắng nghe thị trường và làm theo những gì mà những phân tích kỹ thuật của bạn chỉ ra chứ không phải những gì bạn nghĩ là sẽ xảy ra. Khi bạn có thể để cái tôi của mình sang một bên và bám chặt lấy thị trường, bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. Tin rằng bạn sẽ thành công bởi bạn có những kỹ năng nhất định hoặc bạn đã hiểu rõ thị trường lại là con đường gần như chắc chắn dẫn đến thất bại. Nhưng cùng lúc đó, bạn không thể quá yếu mềm về mặt cảm xúc đến mức các giao dịch không thành công làm tiêu tan hết sự tự tin của bạn. Khi giao dịch, hãy để cái tôi của mình sang một bên. Hãy cho phép mình thoát khỏi những trạng thái thua lỗ nhanh chóng dù điều đó có nghĩa là bạn đã sai lầm về diễn biến của thị trường. Và khi bạn thành công, đừng bao giờ để nó lấp đầy tâm trí bạn.

 1. Điều răn số 5. Hãy hiểu là không có những thứ gọi là hy vọng, mong ước hay cầu nguyện một khi bạn đã tham gia vào thị trường. Thị trường sẽ đi lên khi có nhiều người mua hơn người bán và đi xuống khi điều ngược lại xảy ra chứ nó không tăng bởi vì bạn đã ước rằng nó sẽ như vậy và giảm bởi vì bạn vừa mở một trạng thái bán và luôn cầu nguyện cho điều đó. Lewis Borsellino đã nói: “Tôi từng thấy quá nhiều nhà kinh doanh trong trạng thái nhìn chằm chằm một cách sợ hãi vào màn hình máy tính và cầu nguyện thị trường sẽ diễn biến theo cách này hay cách khác. Họ đang bế tắc trong một trạng thái thua lỗ mà không thoát ra và họ hy vọng, mong ước và cầu nguyện rằng thị trường sẽ đảo ngược trở lại theo cách họ dự đoán. Thực tế hiện ra trên màn hình giao dịch. Hãy thoát ra khi thị trường đã chạm mức cắt lỗ của bạn. Thậm chí nếu sau

186

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

đó thị trường có diễn biến ngược lại và cười vào mặt bạn đi nữa thì cũng hãy chúc mừng bản thân vì đã tuân thủ kỷ luật. 6. Điều răn số 6. Hãy duy trì lợi nhuận và cắt lỗ nhanh chóng. Bạn hãy đặt ra ngưỡng nguy hiểm, và một khi đã chạm điểm cắt lỗ hãy lập tức thoát ra ngoài. Thậm chí nếu đó chỉ là một khoản thua lỗ nhỏ thì cũng đừng chần chừ. Sau đó, hãy đánh giá lại thị trường và thực hiện một giao dịch mới. Đồng thời, hãy học cách để lợi nhuận đang có tăng thêm nữa, nhưng đừng tham lam. Nếu bạn sử dụng phân tích kỹ thuật, bạn sẽ quyết định điểm tham gia và thoát khỏi thị trường trước khi mở trạng thái. Sau đó, khi dấu hiệu đã được xác nhận, bạn hãy thực hiện giao dịch đã định. Khi đã đạt mục tiêu lợi nhuận, hãy thoát khỏi thị trường. Bạn sẽ không bao giờ phá sản khi chốt lời. Đừng trở nên tham lam và duy trì trạng thái có lời quá lâu, thị trường có thể bất ngờ đảo chiều và để lại sau nó một kẻ thua cuộc.

 1. Điều răn số 7. Hãy biết khi nào nên giao dịch và khi nào nên chờ đợi. Giao dịch cả ngày và tất cả các ngày là điều không thực tế và không thể xảy ra được. Bạn hãy giao dịch khi các phân tích, phương pháp và chiến lược của bạn nói rằng bạn có thể. Nếu thị trường không có xu hướng rõ ràng, hãy đợi cho đến khi điều đó xảy ra. Trong khi đó, hãy để thị trường bên trong và tiền ở bên ngoài tâm trí bạn.
 2. Điều răn số 8. Hãy quý trọng cả thất bại lẫn thành công. Các giao dịch thua lỗ là người thầy tài giỏi nhất của bạn. Chúng cho thấy phân tích và đánh giá của bạn có điều gì đó sai lầm. Hoặc có thể chỉ đơn giản là thị trường đã không diễn biến như những gì bạn suy nghĩ. Có thể bạn đang tìm kiếm các điểm phá vỡ mạnh trong khi thị trường lại chỉ dao động trong một vùng giới hạn. Hoặc có thể bạn đã quá chậm khi

187

FOREX 100%

theo đuổi một xu hướng vì thực tế là thị trường đã lên tới đỉnh rồi. Khi có một trạng thái giao dịch thua lỗ, suy đoán của bạn có điều gì đó bất ổn so với diễn biến của thị trường. Vì vậy, hãy xác định một cách khách quan điều đó là gì; sau đó điều chỉnh cách nhìn nhận của bạn một chút nếu cần và quay trở lại giao dịch.

 1. Điều răn số 9. Nếu đã trải qua tới ba giao dịch thua lỗ, hãy cho mình nghỉ ngơi một chút. Hãy đứng ngoài thị trường một thời gian. Hãy quan sát nó, để trí óc tỉnh táo và đánh giá lại chiến lược của mình, sau đó mới thực hiện một giao dịch mới. 10. Điều răn số 10. Hãy tuân thủ những nguyên tắc không được phép phá vỡ ở trên. Vì nó không thể bị phá vỡ. Đừng bao giờ vi phạm Mười điều răn này nếu bạn muốn giao dịch thành công.

Điểm quan trọng nhất trong lý thuyết kinh doanh của Borsellino là những phân tích về tỷ lệ khoảng cách/độ lớn của lực. Sau nhiều năm kinh nghiệm trong giao dịch, Borsellino đã để ý thấy một vài mối liên hệ giữa các chỉ số và biểu đồ giá của một công cụ tài chính. Chương này sẽ đi sâu vào mức độ thường xuyên xuất hiện các mối liên hệ giữa đồ thị giá và các đường trung bình di động. Borsellino quan sát thấy rằng thị trường có những lực đẩy khác nhau phụ thuộc vào khoảng cách giữa đồ thị giá và một số đường trung bình di động nhất định. Điều này có nghĩa là, tùy vào khoảng cách của chúng, chúng ta có thể nói về các điều kiện của một thị trường quá mua/quá bán, khả năng của một sự đảo chiều xu hướng hoặc một vài ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự nhất định. Trong phân tích của mình, Lewis Borsellino chủ yếu sử dụng các đường trung bình di động 20, 50 và 200 giai đoạn áp dụng cho các đồ thị giá của các công cụ tương lai trên thị trường S&P500 và NASDAQ. Ví dụ, tác giả thấy rằng sự đảo chiều xu hướng có thể xảy ra nếu NASDAQ giao dịch ở khoảng cách 12% so với đường trung bình di động 20 ngày.

188

Chúng tôi sẽ cố gắng áp dụng lý thuyết này vào thị trường Ngoại hối. Chúng tôi sử dụng biểu đồ giá theo ngày của cặp EUR/USD từ năm 2002 làm ví dụ. Sau khi phân tích, chúng tôi thấy như sau: sau một biến động mạnh mẽ của giá, sự điều chỉnh hoặc đảo chiều sẽ xảy ra trong 81% các trường hợp sau khi giá biến động 6% theo chiều ngược lại với biến động lớn đó và tiến gần tới đường trung bình di động 200 ngày. Điều đó có nghĩa là giới hạn quá mua cho khoảng thời gian này là 6%, và nếu biến động ngược lại so với biến động lớn vượt quá 6%, thị trường sẽ bắt đầu mất dần sinh lực và vì vậy sự đảo chiều xu hướng có thể xảy ra.

Nếu giá đi qua giới hạn 6% thì trong 75% các trường hợp diễn biến điều chỉnh sau đó sẽ rơi vào khoảng từ 1,5-3%. Thực tế này cho chúng ta lý do để nói rằng mỗi điều chỉnh giá sẽ kết thúc trong giới hạn này nếu xu hướng diễn biến nhanh chóng và sau đó khôi phục chiều hướng cũ của mình.

Hình 125. EUR/USD, ngày, Meta Trader – Admiral Markets

Áp dụng thực tiễn. Bất kể một xu hướng nào đó đang ở giai đoạn nào, chúng ta cũng có thể sử dụng những chiến thuật này theo

189

 

FOREX 100%

cách sau đây: nếu quan sát thấy một sự diễn biến mạnh mẽ của giá, vượt quá giới hạn 6%, chúng ta sẽ biết rằng thị trường đang ở trong tình trạng quá mua. Nó có thể không phải là một dấu hiệu cho việc bán ra, nên chúng ta sẽ đợi cho đến khi một dấu hiệu bán rõ rệt xuất hiện nhờ vào các yếu tố phân tích khác. Hãy lưu ý rằng khi giá vượt qua giới hạn 6% thì một mô hình đảo chiều mới sẽ được hình thành, nối tiếp theo nó là một sự phân kỳ chỉ số. Mô hình này còn có tầm quan trọng lớn hơn nếu nó được hình thành trong khoảng cách 6% từ đường trung bình di động. Và ngược lại, nếu một mô hình lưỡng tính được hình thành trong khoảng cách 6% từ đường trung bình di động (ví dụ, giữa 3% và 4%), thì mô hình này có khả năng sẽ là một mô hình tiếp diễn.

Một vài đường trung bình di động có thể được sử dụng ở đây, thường là ba đường, chỉ ra ba loại xu hướng khác nhau. Hãy lấy ví dụ với các đường trung bình di động trong thời gian 20, 50 và 200 giai đoạn.

Chúng chỉ ra chiều của xu hướng. Số liệu lịch sử cho chúng tôi

các mối liên hệ sau:

(cid:131) МА 200 – 6% (cid:131) МА 50 – 3%, 3,5% (cid:131) МА 20 – 2%

Cứ cho rằng chúng tôi nhìn thấy hình như sau: giá điều chỉnh tại giới hạn 5% từ MA200. Thị trường khôi phục chiều hướng sau khi điều chỉnh xảy ra và vượt quá giới hạn 6%. Bây giờ, chúng ta sẽ đợi cho giá chạm các giới hạn đánh dấu từ MA50 và MA200, theo sau đó là một sự điều chỉnh giá hay thậm chí là đảo chiều xu hướng.

Nếu kiểm tra dữ liệu trên khoảng điều chỉnh, chúng tôi có thể dự báo được diễn biến giá có thể xảy ra. Nói cách khác, chúng tôi sẽ chỉ ra các giới hạn của biến động giá.

190

 

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

Khoảng cách giữa đồ thị giá và một đường trung bình di động có thể được sử dụng kết hợp với hầu hết các chiến lược và bất kỳ phong cách giao dịch nào. Bạn nên nhớ rằng bạn không thể chắc chắn 100% rằng xu hướng sẽ khôi phục ngay lập tức nếu thị trường điều chỉnh N điểm phần trăm tính từ đường trung bình di động. Đó là lý do vì sao chúng ta biết được các khoảng hỗ trợ/kháng cự có thể xảy ra. Điều thứ hai cần được lưu ý là các vùng hỗ trợ/kháng cự có thể xảy ra là khác nhau ở các công cụ tài chính khác nhau và trên các thị trường khác nhau. Trước khi áp dụng kỹ thuật này, bạn cần tìm hiểu cẩn thận về công cụ tài chính mà bạn muốn giao dịch (tiền tệ, chứng khoán, các công cụ tương lai) nhằm xác định những đường trung bình di động nào sẽ cho bạn những dấu hiệu chính xác nhất và khoảng cách tốt nhất để áp dụng chúng là bao nhiêu.

BILL WILLIAMS

Bill Williams là một nhà kinh doanh và phân tích nổi tiếng với hơn 40 năm kinh nghiệm giao dịch. Hàng nghìn nhà kinh doanh đã nghiên cứu theo những chỉ dẫn của ông, trong đó có cả các nhà kinh doanh chuyên nghiệp và các nhà môi giới trong các công ty tài chính lớn. Các cuốn sách của ông Trading Chao (tạm dịch: Kiếm lời từ sự hỗn loạn), New Trading Dimensions (tạm dịch: Những khía cạnh mới trong giao dịch), và Trading Chaos: Second Edition (tạm dịch: Kiếm lời từ sự hỗn loạn: Xuất bản lần 2) đều là những ấn phẩm bán chạy nhất. Ông có đóng góp lớn vào sự phát triển của lý thuyết dự báo và giao dịch. Chúng ta sẽ cùng kiểm nghiệm những kỹ thuật và chỉ số phổ biến nhất của Williams. Ông chính là người đã phổ biến hóa các phân dạng (Fractals). Các phân dạng là phương pháp rất tốt giúp đánh dấu các điểm cực trong một diễn biến giá. Về cơ bản, một phân dạng là một chuỗi năm thanh giá trong đó thanh ở giữa là điểm cực cao nhất (phân dạng trên) hoặc điểm cực thấp nhất (phân dạng dưới) như được minh họa trong Hình 126.

191

 

FOREX 100%

Hình 126. Các phép phân dạng.

Các phép phân dạng cho phép chúng ta đánh dấu các điểm cực cao và cực thấp của giá trong giai đoạn đầu của một diễn biến xu hướng của thị trường. Khi giá chạm điểm cực cao và sau đó đảo chiều, một thanh mới có điểm cực cao thấp hơn xuất hiện và đánh dấu một phân dạng. Nó là dấu hiệu cho thấy một đỉnh mới đang được hình thành, và chúng ta có thể sử dụng nó để mở một trạng thái bán hoặc đóng một trạng thái mua để chốt lời. Mỗi phân dạng sẽ đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự vào ít nhất một thời điểm nào đó.

Dừng 2

Mua

Dừng 1

Hình 127. Giao dịch bằng các phân dạng.

192

Một trong những phương pháp giao dịch bằng các phân dạng là sử dụng chúng trong một xu hướng đi lên khi các điểm cực cao cao hơn và cực thấp cao hơn được hình thành. Nếu bạn muốn mở một trạng thái mua tại một mức giá tốt hơn, bạn nên đặt mức cắt lỗ thấp hơn phân dạng khi nó đã làm xuất hiện một mô hình đáy trên đồ thị giá trong một khoảng thời gian nào đó. Các ngưỡng giá của các phân dạng trên có thể được sử dụng để mở một trạng thái mua theo chiều của xu hướng nếu chúng đã bị đồ thị giá cắt ngang về phía trên. Các ngưỡng giá của các phân dạng dưới có thể được sử dụng để đặt các mức cắt lỗ và khoảng dừng lỗ. Kỹ thuật giao dịch bằng phép phân dạng áp dụng cho xu hướng đi xuống của thị trường cũng tương tự như vậy.

Dừng 4

Mua

Dừng 3

Dừng 2

Dừng 1

Hình 128. Giao dịch với các phân dạng (USD/CHF, 4H), MetaTrader – Admiral Markets

Khoảng dừng lỗ dựa trên các phân dạng (Hình 128) cho phép chúng ta duy trì trạng thái trong một xu hướng lâu hơn và bảo toàn lợi nhuận khỏi những đảo chiều ngẫu nhiên của giá.

Bill Williams sử dụng hai công cụ dao động để phân tích động lực của thị trường và xác nhận các dấu hiệu giao dịch. Chúng là Chỉ

193

 

 

FOREX 100%

báo Lo ngại (Awesome Oscillator) và Chỉ báo tăng tốc (Accelerator Oscillator), chính là các công cụ tương đương của các chỉ số MACD và OsMA (xem chương trước).

Hình 129 minh họa giao dịch với đồ thị Chỉ báo Lo ngại. Dấu hiệu mua đầu tiên đạt được khi các thanh Chỉ báo Lo ngại ở trạng thái âm mạnh (nó cho thấy thị trường đang ở trong tình trạng bán quá nhiều) và hai điểm cực cao cao hơn được hình thành (nghĩa là có sự phân kỳ đi lên). Một dấu hiệu mua khác được xác nhận khi Chỉ báo Lo ngại cắt qua điểm 0: nó cho thấy xu hướng sẽ đổi chiều đi lên. Dấu hiệu mua thứ hai được xác nhận khi các thanh Chỉ báo Lo ngại nằm trên ngưỡng 0, một sự điều chỉnh giá sẽ diễn ra (được đánh dấu bởi các thanh đỏ trên Chỉ báo Lo ngại), và sau đó một thanh xanh mới được hình thành (được gọi là dấu hiệu “rõ ràng” − “Saucer” signal).

Dấu hiệu rõ ràng

Vượt qua

ngưỡng 0 (mua)

Hình 129. Chỉ báo Lo ngại (EUR/JPY, H1), MetaTrader – Admiral Markets

Dấu hiệu hai đỉnh (mua)

194

 

Chỉ báo Cá sấu Alligator

Alligator là một trong những chỉ báo phổ biến nhất của Bill Williams. Nó được biểu diễn bằng sự kết hợp của ba đường trung bình di động dịch chuyển tới n giai đoạn.

(cid:131) Đường trung bình di động 13 giai đoạn dịch chuyển tới 8

giai đoạn (đường số 2 trên biểu đồ);

(cid:131) Đường trung bình di động 8 giai đoạn dịch chuyển tới 5

giai đoạn (đường màu đỏ trên biểu đồ);

(cid:131) Đường trung bình di động 5 giai đoạn dịch chuyển tới 3

giai đoạn (đường số 3 trên biểu đồ);

1

2

3

Hình 130. Alligator (GBP/USD, H1), MetaTrader – Admiral Markets

Khi các đường chỉ số cuộn vào nhau (“cá sấu ngủ”), chúng ta không giao dịch và chờ đợi điểm phá vỡ của mức phân dạng trước. Khi mức phân dạng trước bị phá vỡ, chúng ta xác nhận được một dấu hiệu giao dịch. Khi giá biến động, các đường chỉ số được sắp xếp như sau: đường màu xanh lá cây là đường gần giá nhất, sau đó là đường

195

FOREX 100%

đỏ và đường xanh là đường xa giá nhất. Khi giá dịch chuyển vào vùng giữa đường màu xanh lá cây và đường đỏ, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể tham gia vào thị trường tại mức giá tốt và giao dịch theo chiều của xu hướng. Đường màu xanh nước biển đóng vai trò là khoảng lệnh dừng.

ALEXANDER ELDER

Alexander Elder là một nhà kinh doanh chuyên nghiệp nổi tiếng. Các cuốn sách của ông Trading for a Living (tạm dịch: Giao dịch để mưu sinh) và Study Guide for Trading for a Living (tạm dịch: Hướng dẫn giao dịch để mưu sinh) thực sự là những ấn phẩm bán chạy nhất được nhiều nhà kinh doanh biết đến. Ông sinh ra ở Leningrad và lớn lên ở Estonia, nơi ông đã tốt nghiệp khoa y Trường đại học Tarty. Sau đó ông di cư sang Mỹ và làm nghề bác sĩ tâm lý. Hiểu biết của Elder về tâm lý con người đã giúp ích cho ông rất nhiều khi tham gia vào thị trường tài chính. Các chỉ báo của ông bao gồm Chỉ số sức mạnh (Force Index), Lực đẩy lên (Bulls Power) và Lực kéo xuống (Bears Power). Một đặc trưng cơ bản của các nghiên cứu lý thuyết của Elder là ông tập trung rất nhiều vào đường trung bình di động 13 giai đoạn. Sau một thời gian nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính, ông nhận thấy rằng rất nhiều thị trường tài chính có vai trò như một dấu hiệu tốt của chiều hướng giá cả nói chung. Chúng ta sẽ cùng kiểm nghiệm một hệ thống được áp dụng thành công cho nhiều thị trường tài chính khác nhau. Dấu hiệu cơ bản để mở một trạng thái giao dịch là sự giao cắt của các Đường trung bình di động theo hàm mũ (EMA) 3 giai đoạn và 13 giai đoạn. Nếu EMA3 cắt qua EMA13 trong một chiều hướng đi lên, nó cho thấy dấu hiệu mua vào; nếu EMA3 cắt EMA13 trong một chiều hướng đi xuống, nó cho thấy dấu hiệu bán ra. Hai chỉ số khác của A. Elder là Lực đẩy lên và Lực kéo xuống cũng được sử dụng như các chỉ báo bổ trợ. Những chỉ báo này phản ánh những

196

 

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

điểm tối đa và tối thiểu hiện hữu của EMA13 và được sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại của thị trường.

Mua

Hình 131. Giao dịch theo EMA3-EMA13 trên biểu đồ 1 giờ của cặp GBP/USD, Meta Trader – Admiral Markets

Khi xu hướng là đi lên, Lực đẩy lên sẽ dương (các thanh của chỉ báo nằm trên mức 0). Khi xu hướng là đi xuống, Lực kéo xuống sẽ âm (dưới mức 0). Khi một thanh chỉ báo dương xuất hiện trên chỉ báo Lực đẩy lên trong một xu hướng đi xuống, điều đó có nghĩa là chúng ta có cơ hội bán ở mức giá cao hơn với một vài trạng thái mới. Hình 131 minh họa giao dịch theo EMA3-EMA13. Một dấu hiệu bán xuất hiện vào ngày 13 tháng 8 khi EMA3 cắt qua EMA13 trong một xu hướng đi xuống. Lực đẩy lên và Lực kéo xuống đều âm trong cả ngày hôm đó và cho chúng ta lý do để duy trì trạng thái; hai đường trung bình di động đang ở thứ tự đi xuống (EMA3 thấp hơn EMA13). Dấu hiệu bán thứ hai xuất hiện vào ngày 14 tháng 8, lúc 2 giờ chiều sau khi một thanh dương xuất hiện trên chỉ báo Lực đẩy lên, nhưng các đường trung bình di động không cắt qua nhau. Nó

197

 

FOREX 100%

cho thấy thị trường đang điều chỉnh đi lên và cho chúng ta cơ hội mở một trạng thái bán mới.

Chỉ số sức mạnh được Elder xây dựng nhằm đo Lực đẩy lên mỗi

khi giá tăng và đo Lực kéo xuống mỗi khi giá giảm.

Xu hướng giá xuống

Hình 132. Chỉ số sức mạnh (GHP/USD, 4H), MetaTrader – Admiral Markets

Sức mạnh của mỗi diễn biến giá được xác định dựa vào chiều hướng và biên độ của nó cũng như khối lượng giao dịch tương ứng. Nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm qua thì sức mạnh sẽ dương. Nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm qua thì sức mạnh sẽ âm. Một sức mạnh lớn hơn là kết quả của sự khác biệt lớn hơn giữa giá và khối lượng giao dịch.

Chỉ số sức mạnh = Khối lượng của thanh hiện tại * (Giá đóng cửa của thanh hiện tại – Giá đóng cửa của thanh trước đó)

198

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

Thời điểm thích hợp để mua vào là khi Chỉ số sức mạnh âm và thị trường đang có xu hướng đi lên. Nó có nghĩa là chúng ta sẽ có cơ hội mua ở mức giá thấp hơn trong một xu hướng đi lên. Khi giá chạm các điểm cao mới, chỉ số sẽ cho dấu hiệu của Lực kéo lên, có nghĩa là xu hướng đi lên hầu như chắc chắn sẽ tiếp diễn. Thời điểm thích hợp để bán là khi Chỉ số sức mạnh dương và thị trường đang có xu hướng đi xuống. Khi Chỉ số sức mạnh đạt các điểm thấp mới có nghĩa là lực kéo xuống mạnh và xu hướng đi xuống sẽ tiếp diễn.

TONY PLUMMER

Tony Plummer, một nhà tài phiệt nổi tiếng và cựu giám đốc của một ngân hàng đầu tư, đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính (ông đã quản lý các quỹ đầu tư trái phiếu và tiền tệ từ năm 1976 tới 1999). Trong cuốn sách Forecasting Financial Markets (Tạm dịch: Dự báo các thị trường tài chính), ông đưa ra những phân tích sâu sắc về ứng xử của các thành phần tham gia thị trường (bên đầu cơ giá lên và đầu cơ giá xuống). Ông đã đưa ra các kỹ thuật phân tích tốt và các kỹ thuật ra quyết định đầu tư đúng đắn. Plummer rất nổi tiếng với lý thuyết “xung giá” (Price pulse) của mình, cũng chính là một phương pháp đơn giản hơn (so với Nguyên tắc Sóng (Wave principle) để dự báo các vùng đảo chiều quan trọng. Một kỹ thuật khác của ông, dùng chỉ báo Động lực (Momentum Indicator) để tìm ra các chu kỳ của thị trường (phương pháp có nhiều ưu điểm lớn khi phân tích các thị trường tài chính) cũng khá thú vị. Các dãy số Fibonacci đóng vai trò khá quan trọng trong các phương pháp của ông. Hãy xem xét phương pháp giao dịch được ông xây dựng trên đường trung bình di động phân kỳ/hội tụ (MACD), các đường trung bình di động và các mức Fibo.

Phương pháp này sử dụng MACD (34, 13, 8) và các đường trung bình di động hàm mũ 26 giai đoạn. Điều kiện của nó như sau:

199

 

FOREX 100%

Trạng thái giao dịch được mở khi các thanh MACD cắt qua đường dấu hiệu và cùng lúc đó xuất hiện một trong các dấu hiệu xác nhận sau đây:

(cid:131) Giá đảo chiều từ một trong các mức Fibo (cid:131) Giá cắt qua đường trung bình di động 26 giờ (cid:131) Phân kỳ MACD xuất hiện tại điểm cực cuối.

Một nửa trong số các trạng thái giao dịch đã mở sẽ được đóng lại khi giá chạm một trong các mức Fibo và một trong các dấu hiệu xác nhận sau đây xuất hiện:

(cid:131) Chỉ báo dao động chạm mức cao nhất của nó (cid:131) Phân kỳ MACD xuất hiện.

Tất cả các trạng thái còn lại sẽ được đóng khi MACD cho thấy một dấu hiệu đảo chiều hoặc khi giá chạm mức làm kích hoạt các Lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời.

Hình 133. Phương pháp giao dịch của Plummer (EUR/JPY, H1), MetaTrader – Admiral Markets

200

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

Hình 133 minh họa phương pháp giao dịch của Plummer áp dụng cho biểu đồ 1 giờ của cặp tiền tệ EUR/JPY. Một dấu hiệu bán được chỉ ra bởi MACD vào ngày 8 tháng 8, sau đó giá đảo chiều từ mức Fibo 1,618 và chạm mức 165,2 (mức giá đóng cửa của một thanh dấu hiệu). Sóng trước được sử dụng để tính toán mục tiêu giá là [164,15 – 162,25] *1,618 = 165,30 (không xuất hiện trên đồ thị). Sau đó giá bắt đầu giảm và MACD hình thành các thanh thấp hơn, cho chúng ta lý do để duy trì trạng thái bán.

Giá chạm mức Fibo 1.618 vào ngày 10 tháng 8, và cùng lúc đó, MACD hình thành một phân kỳ đi lên. Tại thời điểm đó, chúng ta đóng trạng thái bán đã mở lại vì dấu hiệu mua đã xuất hiện. Lợi nhuận thu được là 395 điểm phần trăm (165,20 – 161,25). Sóng đi lên không chạm mức điều chỉnh 50% và thị trường diễn biến đi ngang, làm xuất hiện một dấu hiệu bán mới. Trạng thái mua chúng ta đã mở không thu được lợi nhuận cao (xấp xỉ 25 điểm phần trăm). Giá cắt qua EMA26 về phía dưới cùng lúc với MACD hình thành một thanh xuyên qua một đường dấu hiệu về phía dưới. Trạng thái bán cuối cùng được mở tại mức giá 161,5 và chưa có dấu hiệu để đóng nó lại vì MACD vẫn đang cho ra các thanh âm dài hơn (lợi nhuận chưa thu hồi là 230 điểm phần trăm)

LINDA B.RASCHKE

Từ năm 1981, Linda Bradford Raschke đã là một nhà kinh doanh chuyên nghiệp trên các thị trường tài chính, chủ yếu là quyền chọn cổ phần. Bà là Chủ tịch Công ty đầu tư LBRGroup. Thị trường tương lai S&P500 là nơi ưa thích của bà, đồng thời bà cũng tham gia giao dịch tại rất nhiều thị trường khác và sử dụng rất nhiều kỹ thuật khác nhau. Raschke là một trong số các nhà kinh doanh trong ngày. Chúng ta sẽ cùng kiểm nghiệm một phần chiến lược giao dịch của bà.

201

 

FOREX 100%

Một trong những phương pháp giao dịch của bà là dựa trên ADX (Chỉ số diễn biến xu hướng trung bình − Average Directional Movement Index).

Điều kiện để thực hiện phương pháp này là: 1. ADX 14 giai đoạn sẽ tăng trên 30 bậc và tiếp tục tăng nữa, nó

cho thấy dấu hiệu của một xu hướng mạnh.

 1. Chúng ta chờ giá điều chỉnh về mức đường trung bình di động hàm mũ 20 giai đoạn EMA20, điều thường đi kèm với sự giảm nhẹ của ADX.
 2. Khi giá chạm EMA20, chúng ta đặt Lệnh giới hạn mua trên

điểm cao của thanh trước đó.

Bán

Mua

Giá chạm EMA20

ADX tăng trên mức 30 và

tiếp tục tăng

Hình 134. Giao dịch bằng ADX

 1. Khi Lệnh giới hạn mua được kích hoạt, chúng ta đặt mức cắt lỗ tại điểm cao trước đó. Nếu ADX tăng, chúng ta chuyển mức cắt lỗ xuống dưới EMA20. Nếu ADX lập một mức cao

202

 

sau đó bắt đầu giảm, chúng ta có thể đóng một phần hoặc toàn bộ trạng thái.

 1. Sau một giao dịch có lời, bạn nên chờ đợi đến khi ADX giảm xuống dưới mức 30 mới bắt đầu tìm kiếm một giao dịch mới. Bạn cần nhớ rằng mức 30 là tương đối và có thể thay đổi tùy

theo thị trường cụ thể mà bạn đang giao dịch.

Phương pháp giao dịch điểm phá vỡ sai lầm (False Breakout system)

Thanh

Ngưỡng hỗ trợ

Điểm phá vỡ sai lầm

Hình 135. Chiến lược “Điểm phá vỡ sai lầm”

Phân kỳ

Kỹ thuật giao dịch này khá hiệu quả khi áp dụng cho thị trường đang điều chỉnh nhưng cũng có thể áp dụng cho thị trường đang có xu hướng nếu một số điều kiện nhất định được đáp ứng. Giá sẽ giảm trong khoảng 15-20 thanh trước khi một dấu hiệu giao dịch rõ ràng xuất hiện. Xu hướng sẽ mất hết động lực và thị trường sẽ rơi vào tình

203

FOREX 100%

trạng quá bán. Sau đó giá rơi khỏi một ngưỡng hỗ trợ (Hình 135). Sau diễn biến đó giá sẽ ổn định trở lại trong khoảng từ 4-6 thanh trước khi rơi xuống để kiểm nghiệm ngưỡng hỗ trợ. Đây là điều kiện cần thiết để xác nhận ngưỡng hỗ trợ đó. Sau đó giá sẽ phá vỡ nó nhưng không thể tiếp tục diễn biến và nhanh chóng quay trở lại mức cũ. Đây là hiện tượng mà ta gọi là “điểm phá vỡ sai lầm”. Khi thanh phá vỡ đóng lại thì đó cũng chính là dấu hiệu mở một trạng thái mua. Chúng ta sẽ đặt mức cắt lỗ thấp hơn thanh dấu hiệu. Dấu hiệu thậm chí còn trở nên mạnh hơn nếu nó được xác nhận bởi phân kỳ giá lên MACD.

Hình 135 minh họa một dấu hiệu giao dịch được đưa ra bởi chiến lược “điểm phá vỡ sai lầm”. Thời điểm mở một trạng thái mua là khi thanh dấu hiệu đóng lại. Thường thì những dấu hiệu như vậy sẽ có tiềm năng lợi nhuận cao với rủi ro ở mức thấp nhất. Các đỉnh và đáy quan trọng thường được hình thành như vậy. Phương pháp này được áp dụng đồng thời với một xu hướng đi lên để xác định dấu hiệu bán.

Phương pháp giao dịch MA89

Bây giờ hãy cùng chúng tôi xem xét một phương pháp giao dịch được xây dựng bởi chính các tác giả của cuốn sách này. Phương pháp này chủ yếu dựa trên đường trung bình di động đơn giản 89 giai đoạn. Các chỉ báo bổ trợ là các phân dạng và MACD (13, 34, 8). Phương pháp này có thể áp dụng cho những thị trường có tính thanh khoản cao và mọi khung thời gian, tuy nhiên, trước khi áp dụng nó vào giao dịch trên thị trường thực, chúng tôi khuyên bạn nên xác định nó trên các dữ liệu lịch sử của một vài công cụ tài chính để thấy rõ các nhược điểm sẽ xuất hiện tùy theo từng thị trường cụ thể (Ngoại hối, chứng khoán, hợp đồng tương lai).

204

 

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

Một dấu hiệu mua xuất hiện khi thanh dấu hiệu đóng trên MA89 (ngược lại với dấu hiệu bán). Hãy đặt mức cắt lỗ của bạn dưới phân dạng cuối cùng. Dấu hiệu mua thứ hai xuất hiện khi MA89 hướng lên trên, giá tiến gần tới nó và sau đó tách rời khỏi nó. Nhưng trong trường hợp này bạn không nên vội vã, mà hãy chờ cho đến khi thanh giá lên đóng lại rồi mới mở một trạng thái mua.

Mua

Hình 136. Điểm phá vỡ của MA89, dấu hiệu mua

Mua

Hình 137. Giá tách khỏi đường MA89 và cho thấy một dấu hiệu mua

Khi giao dịch được thực hiện, chúng ta sẽ thấy nếu giá hình thành một điểm cao mới và nếu MACD vẽ ra các thanh mới cao hơn, điều đó có nghĩa là xu hướng có khả năng sẽ được duy trì. Mỗi lần như vậy, bạn nên dời mức cắt lỗ của mình xuống thấp hơn 5-10 điểm phần trăm so với MA89. Nếu đường xu hướng có độ dốc lớn, bạn có thể đặt các mức cắt lỗ dưới các phân dạng, nhưng trong trường hợp này bạn có thể sẽ gặp rủi ro phải thoát khỏi thị trường sớm hơn và không đạt

205

FOREX 100%

được toàn bộ lợi nhuận tiềm năng. Nếu một phân kỳ MACD xuất hiện, bạn có thể đóng một nửa trạng thái đã mở (vì xu hướng có thể yếu đi) nhưng không phải toàn bộ. Giá có thể tiếp tục tăng sau khi điều chỉnh diễn ra và bạn có thể mất lợi nhuận. Trạng thái sẽ bị đóng lại khi giá chạm mức cắt lỗ của bạn hoặc khi dấu hiệu đảo chiều xuất hiện (thanh dấu hiệu đóng lại dưới đường MA89).

Hình 138. Giao dịch với MA89 (GBP/USD, H1), MetaTrader – Admiral Markets

Hình 138 minh họa giao dịch với MA89 trên biểu đồ 1 giờ của cặp GBP/USD. Dấu hiệu mua xuất hiện vào ngày 9 tháng 7 tại mức giá 2,0157. Thực ra, mức cắt lỗ được đặt dưới phân dạng thấp sau cùng tại mức giá 2,0096 (60 điểm phần trăm). Ngày hôm sau, một dấu hiệu mua khác xuất hiện lúc 9 giờ sáng, nhưng chúng ta không sử dụng nó bởi MA89 vẫn đang đi lên và trạng thái của chúng ta vẫn chưa dương. Trong suốt hai ngày sau đó, giá bắt đầu tăng, bởi vậy chúng ta sẽ dịch chuyển mức cắt lỗ tới gần MA89. Một phân kỳ MACD đi xuống được hình thành lúc 11 giờ sáng ngày 12 tháng 7, vì

206

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

vậy, chúng ta sẽ đóng một nửa trạng thái của mình tại mức giá 2,0327 (thu lời 170 điểm phần trăm). Giá chạm MA89 vào ngày 13 tháng 7 vào khoảng giữa từ 8 đến 9 giờ sáng và một nến theo chiều đi lên được hình thành báo hiệu nên mua vào (MA89 có độ dốc dương), Một trạng thái mua mới được mở tại mức giá 2,0303. Giá ở mức 2,0340-60 vào đầu tuần sau đó (ngày 16 tháng 7). Lợi nhuận chưa thu hồi từ trạng thái đầu tiên được mở là 183 điểm phần trăm; lợi nhuận chưa thu hồi từ trạng thái thứ hai được mở là 40 điểm phần trăm.

Phương pháp giao dịch này có thể được bổ sung bằng các chỉ báo phụ trợ và có thể sử dụng cả các mức Fibo để tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng bạn nên nhớ rằng, nếu thị trường bước vào giai đoạn rối ren, có khả năng bạn sẽ bị thua lỗ tạm thời. Trong trường hợp đó, MA89 sẽ dịch chuyển gần như theo chiều ngang và tốt hơn hết là bạn nên chờ đợi dấu hiệu mua thứ hai xuất hiện để mở một trạng thái mới. Khi thị trường bắt đầu có xu hướng và bạn chuyển mức cắt lỗ xuống dưới MA89 thì có khả năng bạn sẽ thu được lợi nhuận tốt (300-800 điểm phần trăm) – vượt xa khoản thua lỗ tạm thời rất nhiều lần. Đó là lý do vì sao chúng tôi khuyên bạn không đóng toàn bộ các trạng thái khi MACD cho thấy dấu hiệu tiêu cực.

JOE DINAPOLI

Joe DiNapoli là một nhà kinh doanh kỳ cựu với 38 năm kinh nghiệm giao dịch. Ông là một diễn giả được biết đến tại nhiều quốc gia trên thế giới, tác giả và nhà nghiên cứu các thị trường tài chính. DiNapoli là Cố vấn giao dịch Hàng hóa và đã giảng dạy các kỹ thuật giao dịch của mình trong suốt 20 năm tại các kinh đô tài chính của châu Âu, châu Á, Nga, Trung Đông và Mỹ.

DiNapoli là đồng tác giả cuốn The Tops of Futures Trading, the Lessons of the Masters (tạm dịch: Đỉnh cao của giao dịch các công cụ tương lai, Bài học của các bậc thầy), tác giả của cuốn sổ tay dành cho

207

FOREX 100%

các nhà kinh doanh Fibonacci, Money Management and Trend Analysis In Home Trading Course (tạm dịch: Fibonacci, Quản lý tiền và Phân tích xu hướng khi giao dịch tại nhà). Tác phẩm có giá trị nhất của ông là Trading with DiNapoli Levels (tạm dịch: Giao dịch với các mức DiNapoli) mà giờ đây đã trở thành sổ tay cho tất cả mọi người quan tâm đến các kỹ thuật Fibonacci.

Hiện tại, DiNapoli là Chủ tịch của Tập đoàn Đầu tư phần mềm Coast và đang tham gia vào quá trình xây dựng và phổ biến các phương pháp giao dịch tự động.

Chúng tôi sẽ trích dẫn cuốn Trading with DiNapoli Levels (còn được gọi là chín mô hình sức mạnh) để kiểm nghiệm một phần nhỏ, nhưng phổ biến và hữu ích nhất trong tất cả các kỹ thuật và chiến lược giao dịch của DiNapoli. Và đương nhiên chúng ta sẽ cùng kiểm nghiệm các Mức DiNapoli nổi tiếng.

Nhưng trước khi tiếp tục, hãy cùng nêu ra các nguyên tắc và điều

kiện chung sẽ giúp bạn hiểu được bản chất của các chiến lược này.

 1. Các đường trung bình di động

(cid:131) 3×3 là một đường trung bình di động đơn giản (SMA) 3 giai đoạn của giá đóng cửa, dịch chuyển trong 3 giai đoạn. Tác giả sử dụng đường trung bình di động này trong các thị trường có tốc độ cao và thanh khoản lớn nhằm đưa ra các phân tích ngắn hạn.

(cid:131) 7×5 là một SMA 7 giai đoạn của giá đóng cửa, dịch chuyển trong 5 giai đoạn. Đường trung bình di động này được sử dụng cho việc phân tích các thị trường ổn định hơn một chút, ví dụ như thị trường chứng khoán.

(cid:131) 25×5 là một SMA 25 giai đoạn của giá đóng cửa, dịch chuyển trong 5 giai đoạn. DiNapoli sử dụng đường trung bình di động này cho các phân tích dài hạn.

208

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

Hình 139. Ba đường trung bình di động được DiNapoli sử dụng . USD/CHF, MetaTrader – Admiral Markets

 1. Các mục tiêu giá, DiNapoli sử dụng ba điểm, xem Hình 140

Hình 140. Các mục tiêu giá của DiNapoli

209

 

FOREX 100%

 • OP = B – A + C • COP = 0,618 (B – A) + C • XOP = 1,618 (B – A) + C

Tái thâm nhập đôi (Double penetration )

Hình 141 minh họa hiện tượng Tái thâm nhập đôi trên biểu đồ

tuần của cặp USD/AUD.

Đặc trưng: 1. Thanh dấu hiệu tái thâm nhập đôi phải xuất hiện sau một biến động mạnh của thị trường trong vòng ít nhất từ 8-10 giai đoạn; 15 giai đoạn hoặc nhiều hơn thì càng tốt. DiNapoli gọi sự tăng giá này là giai đoạn đột biến (Thrust).

 1. Sau một giai đoạn đột biến đi lên, chúng ta cần giá đóng cửa ở mức dưới, trên rồi lại dưới đường 3×3 trước khi dấu hiệu mua xuất hiện. Áp dụng ngược lại với một giai đoạn đột biến đi xuống.
 2. Đỉnh (hoặc đáy) hình thành bởi các thanh như được chỉ ra

trên biểu đồ cần phải ở gần nhau với khoảng cách hợp lý.

 1. Độ rộng của đỉnh (hoặc đáy) từ thâm nhập đầu tiên tới thâm nhập tiếp theo (sau khi hồi quy) không nên vượt quá 8-10 thanh, 3 hoặc 4 thanh sẽ tốt hơn rất nhiều.
 2. Dấu hiệu vẫn còn được duy trì cho đến khi giá đạt tới một Mục tiêu Lợi nhuận hợp lý (điểm M trên biểu đồ) hoặc mức hồi quy 0.618 từ điểm xa nhất của vùng điều chỉnh (sau lần thâm nhập thứ hai) tới điểm xa nhất trên giai đoạn đột biến vượt quá giá đóng cửa.
 3. Các giai đoạn được DiNapoli sử dụng cho phương pháp thâm

nhập đôi là ngày, tuần và tháng.

210

 

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

Lực đẩy

Tái thâm nhập đôi

Hình 141. Tái thâm nhập đôi USD/CAD tuần, MetaTrader, Admiral Markets

“Thâm nhập đơn” (Single penetration) của dấu hiệu “Bánh mỳ và Bơ” (Bread and Butter signal)

Các mức DiNapoli đóng vai trò rất lớn trong mô hình này, và

chúng ta sẽ kiểm nghiệm chúng ở phần sau của chương này.

Đặc trưng: 1. Dấu hiệu Bánh mỳ và Bơ phải là một biến động mạnh của thị trường trong vòng ít nhất là 8-10 giai đoạn. Nhiều hơn thì càng tốt.

 1. Sau khi giá thâm nhập lần đầu tiên vào đường 3×3, hãy tìm kiếm một ngưỡng hồi quy Fibonacci trong ngày (hỗ trợ) tại một ngưỡng Fibo quan trọng để tham gia vào thị trường theo chiều hướng của giai đoạn đột biến ban đầu. Ngưỡng này nên rơi vào khoảng từ một đến ba giai đoạn của điểm phá vỡ được xác nhận đầu tiên của đường 3×3. Tác giả của mô hình cho chúng ta lời khuyên nên áp dụng nó với các biểu đồ

 

FOREX 100%

ngày, tuần và tháng (theo DiNapoli, các ngưỡng Fibo được áp dụng với các biểu đồ 1 giờ để xác định thời điểm tham gia vào thị trường và đặt các mức cắt lỗ tương ứng).

 1. Mục tiêu lợi nhuận là ngưỡng hồi quy Fibo 0.618 của diễn biến hoàn toàn ngược lại, nghĩa là diễn biến đối lập với giai đoạn đột biến ban đầu. Nó được đánh dấu * trên Hình 142.

Giai đoạn đột biến

Thâm nhập đơn

Hình 142. Thâm nhập đơn USD/CAD tuần, MetaTrader – Admiral Markets

Nói cách khác, mô hình thâm nhập đơn sẽ xuất hiện trước thâm nhập đôi. Chúng ta sử dụng nó để thu lợi nhuận từ sự tăng giá trước lần thâm nhập thứ hai.

“Đường ray tàu hỏa” (Railroad Track)

“Đường ray tàu hỏa” là một mô hình có thể xuất hiện ở bất cứ khung thời gian nào trong khoảng từ năm phút đến một tuần. Nó thông báo cho bạn về khoảng thời gian tiếp theo trong một xu hướng của thị trường. Nó được thể hiện bởi một diễn biến mạnh mẽ của giá

212

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

tới một mức độ nào đó (tối đa hoặc tối thiểu) mà sau đó các nhà kinh doanh bắt đầu bán hoặc mua theo nó và làm cho giá quay trở lại mức cũ. Mô hình này hoàn thiện khi giá quay trở về mức ban đầu, còn được gọi là điểm nhận dạng. Tác giả minh họa mô hình này với ví dụ sau:

“Hãy tưởng tượng bỗng nhiên có khoảng nửa tá biệt thự nhìn ra biển tại Santa Barbara, California được mang ra bán với giá 100.000 đô-la mỗi căn. Chỉ trong nháy mắt chúng sẽ biến mất ngay. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các nhà bán lẻ sẽ ngay lập tức vơ vội lấy chúng và giá sẽ lại quay trở về mức bình ổn.”

Hình 143 minh họa bốn mô hình “Đường ray tàu hỏa” lý tưởng

(R là điểm nhận dạng).

Thời điểm mở trạng thái giao dịch là khi giá chạm ngưỡng hồi quy Fibonacci 0,382 của xu hướng đi lên sau điểm R (điểm nhận dạng). Mức cắt lỗ được đặt tại ngưỡng 0,618 của chiều dài đường ray tàu hỏa. Mục tiêu giá là OP (tham khảo Hình 140).

Hình 143. Các đường ray tàu hỏa

213

 

FOREX 100%

Hình 144. Đường tàu. USD/CAD, H1, MetaTrader – Admiral Markets

Hình 144 minh họa mô hình Đường ray tàu hỏa được hình thành trên biểu đồ 1 giờ của cặp USD/CAD vào ngày 7 tháng 9, 2007 vào khoảng giữa 1 giờ chiều và 2 giờ chiều.

“Fib Squat1”

Mô hình Fib Squat được đặc trưng bởi một biên độ giá hẹp và khối lượng giao dịch lớn. Một thanh giá như vậy cho thấy một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. DiNapoli sử dụng một mô hình Squat kết hợp với các ngưỡng Fibonacci (Fib). Vì thế những thanh này được xác định với mức độ chính xác rất cao. Vị thế giao dịch của bạn sẽ trở nên chắc chắn gấp hai lần khi một thanh Squat được hình thành trên biểu đồ, có nghĩa là vị thế của bạn được bảo vệ với một ngưỡng Fibonacci (Fibo) và bản thân thị trường cũng chỉ ra rằng nó đang có một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. DiNapoli xem xét 1 Squat trong tiếng Anh có nghĩa là dáng ngồi xổm hoặc một người rất béo và lùn.

214

 

một vài điều kiện để lọc ra các thanh Squat của mình: thanh Squat sẽ có khối lượng giao dịch lớn hơn 30% và chỉ số MFI2 nhỏ hơn so với thanh trước nó. MFI = rb/v Trong đó: rb là biên độ giá tính theo điểm phần trăm v là khối lượng giao dịch

Thanh Squat

Ngưỡng hỗ trợ Fibo

Khối lượng giao dịch

Hình 145. Thanh Squat. EUR/USD, ngày, MetaTrader, Admiral Markets

Một thanh Squat vừa được minh họa trên biểu đồ ngày của cặp EUR/USD vào ngày 16 tháng 8 năm 2007 (Hình 145). Ở đây chúng ta quan sát thấy hai điều kiện của mô hình đã được đáp ứng: khối lượng và sự xuất hiện mối tương quan hợp lý giữa khối lượng và biên độ giá của thanh trước đó.

2 Money Flow Index – Chỉ số dòng tiền: xác định cường độ dòng tiền ra vào thị trường trong giai đoạn phân tích

215

FOREX 100%

DiNapoli khuyên chúng ta áp dụng kỹ thuật giao dịch sau đây: chờ cho một thanh Squat được hình thành ở gần một ngưỡng Fibo mạnh, và sau đó mở trạng thái khi sự điều chỉnh Fibo nhỏ nhất xảy ra. Đặt mức cắt lỗ của bạn dưới điểm cực thấp (hoặc điểm cực cao nếu mở một trạng thái bán) của thanh Squat. Tác giả gọi kỹ thuật này là Tàu quét mìn A (Minesweeper A).

Chúng ta đã cùng kiểm nghiệm một số chiến lược giao dịch do tác giả cuốn sách xây dựng. Bây giờ hãy cùng tìm hiểu phương pháp giao dịch với các mức DiNapoli.

Các mức DiNapoli là gì? Đây là những ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đáp ứng một vài điều kiện bổ sung. Chúng được xây dựng dựa trên các mức Fibo và giúp cho tác giả tiếp tục phát triển các lý thuyết Fibo. Các mức DiNapoli bao gồm các mức Fibo, các điểm mục tiêu và điểm hội tụ của các vùng giá đồng thuận

Các định nghĩa:

(cid:131) Dao động thị trường (Market swing). Dao động thị trường là một diễn biến của thị trường kéo dài từ một phút tới vài năm. Nó được hình thành từ một điểm cực thấp hoặc cực cao “đáng kể” của thị trường tại một thời điểm trong quá khứ kéo dài đến điểm cực cao hoặc cực thấp gần nhất. Một dao động thị trường còn được gọi là một sóng. Hình 146 minh họa một dao động thị trường giữa Điểm tập trung (Focus number) F và Điểm phản ứng (Reaction) 4, thể hiện xu hướng đi lên của thị trường.

(cid:131) Điểm phản ứng. Các điểm phản ứng được đánh dấu từ 1 đến 4 trong Hình 146. Điểm phản ứng là một điểm cực thấp hoặc cực cao trong một dao động thị trường cho sẵn. Nó không nhất thiết phải là điểm tối đa hoặc tối thiểu của sóng.

216

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

Điểm tập trung

Dao động thị trường

Hình 146. Các mức DiNapoli, các yếu tố cơ bản.

(cid:131) Các mức DiNapoli ẩn. Trong cuốn sách này, DiNapoli phân biệt các điểm phản ứng không nhìn thấy, thể hiện các mức DiNapoli ẩn. Chúng được hình thành bởi các khoảng chênh giá; điểm tận cùng của một khoảng chênh giá là một điểm phản ứng. Các điểm phản ứng bắt đầu với một lực đẩy mạnh và thường đáng kể hơn.

(cid:131) Điểm tập trung là điểm tận cùng của một Dao động thị trường. Tất cả các giá trị hồi quy (Fibnodes) của Dao động thị trường đã cho sẽ được tính toán từ điểm này. Nếu điểm tập trung thay đổi, tất cả các giá trị hồi quy của Dao động thị trường đã cho cũng sẽ thay đổi theo.

(cid:131) Fibnode hay các giá trị hồi quy là ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự tương ứng với một tỷ lệ hồi quy Fibo xác định.

217

 

FOREX 100%

DiNapoli chỉ sử dụng các ngưỡng Fibo 0,382 và 0,618. Chúng được đánh dấu là các điểm F3 và F5.

(cid:131) Điểm mục tiêu là một điểm dựa trên tỷ lệ Fibo mở rộng.

Nó chỉ ra giá mục tiêu có thể xảy ra.

(cid:131) Điểm hội tụ “K” là điểm hoặc vùng giá xuất hiện khi hai Fibnode từ các điểm phản ứng khác nhau có giá trị số học giống hoặc gần giống nhau. Điểm hội tụ chỉ được xuất hiện giữa hai Fibnode 0,382 và 0,618. Hai ngưỡng Fibo này sẽ có giá trị tương đương nhau, có thể có sự chênh lệch đôi chút. Điểm hội tụ cũng bao gồm biên độ giá giữa hai ngưỡng Fibo này.

Đồng thuận

Điểm hội tụ

Hình 147. Các mức DiNapoli. Trường hợp lý tưởng.

(cid:131) Mục tiêu lợi nhuận hợp lý là mục tiêu giá định sẵn cho một trạng thái giao dịch đã mở, được xác nhận với sự hỗ trợ của hai kỹ thuật xác định vị trí Mục tiêu giá hợp lý: Các điểm dự báo của Chỉ báo dao động và các điểm Fibonacci phái sinh.

218

 

(cid:131) Đồng thuận là vùng giá xuất hiện khi trạng thái của Fibnode và điểm Mục tiêu (COP, OP, XOP) “gần nhau ở mức chấp nhận được.”

(cid:131) Sự phá vỡ giá. Nếu giá phá vỡ một mức Fibo thì nó làm vô

hiệu hóa mức này và ta có thể xóa nó khỏi biểu đồ.

Hãy cùng tập hợp tất cả các yếu tố này lại với nhau trong một ví

dụ minh họa lý tưởng thể hiện trên Hình 147.

Hãy cùng kiểm nghiệm một ví dụ khác trên thị trường thực. Hình 148 minh họa các mức DiNapoli áp dụng cho biểu đồ tuần của cặp EUR/USD. Nếu tính toán các mức này sử dụng các Điểm tập trung khác nhau, chúng ta có thể thấy rằng thị trường thường xuyên tách ra khỏi các mức DiNapoli để hình thành các điểm cực cao mới (điểm tập trung mới).

Điểm tập trung mới

Đồng thuận

Hội tụ

Hình 148. Các mức DiNapoli. EUR/USD, tuần, MetaTrader – Admiral Markets

219

FOREX 100%

Các kỹ thuật giao dịch của DiNapoli có thể được áp dụng cho các thị trường tài chính khác nhau và cũng có thể được sử dụng kết hợp với các chiến lược giao dịch khác. Các mức DiNapoli có thể được áp dụng với các thị trường tài chính khác nhau như: chứng khoán, tiền tệ, hợp đồng tương lai, v.v…

THOMAS DEMARK

Thomas DeMark là một trong những tên tuổi nổi bật nhất trong các cuộc thảo luận chuyên sâu về các thị trường tài chính. Ông đã tham gia lĩnh vực đầu tư trong hơn 38 năm. Là “Cố vấn của các cố vấn,” ông từng là cố vấn cho các nhà quản lý hàng đầu của các quỹ đầu tư phòng ngừa rủi ro (Hedge fund) lớn và hiện vẫn đang viết bài cho các tạp chí tài chính. Ông từng tham gia rất nhiều cuộc hội thảo chuyên đề và là tác giả của các ấn phẩm nổi tiếng như The New Science of Technical Analysis (Tạm dịch: Các nghiên cứu mới về phân tích kỹ thuật), New Market Timing Techniques (Tạm dịch: Các kỹ thuật lựa chọn thời điểm tham gia thị trường mới) và DeMark on Day Trading Options (Tạm dịch: DeMark với Các quyền chọn giao dịch ngày).

Đối với các nhà kinh doanh thực hiện giao dịch hàng ngày, thật khó mà bỏ qua được một vài kỹ thuật, chỉ báo hoặc nguyên tắc do DeMark xây dựng. Sau đây là một vài trong số chúng:

Phân tích sóng D (D-wave Analysis) Các dự báo biên độ ngày (Daily Range Projections) Chỉ báo DeMarer (DeMarker Indicator) Vùng giá giao nhau (Price Intersector) Thiết lập giá (Price Setup) Chỉ số mở rộng biên độ (Range Expansion Index (REI) Dãy liên tục (Sequential)

220

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

Các giới hạn phá vỡ TD (TD Breakout Qualifiers) Đường cầu TD (TD Demand Line) Tỷ lệ quyền chọn theo đồng đô-la TD (TDTD Dollar Rated Option Ratio) Đường phá vỡ TD (TD Line Breakout) Đường giá trị TD (TD Line Value) Các đường TD (TD Lines) Chỉ số điểm cực cao mới – cực thấp mới TD (TD New HighNew Low Index) Các điểm TD (TD Points) Các điểm giá TD (TD Price Points) Các dự báo giá TD (TD Price Projector) Cung hồi quy TD (TD Retracement Arc) Giới hạn hồi quy TD (TD Retracement Qualifier) Đường cung TD (TD Supply Line) Các điểm cung TD (TD Supply Points) Các yếu tố xu hướng (Trend Factors) Hãy cùng kiểm nghiệm một trong những chiến lược nổi tiếng

nhất của ông – Dãy liên tục.

Dãy liên tục

Đây là một chiến lược cải tiến và rất đơn giản. Nó không bao gồm các chỉ số mà là các mức giá trên thị trường. DeMark sử dụng chiến lược này để luận ra các xu hướng mới trong lý thuyết chu kỳ thị trường.

221

FOREX 100%

Từ tên gọi của nó có thể thấy rõ rằng phương pháp này sẽ cho ta một dấu hiệu rõ ràng xuất hiện sau tất cả các tiền điều kiện lần lượt được đáp ứng theo một thứ tự xác định.

Chiến lược này được chia ra làm một số giai đoạn, mỗi giai đoạn trong đó lại có những điều kiện khác nhau. Điều quan trọng ở đây là mối tương quan giữa giá đóng cửa của một thanh (sử dụng biểu đồ ngày) và giá đóng cửa của một thanh tại thời điểm vài ngày trước đó. Giai đoạn đầu tiên là sự thiết lập (Setup). Điều kiện bắt buộc của giai đoạn này là phải có một chuỗi gồm ít nhất chín mức giá đóng cửa liên tiếp cao hơn hoặc thấp hơn mức giá đóng cửa của bốn ngày giao dịch trước nó. Chín thanh giá này được gọi tắt là sự thiết lập. Nói cách khác, khi nhìn vào một diễn biến đi lên, chúng ta phải tìm một chuỗi chín thanh giá với giá đóng cửa của mỗi thanh trong đó phải cao hơn giá đóng cửa của thanh tương ứng tứ bốn ngày trước. Nó cho thấy xu hướng của thị trường là đang đi lên. Tình huống thị trường đi xuống cũng tương tự khi giá đóng cửa của chín thanh giá thấp hơn giá đóng cửa của thanh giá tương ứng từ bốn ngày trước đó. Tiếp theo giai đoạn thiết lập thường sẽ là một sự điều chỉnh nhẹ so với xu hướng chính. Hình 149 minh họa giai đoạn đầu tiên này.

Theo DeMark, diễn biến giá trong giai đoạn thứ nhất phải đáp

ứng một vài điều kiện sau:

 1. Chỉ xem xét các ngày giao dịch (các phiên giao dịch). Các ngày cuối tuần (các đêm cuối tuần, tùy thuộc vào múi giờ giao dịch của bạn) không được tính đến.
 2. Giá đóng cửa của thanh (ngày giao dịch) trước thanh đầu tiên (ngày giao dịch) trong dãy (giai đoạn thiết lập), còn gọi là “thanh số không”, sẽ thấp hơn hoặc bằng (nếu xu hướng là đi lên) hoặc cao hơn (nếu xu hướng là đi xuống) giá đóng cửa của thanh tại thời điểm bốn ngày trước đó.

222

 1. Nếu giá đóng cửa của bất cứ thanh nào trong giai đoạn thiết lập bằng với giá đóng cửa của thanh tương ứng của bốn ngày trước đó, giai đoạn thiết lập sẽ bị gián đoạn và phải được tính toán lại từ đầu.
 2. Giai đoạn thiết lập có thể bao gồm nhiều hơn 9 thanh giá, nhưng thời gian bắt buộc đối với một giai đoạn thiết lập đủ điều kiện sẽ được thỏa mãn khi yêu cầu về chín mức giá đóng cửa liên tiếp như trên được đáp ứng.

Xác nhận Sự thiết lập dãy liên tục trong giai đoạn đầu tiên

Chuỗi chín thanh giá của giai đoạn thiết lập sẽ phải đáp ứng một điều kiện khác. Nó được xác nhận bởi một yếu tố gọi là “giao điểm” (Intersection). Giao điểm yêu cầu rằng biên độ giá của ngày thứ tám hoặc thứ chín của giai đoạn thiết lập phải chồng lấn lên phạm vi giá của bất cứ thiết lập nào trong ba ngày trước đó hoặc hơn. Xác nhận của Sự thiết lập dãy liên tục được minh họa trong Hình 149.

giá đóng cửa giúp xác định “thanh số không”

Hiệu lực: điểm cực trên của thanh số 10 thấp hơn điểm cực dưới của thanh số 7.

các giá đóng cửa giúp xác định thanh đầu tiên của giai đoạn thiết lập.

Hình 149. Giai đoạn đầu tiên – xác định chín mức giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của bốn ngày giao dịch trước đó. Thiết lập có hiệu lực khi thanh thứ mười hình thành. Biểu đồ USD/CAD, ngày, MetaTrader – Admiral Markets

223

 

FOREX 100%

Ví dụ, thiết lập mua yêu cầu rằng điểm cực trên của thanh thứ tám hoặc thứ chín phải cao hơn điểm cực trên của một thanh trong ba ngày trước đó hoặc hơn. Thiết lập bán yêu cầu rằng điểm cực dưới của thanh thứ tám hoặc thứ chín phải thấp hơn hoặc bằng điểm cực trên của một thanh trong ba ngày trước đó hoặc hơn.

“Giao điểm” có thể xảy ra sau thanh thứ tám hoặc thứ chín; các thanh tiếp theo sẽ không cần thiết phải thỏa mãn điều kiện thiết lập nữa. Một cách đơn giản, Giao điểm yêu cầu rằng biên độ giá của ngày thứ tám hoặc thứ chín của giai đoạn thiết lập phải chồng lấn lên phạm vi giá của bất cứ thiết lập nào trong ba ngày trước đó hoặc hơn. Hình 149 minh họa “giao điểm” xảy ra tại thanh thứ mười. Giai đoạn thứ hai sẽ bị trì hoãn cho đến khi điều kiện giao điểm được thỏa mãn.

Có hai trường hợp trong đó thiết lập có thể bị hoãn lại. Trường hợp thứ nhất được gọi là “quay vòng” và xảy ra khi một thiết lập theo chiều hướng ngược lại diễn ra. “Quay vòng” được minh họa trong Hình 150 – thiết lập thứ hai xảy ra trước khi xuất hiện một dấu hiệu.

Trường hợp thứ hai liên quan đến giá đóng cửa ghi nhận tại bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian từ lúc thiết lập hoàn thiện đến khi dấu hiệu xuất hiện. Một cách chính xác hơn, nếu một giá đóng cửa tiếp sau vượt quá điểm cực trên cao nhất trong một ngày giao dịch – trong trường hợp thiết lập mua – hoặc điểm cực dưới thấp nhất trong một ngày giao dịch – trong trường hợp thiết lập bán – thì giai đoạn thiết lập sẽ bị gián đoạn và cần được bắt đầu lại. Hãy cùng xem Hình 149 – thiết lập sẽ không có giá trị nếu bất kỳ giá đóng cửa tiếp sau nào vượt quá điểm cực trên cao nhất của thiết lập hay điểm cực trên của thanh số “1”. Đối với thiết lập bán cũng như vậy.

Một khi thiết lập đã được thỏa mãn, quá trình đếm ngược sẽ bắt đầu. Quá trình này mô tả mối quan hệ của giá đóng cửa với giá cao nhất hoặc giá thấp nhất của hai ngày giao dịch trước đó.

224

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

Quá trình đếm ngược bắt đầu ngay sau khi “giao điểm” xuất hiện. Một khi tổng số 13 mức giá đóng cửa thấp hơn giá thấp nhất của hai ngày giao dịch trước đó trong trường hợp mua hoặc tổng số 13 mức giá đóng cửa cao hơn giá cao nhất của hai ngày trước đó trong trường hợp bán được ghi nhận, dấu hiệu sẽ xuất hiện. 13 mức giá đóng cửa này không nhất thiết phải liên tục nhau. Về mặt lý thuyết, giai đoạn đếm ngược không thể hoàn thành sớm hơn 12 ngày sau giai đoạn thiết lập. Thường thì phải có tới 21 thanh giá hình thành giữa thời điểm thiết lập và hoàn tất đếm ngược.

Quá trình đếm ngược sẽ bị gián đoạn tại bất cứ thời điểm nào sau Đếm ngược và trước một dấu hiệu trong đó một thiết lập theo chiều hướng ngược lại xuất hiện.

Điểm tham gia thứ ba

Điểm tham gia thứ hai

Điểm tham gia đầu tiên

Hình 150. Thiết lập và Đếm ngược. USD/CAD, ngày, MarketTrader – Admiral Markets

Hình 150 minh họa hai giai đoạn: Thiết lập và Đếm ngược được hình thành trên biểu đồ ngày của cặp USD/CAD từ tháng 4 năm

225

FOREX 100%

2007 đến tháng 7 năm 2007. Biểu đồ này chỉ ra rằng giá đóng cửa của ngày thứ mười ba rất gần với đáy của thị trường.

Giai đoạn thứ ba là Tham gia. Có ba phương pháp có thể áp dụng cho quá trình Tham gia của Dãy liên tục. Với phương pháp đầu tiên, thời điểm tham gia thị trường là vào cuối ngày giao dịch trong đó quá trình đếm ngược hoàn tất. Đây là thời điểm tham gia mạo hiểm nhất bởi giai đoạn thiết lập có thể bị quay vòng và dấu hiệu gốc đầu tiên sẽ biến mất trong quá trình đó. Mặc dù giao dịch vào thời điểm này tiềm ẩn khả năng thua lỗ, nhưng nó là thời điểm duy nhất cho phép bạn mua hoặc bán tại mức tuyệt đối của giá đóng cửa cao hoặc thấp.

Phương pháp thứ hai đảm bảo rằng giá sẽ không bị quay vòng.

Nhưng nó đòi hỏi một sự “dịch chuyển” giá như sau:

(cid:131) Một mức giá đóng cửa cao hơn mức giá đóng cửa bốn

ngày trước đó trong trường hợp mua vào; hoặc

(cid:131) Một mức giá đóng cửa thấp hơn mức giá đóng cửa bốn

ngày trước đó trong trường hợp bán ra.

Phương pháp Tham gia thứ ba là chờ đợi “sự dịch chuyển” biên độ diễn ra trong vòng hai ngày. Nói cách khác, khi quá trình đếm ngược hoàn tất và ngày thứ mười ba được xác lập. Hãy bán tại thời điểm đầu tiên khi mức giá đóng cửa tiếp theo lớn hơn điểm cực trên của hai ngày trước đó và mua tại thời điểm đầu tiên khi mức giá đóng cửa tiếp theo thấp hơn điểm cực dưới của hai ngày trước đó. Phương pháp này là sự trung hòa giữa phương pháp một và hai.

Hãy cùng nhìn vào Hình 150. Nó minh họa ba phương pháp tham gia. Trong trường hợp cụ thể này, tham gia lần đầu tiên sẽ mang lại thành công nhất. Lần thứ hai và thứ ba mang lại kết quả xấp xỉ như nhau.

226

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

Thoát khỏi thị trường

Có hai thời điểm thoát khỏi thị trường. Thứ nhất là khi thiết lập đầu tiên hoàn tất và giá không vượt quá mức giá xa nhất ghi lại được bởi sự thiết lập không hoạt động gần nhất. Thứ hai là duy trì trạng thái đến khi dấu hiệu đảo chiều xuất hiện.

Mức cắt lỗ

Theo DeMark, có hai kỹ thuật xác định mức Cắt lỗ. Cả hai cùng xem xét biên độ giá của ngày có biên độ thấp nhất trong cả giai đoạn thiết lập và đếm ngược đối với dấu hiệu mua hoặc biên độ giá của ngày có biên độ giá lớn nhất trong cả giai đoạn thiết lập và đếm ngược đối với dấu hiệu bán.

Trong trường hợp của dấu hiệu bán, biên độ thực sự của ngày có biên độ thấp nhất được tính toán bằng cách lấy đỉnh của ngày hôm đó hoặc giá đóng cửa của ngày hôm trước – tùy thuộc giá trị nào lớn hơn – trừ đi mức đáy của ngày hôm đó. Mức cắt lỗ được xác định bằng cách lấy mức đáy của ngày hôm đó trừ đi giá trị vừa tính được.

Kỹ thuật ngược lại được áp dụng để tính toán mức cắt lỗ của một dấu hiệu bán. Biên độ thực sự của ngày có biên độ cao nhất được tính bằng cách lấy mức đỉnh của ngày hôm đó trừ đi mức đáy của ngày hôm đó hoặc mức đóng cửa của ngày hôm trước – tùy thuộc giá trị nào lớn hơn. Mức cắt lỗ được xác định là giá trị vừa tính được cộng với mức đỉnh của ngày đó. Trong cả hai trường hợp, giá đóng cửa tiếp theo phải vượt quá giá trị vừa tính toán được thì lệnh cắt lỗ mới được kích hoạt.

Trong trường hợp có một mức cắt lỗ của cả dấu hiệu mua và bán, kỹ thuật chọn ngày tương tự cũng được sử dụng. Thay vì sử dụng biên độ thực sự, mức cắt lỗ của dấu hiệu mua được tính toán bằng cách lấy giá trị chênh lệch giữa giá đóng cửa và mức đáy trừ đi

227

FOREX 100%

mức đáy; mức cắt lỗ của dấu hiệu bán được tính bằng cách cộng mức đỉnh với giá trị chênh lệch giữa mức đỉnh và giá đóng cửa.

Cũng như các phần trước đã thảo luận về mức cắt lỗ, giá đóng

cửa tiếp theo phải lớn hơn giá trị cắt lỗ.

Hãy cùng xem một ví dụ khác về áp dụng kỹ thuật của DeMark.

Bắt đầu quá trình đếm ngược

Các điểm tham gia tùy thuộc vào chiến lược áp dụng

Hình 151. Dãy liên tục. Dow Jones, ngày, MetaTrader – Admiral Markets

Hình 151 minh họa biểu đồ ngày của Chỉ số Công nghiệp Dow Jones. Chiến lược dãy liên tục áp dụng cho biểu đồ này cho thấy các dấu hiệu bán tốt nhất khi giao dịch được thực hiện tại mức giá gần với mức giá cao nhất. Các điểm tham gia xuất hiện vào tháng 7 năm 2007. Kết quả đều là giao dịch thành công bất kể chiến lược tham gia nào được áp dụng.

Chiến lược dãy liên tục là một kỹ thuật hiệu quả nhằm xác định các đảo chiều trong diễn biến thị trường. Chiến lược này của Thomas DeMark bao trùm các chu kỳ của thị trường. Tác giả khuyên nên áp dụng kỹ thuật này với các biểu đồ ngày. Đây là

228

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

phương pháp độc đáo trong phân tích thị trường. Nó không sử dụng bất kỳ chỉ báo hay yếu tố phân tích đồ thị nào. Nó khác với bất kỳ chiến lược nào khác bởi nó chỉ xem xét hai yếu tố là giá cả và thời gian. Phương pháp này sẽ tỏ ra rất hiệu quả khi kết hợp với các yếu tố khác trong phân tích thị trường.

LARRY WILLIAMS

Larry Williams là một trong những lý thuyết gia và chuyên gia nổi tiếng nhất của thời đại chúng ta. Ông có trên 40 năm kinh nghiệm và là tác giả của mười cuốn sách cũng như hàng loạt ấn phẩm khác. Thêm vào đó, Williams là nhà kinh doanh duy nhất đã mạo hiểm với một triệu đô-la tài sản của mình khi thực hành giao dịch. Ông là chủ sở hữu của Cup vô địch thế giới Robbins về Giao dịch Tương lai và đã biến 10.000 đô-la thành 1.100.00 đô-la chỉ trong vòng một năm.

Những nghiên cứu sáng tạo của Williams rất rộng lớn và khó có thể được đề cập hết trong phạm vi cuốn sách này. Chúng tôi sẽ đi sâu vào một số phương pháp cơ bản được Williams dùng để phát triển nghiên cứu thị trường được đề cập đến trong cuốn sách của ông Long-term Secrets to Short-term Trading (Tạm dịch: Bí mật dài hạn để Giao dịch ngắn hạn).

Các ý tưởng được nói đến trong cuốn sách có thể được chia làm

hai phần:

(cid:131) Phân tích các mối quan hệ liên thị trường – Williams chú ý rất nhiều tới ảnh hưởng mà các thị trường tài chính gây ra cho nhau. Trong cuốn sách của mình, ông chủ yếu xem xét mối quan hệ giữa thị trường vốn (chứng khoán, hợp đồng tương lai) và thị trường vàng. Ông đưa ra một vài mối liên hệ giữa giá vàng và giá chứng khoán. Trong trường hợp này, ông áp dụng chỉ số của mình Will-Mở rộng (Will-Spread). Chỉ số Will-Mở rộng đo lường sự

229

FOREX 100%

chuyển động giá giữa thị trường mà bạn đang giao dịch và một thị trường thứ hai. Mối liên hệ của chúng như sau: đầu tiên, giá của thị trường thứ nhất (thị trường mà bạn đang giao dịch) được chia cho giá của thị trường thứ hai. Kết quả thu được được nhân với 100 và thể hiện trên biểu đồ. Biểu đồ thu được sẽ là chỉ báo cho các diễn biến trong tương lai.

(cid:131) Là một nhà kinh doanh các công cụ tương lai, Williams đã phân tích mối liên kết trong các báo cáo của thị trường chứng khoán Mỹ. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (Commodity Futures Trading Commission − CFTC) công bố báo cáo Cam kết của các Nhà kinh doanh (Commitment of Traders report) vào thứ Sáu hàng tuần. Nó cho thấy tổng các trạng thái mua và bán của ba nhóm chính tham gia vào thị trường là: Các công ty thương mại – các tổ chức thương mại tham gia vào thị trường có ảnh hưởng lớn (các nhà kinh doanh dầu lửa, các nhà sản xuất, các công ty khai thác nguyên liệu thô), có nhu cầu loại trừ rủi ro khỏi sự giảm giá trên thị trường. Các trạng thái giao dịch của họ còn được tác giả gọi là “tiền thông minh”. Các nhà đầu cơ lớn là các ngân hàng đầu tư vào hàng hóa và các công cụ tài chính, các quỹ đầu tư lớn (cả các quỹ phòng ngừa rủi ro) và các định chế tài chính khác. Các nhà đầu cơ nhỏ chủ yếu là các nhà kinh doanh cá nhân, các công ty đầu tư nhỏ.

Theo Williams, thành phần quan trọng nhất của thị trường là Các công ty thương mại. Bởi vậy, quan sát ứng xử và chiều hướng giao dịch của họ là rất cần thiết. Bên cạnh các nhóm tham gia vào thị trường, một yếu tố quan trọng khác trong các báo cáo là dữ liệu về Lợi nhuận Mở (Open Interest). Đây là phương pháp đo khối lượng

230

các hợp đồng tương lai được thể hiện bằng số lượng các hợp đồng tương lai còn hiệu lực. Các điều khoản của các hợp đồng này phải đảm bảo là chưa hết hạn (việc giao hàng chưa được thực hiện) và không được thanh lý bởi giao dịch ngược chiều. Nguyên tắc sau rất quan trọng đối với các hợp đồng này: nếu lợi nhuận mở tăng mạnh, ví dụ, khoảng 30%, thì đó là dấu hiệu bán và ngược lại nếu lợi nhuận mở giảm 30%, nó cho thấy thị trường đang sẵn sàng cho một diễn biến đi lên mạnh mẽ.

Thời điểm quan trọng tiếp theo mà tác giả xem xét là giao dịch vào một ngày nhất định trong tuần hoặc trong tháng. Theo ông, có những ngày tốt nhất cho giao dịch mua hoặc bán. Ví dụ, một vài công cụ tài chính nên được mua vào các ngày thứ Hai và thứ Tư và nên được bán vào cuối tháng Tám.

Biểu 2 Các ngày phù hợp cho việc bán và mua các cặp ngoại tệ từ 27 tháng 2 năm 2003 đến 14 tháng 9 năm 2007.

Cặp tiền tệ

EUR/USD Mua Bán GBP/USD Mua Bán USD/CHF Mua Bán USD/CAD Mua Bán

Các ngày tốt nhất để mua/bán Thứ Ba

Thứ Sáu Thứ Hai Thứ Ba

Thứ Năm Thứ Hai Thứ Sáu Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm

Thứ Hai Thứ Sáu Thứ Ba

Lợi nhuận (điểm phần trăm)

1697

822 514 2811

1187 368 287

1048 1671 548

466 2384 1264

Số lượng trạng thái được mở 237

237 235 237

238 235 237

236 237 238

236 237 237

Số lượng giao dịch có lời

128

128 123 131

122 119 114

131 126 113

116 128 128

Số lượng giao dịch thua lỗ 109

109 112 106

116 116 123

105 111 125

120 109 109

231

 

FOREX 100%

Williams chỉ xem xét những ngày tốt nhất để giao dịch chứng khoán và các chỉ số của Mỹ. Chúng tôi quyết định áp dụng các dữ liệu này cho giao dịch tiền tệ. Các con số trong Biểu 2 là kết quả nghiên cứu của bốn cặp tiền tệ từ 27 tháng 2 năm 2003 đến 14 tháng 9 năm 2007. Các trạng thái được mở tại mức giá mở cửa của một ngày và đóng tại mức giá mở cửa của ngày hôm sau. Nói cách khác, nếu Ngày thứ Hai cho kết quả tốt thì có nghĩa là tất cả các trạng thái sẽ là trạng thái mua được mở tại mức giá mở cửa của ngày thứ Hai và đóng tại mức giá mở cửa của ngày thứ Ba.

Đối với mỗi cặp tiền tệ, có những ngày để mua hoặc bán tốt hơn

các ngày khác.

Williams sử dụng các mối tương quan này làm bộ lọc cho các chiến lược giao dịch của ông. Ông mua và bán nếu hệ thống cho một dấu hiệu giao dịch vào một ngày nhất định.

Trong phân tích của mình, Williams đánh dấu mối tương quan giữa bốn yếu tố cơ bản của một thanh giá: Giá Thấp nhất và giá Cao nhất, giá Mở cửa và Đóng cửa. Theo ông, sức mạnh của bên bán là khoảng cách đo được từ Giá Thấp nhất đến Giá Đóng cửa, và sức mạnh của bên mua là khoảng cách từ Giá Cao nhất đến Giá Đóng cửa. Tác giả xem xét những mối tương quan này và tập hợp chúng thành các mô hình giá.

Chúng ta sẽ xem xét mô hình cơ bản thường được Williams sử dụng nhất, cũng là “mô hình đáng tin cậy nhất trong số tất cả các mô hình ngắn hạn.” Đó là mô hình Oops! Sau nhiều năm nghiên cứu, phân tích và giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai, tác giả đã đưa ra một số kết luận sau:

(cid:131) Diễn biến giá giữa các mức Mở cửa và Đóng cửa là kết quả của các hành động được thực hiện bởi các chuyên gia.

232

 

(cid:131) Diễn biến giá giữa mức Đóng cửa của một ngày và giá Mở cửa của ngày tiếp theo (khoảng cách giá, nếu nó xảy ra) là kết quả của những phản ứng thái quá theo cảm xúc của các thành phần tham gia vào thị trường và là một sự đảo chiều nhanh.

Mô hình Oops! sẽ áp dụng các định nghĩa này. Mô hình này trông thế nào? Một dấu hiệu mua xuất hiện khi thị trường mở cửa ở mức giá thấp hơn và sau đó lấy lại mức thấp của ngày hôm trước. Một dấu hiệu bán xuất hiện với điều kiện hoàn toàn ngược lại, khi thị trường mở cửa ở mức cao hơn và sau đó lấy lại mức cao của ngày hôm trước.

Mô hình Ops

Hình 152. Mô hình Oops!. Cổ phiếu General Electric, ngày, MetaTrader, Admiral Markets

Suy luận của tác giả như sau: Hãy giả sử chúng ta đang tìm kiếm tín hiệu mua. Phản ứng thái quá của thị trường là khoảng cách lớn về giá giữa mức đóng cửa của ngày hôm trước và mở cửa của ngày hôm sau. Mức phản ứng thái quá chính xác cho ta một tín hiệu mua là

233

FOREX 100%

mức giá mở cửa thấp hơn mức thấp của ngày hôm trước, sau đó giá hồi phục trở lại mức thấp của ngày hôm trước và cho ta tín hiệu rằng thị trường có thể hội đủ sức mạnh để quay trở về với biên độ của ngày trước đó. Nó có nghĩa là các phản ứng mang tính cảm xúc đã đi qua và sau đó thị trường sẽ tăng mạnh.

Hãy để chúng tôi cho bạn một vài ví dụ. Cần phải lưu ý rằng mô hình này không thường xuyên xuất hiện trên Thị trường Ngoại hối, bởi nó là đặc trưng của thị trường chứng khoán và hợp đồng tương lai.

Hình 152 minh họa mô hình Oops! trên biểu đồ giá của Cổ phiếu General Electric từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 9 năm 2007. Mô hình này xuất hiện khá thường xuyên và được cho là đáng tin cậy.

Nếu quan sát kỹ biểu đồ trên, bạn có thể thấy rằng không phải tất cả các mô hình Oops! đều được đánh dấu. Vậy tại sao chúng tôi chỉ đánh dấu có ba mô hình? Có điểm khác biệt gì giữa chúng với nhau và giữa chúng với các mô hình khác? Tại sao chúng lại quan trọng? Câu trả lời cho những câu hỏi trên được minh họa trong Hình sau.

Hình 153 minh họa quãng thời gian giống như Hình 152, nhưng chúng tôi thể hiện thêm trên đó Biên độ phần trăm của Williams (Williams’ Percent Range). Hãy chú ý tới vị trí của chỉ báo khi mô hình Oops! hình thành. Đường chỉ báo nằm dưới mức -80, có nghĩa là nó đang nằm trong vùng quá bán. Đây là một bộ lọc bổ sung cho mô hình này. Nói cách khác, mô hình Oops! trở nên quan trọng hơn khi nó hình thành trong một thị trường quá bán hoặc quá mua.

Williams cũng tập trung vào một mô hình tương tự như mô hình

Oops!. Nó có các điều kiện như sau:

(cid:131) Mua – nếu một ngày giao dịch mở cửa ở mức thấp hơn mức thấp của hai ngày trước đó, chúng ta sẽ đợi cho giá

234

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

tăng trở lại mức thấp của hai ngày trước đó để mở một trạng thái mua.

(cid:131) Bán – một ngày giao dịch mở cửa ở mức cao hơn mức cao của hai ngày trước đó, chúng ta sẽ đợi cho giá giảm trở lại mức cao của hai ngày trước đó để mở một trạng thái bán.

Hình 153. Mô hình Oops! Biên độ phần trăm của Williams. General Electric, ngày, MetaTrader, Admiral Markets.

Hình 154 minh họa các ví dụ của mô hình được mô tả ở trên biểu đồ giá của cặp USD/CHF từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 9 năm 2007.

Cho đến giờ, chúng ta đã vừa đi sâu nghiên cứu các điểm tham gia thị trường, tức là những thời điểm tốt nhất, theo Larry Williams, để mở các trạng thái giao dịch. Trong phần sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các yếu tố khác của một chiến lược giao dịch thành công: lệnh cắt lỗ, mục tiêu giá và thời điểm thoát khỏi thị trường.

235

 

FOREX 100%

Hình 154. USD/CHF, ngày, MetaTrader – Admiral Markets

Hãy bắt đầu với mục tiêu giá. Williams là một trong những tác giả rất hiếm khi, nếu không nói là không bao giờ, sử dụng các mục tiêu giá. Theo quan điểm của ông, chờ đợi và đóng trạng thái của bạn tại mức giá đóng cửa của ngày giao dịch tương ứng là phương án ưu việt hơn là đặt ra các mục tiêu giá. Williams có thể duy trì trạng thái của mình từ 1-5 ngày. Ông sử dụng kỹ thuật gọi là Giải cứu (Bail Out) để thoát khỏi thị trường. Giải cứu có nghĩa là đóng trạng thái của bạn tại mức giá mở cửa có lời đầu tiên sau khi bạn tham gia thị trường. Nói cách khác, sau khi mở một trạng thái giao dịch, bạn sẽ tìm kiếm mức giá mở cửa đầu tiên đem lại lợi nhuận và đóng trạng thái đó lại. Nếu lấy mô hình cuối cùng trong Hình 154 làm ví dụ, chúng ta sẽ bán tại mức 1,2101 (5 tháng 9 năm 2007).

Thị trường diễn biến cùng chiều với suy đoán của chúng ta, vì vậy, chúng ta sẽ đóng trạng thái trên vào ngày hôm sau (6 tháng 9 năm 2007) tại mức giá mở cửa 1,2044 khi lợi nhuận đạt 57 điểm phần trăm.

236

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

Kỹ thuật Giải cứu có thể áp dụng với giá mở cửa khi trạng thái của bạn đã được duy trì trong vòng hai hoặc ba ngày. Trong trường hợp đó, lợi nhuận trong ví dụ vừa đề cập ở trên đã nhân thêm nhiều lần.

Nhưng điều gì xảy ra nếu thị trường diễn biến ngược lại với suy đoán của chúng ta và trạng thái giao dịch đã mở bị thua lỗ? Câu trả lời của Williams là “hãy sử dụng một lệnh cắt lỗ bằng tiền mặt”. Điều đó có nghĩa là gì? Ở đây tác giả khuyên chúng ta sử dụng lệnh cắt lỗ tại một giá trị bằng tiền nào đó chứ không phải một ngưỡng được tính toán một cách kỹ thuật như các nhà phân tích vẫn thường khuyên.

Các mô hình mà chúng ta vừa kiểm nghiệm chỉ là một phần nhỏ của các mô hình của Williams. Bạn có thể xem thêm các yếu tố làm nên các mô hình giá của ông trong ấn phẩm của các tác giả khác như cuốn Railroad Tracks by DiNapoli, Sequential by DeMark (tạm dịch: Đường ray tàu hỏa của DiNapoli, Dãy liên tục của DeMark). Nhưng chắc chắn các mô hình giá của Williams là nổi tiếng nhất. Nếu bạn cảm thấy thích phong cách giao dịch như thế, chúng tôi khuyên bạn nên làm quen với tất cả các nghiên cứu của Williams và tự mình phân tích thị trường để có những khám phá riêng. Nhưng thậm chí nếu bạn có muốn đi theo phong cách này, hãy nghĩ về hai lời khuyên mà Williams vẫn thường xuyên lặp lại:

(cid:131) Hãy luôn đặt các mức cắt lỗ! (cid:131) Hãy giao dịch các hợp đồng tương lai!

Phương pháp giao dịch Eliute

Các lý thuyết phân tích thị trường phổ biến có thể giải thích các khía cạnh khác nhau của đời sống thực. Ví dụ, các tỷ lệ Fibonacci và các tỷ lệ của cơ thể người, các sóng Elliot và các biến cố trong cuộc đời một con người, v.v… Việc các lý thuyết này có được phát triển

237

FOREX 100%

riêng cho các thị trường tài chính hay không không quan trọng, bởi chúng được phát hiện ra từ đời sống thực và chỉ được áp dụng trong các thị trường tài chính. Tất cả chúng đều dựa trên những quy tắc quan trọng.

Đây là những quy tắc chung trong đời sống và trong các thị

trường tài chính.

Chương này chỉ ra cụ thể phương hướng nghiên cứu của chúng tôi về lĩnh vực này trong tương lai. Một cuốn sách không đủ để mô tả toàn bộ lý thuyết. Đó là lý do vì sao mục tiêu của cuốn sách này là xác định các điều kiện cơ bản của lý thuyết và tìm hiểu tính logic của các yếu tố trong đó. Hãy cùng nhau mở đường cho sáng tạo!

Mỗi lý thuyết khoa học đều dựa trên một vài tiên đề làm nền

tảng cho nó.

Lý thuyết thị trường, cũng được xây dựng dựa trên một vài tiên

đề như các lý thuyết khác.

Khi bàn luận về diễn biến thị trường, có ba điều kiện cơ bản đặc

trưng cho nó là:

(cid:131) Thúc đẩy (Impulse) là diễn biến cơ bản của thị trường theo một chiều hướng nhất định. Thúc đẩy là một phần của xu hướng.

(cid:131) Điều chỉnh (Correction) là phần thứ hai của xu hướng. Nó là một diễn biến thị trường ít mạnh mẽ hơn, đối ngược với diễn biến theo xu hướng mà sau đó quá trình thúc đẩy lại lặp lại.

(cid:131) Tích lũy (Consolidation) có thể là điều kiện thị trường quan trọng nhất. Nó xảy ra khi thị trường đạt được sức mạnh để tạo nên một sự Thúc đẩy khác. Nó còn được gọi là điều kiện thị trường dao động trong biên độ. Tích lũy

238

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

thường có diễn biến của một mô hình giá nào đó mà chúng ta đã nghiên cứu ở Chương 4 (Phân tích đồ thị).

Ba điều kiện thị trường này là nền tảng của một lý thuyết thị trường. Sau khi đã xác định ba điều kiện cơ bản này, chúng ta phải xác định thêm hai yếu tố thị trường nữa là “Hỗn loạn” (Chaos) và “Trật tự” (Order). “Hỗn loạn” và “Trật tự” có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và có thể kéo dài trong những khoảng thời gian khác nhau. Nếu áp dụng hai yếu tố này vào ba điều kiện thị trường cơ bản ở trên, chúng ta có thể nói “Trật tự” xảy ra khi thị trường đang ở trong tình trạng Thúc đẩy hoặc Điều chỉnh, và rằng “Hỗn loạn” xảy ra khi thị trường đang tích lũy.

Thị trường diễn biến như thế nào? Đầu tiên, như chúng ta đã đề cập, điều kiện quan trọng nhất của thị trường là Tích lũy. Như một quy luật, Tích lũy là điều kiện cần thiết để thị trường bắt đầu một sự thúc đẩy mới. Mỗi diễn biến cơ bản mới hay sự Thúc đẩy đều cần có một giai đoạn tích lũy. Nói cách khác, “Trật tự” có được từ “Hỗn loạn”.

Và câu hỏi đặt ra ở đây là: “Điều đó diễn ra như thế nào? Làm

sao “Hỗn loạn” thay thế được “Trật tự” và ngược lại?

Hãy cùng xem xét một ví dụ từ cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu nhìn quanh các con đường trong một thành phố, chúng ta có thể thấy “Hỗn loạn” và “Trật tự” thực sự có nghĩa là gì? Xe ô tô, người đi bộ, xe buýt, xe cộ trên phố và các thành phần tham gia giao thông khác là các bộ phận khác nhau của một hệ thống. Tất cả những thành phần này đều di chuyển theo một trật tự nào đó nhờ có những cơ chế được quy định sẵn. Một trong những cơ chế duy trì trật tự đó là đèn giao thông. Nhờ có đèn giao thông mà các thành phần tham gia giao thông có thể cùng tồn tại.

239

FOREX 100%

Hãy nhìn vào một phần khác của hệ thống này – các giao lộ. Tất cả các thành phần tham gia vào nó đều có quyền ngang nhau tại một giao lộ nhờ có các tín hiệu đèn, có nghĩa là tất cả đều có thể qua đường và tiếp tục hành trình.

“Trật tự” nằm ở cơ chế được quy định sẵn trong hệ thống này. Hãy giả sử có hai hướng, “A” và “B” và tín hiệu đèn giao thông cho phép 10 xe ô tô qua đường theo cùng một hướng. Tất cả chúng ta đều từng chứng kiến tình huống trong đó một trong các thành phần tham gia giao thông, một chiếc ô tô chẳng hạn, muốn vượt lên tín hiệu đèn. Và thường thì sẽ có một vài thành phần khác cũng lập tức bám đuôi. Như thế, thay vì 10 xe, 14 xe có thể qua đường theo cùng một hướng “A”.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chỉ có 6, thay vì 10 xe có thể qua đường theo hướng “B” vì họ phải chờ đợi thêm 4 chiếc xe nữa qua đường theo hướng “A.” Khi 4 chiếc xe này vượt đèn giao thông, chúng cản trở những chiếc xe khác đi theo hướng “B.” Các phương tiện khác cùng đi theo hướng “B” sẽ cố gắng duy trì tỷ lệ 10-10 và để làm vậy, 4 xe trong số đó sẽ phải vượt tín hiệu đèn. Dần dần, giao thông tại giao lộ trở nên lộn xộn hơn, tín hiệu đèn mất đi chức năng quy định luật của mình, và tình trạng “Hỗn loạn” xảy ra. Tắc nghẽn xảy ra ở giao lộ và không ai qua được đường. Khi “Hỗn loạn” xảy ra, tình trạng dường như rất vô vọng và khó có thể trở lại trạng thái “Trật tự” được nữa.

Điều thú vị nhất ở đây là “Trật tự” bất ngờ trở lại. Ô tô, xe cộ, xe buýt, người đi bộ sớm hay muộn cũng sẽ tạo ra một trình tự khiến cho hệ thống chuyển từ “Hỗn loạn” sang “Trật tự”.

Hãy cùng quay trở lại với thị trường. Nguyên tắc tương tự như ở

giao lộ như sau:

240

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

(cid:131) “Hỗn loạn” xảy ra sau “Trật tự” nghĩa là sau quá trình Thúc đẩy dưới một vài điều kiện khi chúng ta có xu hướng giá rõ ràng bất kể đó là đi lên hay đi xuống.

“Hỗn loạn” được đặc trưng bởi hiện tượng đóng cửa các trạng thái, trạng thái mới được mở theo nhiều chiều hướng khác nhau, dữ liệu cũng đi theo chiều hướng khác nhau, v.v… Điều đó có nghĩa là quá trình Tích lũy đang diễn ra.

(cid:131) Giống như ví dụ về giao lộ, cũng có một thời điểm trên các thị trường tài chính khi các yếu tố thị trường tạo thành một trình tự để mở đường cho sự Thúc đẩy và “Trật tự” quay trở lại.

Như vậy là chúng ta vừa trình bày mối quan hệ giữa thị trường và đời sống thực. Và ở đây, chúng ta, với tư cách là các nhà kinh doanh, quan tâm tới việc làm thế nào để tìm ra trình tự khi tất cả các yếu tố của thị trường đều đi theo một xu hướng nào đó và “Hỗn loạn” thay thế “Trật tự”.

Nếu bạn muốn giao dịch khi thị trường đang tích lũy, thì phương pháp thành công nhất là giao dịch dựa vào các mô hình giá như trong Chương 4. Phương pháp này dựa trên kỹ thuật phá vỡ tích lũy, dẫn tới sự thúc đẩy theo một chiều hướng nào đó. Phương pháp giao dịch này khá thành công trên các thị trường tài chính, nhưng nếu áp dụng nó trong một thời gian dài thì bạn có thể thấy rằng một phần của diễn biến bị bỏ quên. Chính xác hơn, phần đầu tiên của diễn biến dẫn tới sự phá vỡ tình trạng Tích lũy đã bị bỏ quên.

Điều gì sẽ giúp chúng ta hiểu được thị trường, nghĩa là sẵn sàng

cho quá trình Thúc đẩy và rằng “Hỗn loạn” sẽ thay thế “Trật tự?”

Câu trả lời đúng sẽ dựa trên những yếu tố thị trường đơn giản nhất. Trong chương 4 (Phân tích đồ thị), chúng ta đã xem xét các mô hình giá trong đó có những mô hình khá phức tạp và bao gồm

241

FOREX 100%

nhiều diễn biến của thị trường. Chúng mô tả điều kiện thị trường tích lũy nhưng dựa trên rất nhiều tham số như là độ dốc, chiều dài, chiều rộng, điểm phá vỡ, v.v…

Câu trả lời cho câu hỏi trên là hãy chia những mô hình giá này thành những mô hình giá nhỏ nhất hình thành bởi các yếu tố thị trường cơ bản: Điểm thấp, Giá mở cửa, Điểm cao, Giá đóng cửa.

Chúng ta đã vừa mô tả các mô hình giá tương tự khi xem xét các lý thuyết của Williams và DeMark. Williams là một trong những lý thuyết gia hiện đại đã đóng góp cho sự phát triển của các mô hình giá.

Chúng ta có thể nói rằng giai đoạn đầu của trình tự khi “Hỗn loạn” thay thế “Trật tự”, khi Tích lũy thay thế cho Thúc đẩy, hình thành từ mối tương quan giữa bốn mức giá cơ bản và từ một mô hình giá nhất định.

Nhưng trước khi tiếp tục, hãy để chúng tôi nói với bạn một điều quan trọng. Không có mô hình giá nào đúng 100% cả. Giống như ví dụ với giao lộ, “Trật tự” không thể được lập lại theo cùng một cách mỗi ngày, Tích lũy cũng không thay thế cho Thúc đẩy theo cách giống nhau mỗi ngày được. Điều đó có nghĩa là không có mô hình giá nào hiệu quả 100% bởi vì có quá nhiều mô hình giá.

Hãy nhìn vào biểu đồ sau. Hình 155 và 156 minh họa biểu đồ

ngày của cặp EUR/USD và USD/CAD.

242

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

Hình 155. USD/CAD, ngày, MetaTrader – Admiral Markets

Hình 156. EUR/USD, ngày, MetaTrader – Admiral Markets

Có một vài thời điểm được đánh dấu trên mỗi biểu đồ. Phần lớn chúng đều ở trong giai đoạn Tích lũy. Bạn sẽ thấy rằng sau mỗi điểm

243

FOREX 100%

đánh dấu, quá trình thúc đẩy lại diễn ra. Nếu quan sát kỹ hơn, bạn sẽ thấy tất cả những thời điểm này đều đáp ứng một vài điều kiện và làm hình thành một mô hình giá.

Chúng tôi sẽ gọi mô hình này là Mô hình E và gọi mô hình E là

chiến lược giao dịch ELIUTE.

Mô hình E là gì? Đó là mô hình rất đơn giản dựa vào mối tương quan giữa bốn giá trị giá: Thấp, Mở cửa, Cao, Đóng cửa. Mô hình E xuất hiện khi giá vượt quá đỉnh của thanh giá trước đó nhưng không thể tiếp tục diễn biến đi lên và quay ngược trở lại, đóng cửa ở mức thấp hơn giá mở cửa. Hoặc khi giá giảm thấp hơn đáy trước đó, nhưng không thể tiếp tục đi xuống và quay trở lại, đóng cửa ở mức cao hơn giá mở cửa.

Chiều xuống

Chiều lên

Không chính xác

Hình 157. «Е», Chiều đi lên và chiều đi xuống

Hình 157 minh họa mô hình E chính xác và không chính xác. Một điều kiện quan trong cần được đáp ứng khi các mô hình E xuất hiện. Giá sẽ hình thành đỉnh mới cao hơn hoặc đáy cũ thấp hơn, sau đó sẽ đóng cửa theo chiều hướng ngược lại và hình thành một

244

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

nến đảo ngược: “Nếu “a” là một nến giá lên thì “b” là một nến giá xuống, và ngược lại, nếu “a” là một nến giá xuống thì “b” là nến giá lên, điều này hoàn thiện mô hình giá. Mối tương quan chính xác giữa giá và khoảng cách giá hoặc các yếu tố khác của mô hình là bộ lọc khác của mô hình E. Chúng ta sẽ không đi sâu tìm hiểu các yếu tố đó trong cuốn sách này.

Bây giờ hãy xem xét kỹ thuật giao dịch với mô hình E hoặc các

nguyên tắc giao dịch ELIUTE.

Tham gia. Nguyên tắc tham gia rất đơn giản.

Bán

Mua

Hình 158. Dấu hiệu mua, bán ELIUTE. USD/CAD, ngày, MetaTrader – Admiral Markets

Mua. Chúng ta mua khi Chiều đi lên “E” xuất hiện và thị trường có khả năng vượt qua đỉnh của thanh “b”. Với một trạng thái mua, khoảng cách giữa đáy của thanh hiện tại và giá mở cửa của nó sẽ nhỏ hơn khoảng cách giữa đáy và giá mở cửa của thanh “b”. Điều này có nghĩa là bóng dưới của thanh hiện tại sẽ nhỏ hơn bóng dưới của thanh “b.”

245

FOREX 100%

Bán. Chúng ta bán khi Chiều đi xuống ‘E” xuất hiện và thị trường có khả năng giảm xuống thấp hơn đáy của thanh “b.” Với một trạng thái bán, khoảng cách giữa đỉnh của thanh hiện tại và giá mở cửa sẽ nhỏ hơn khoảng cách giữa đỉnh và giá mở cửa của thanh “b”.

Hãy nhìn vào các tín hiệu giao dịch trong Hình 158. Đây là biểu đồ ngày của cặp tiền tệ USD/CAD với các tín hiệu mua và bán được đánh dấu.

Thêm các trạng thái mới. Có hai nguyên tắc cho việc thêm các

trạng thái mới:

(cid:131) Chúng ta thêm một trạng thái nếu xuất hiện một tín hiệu

giao dịch cùng chiều;

(cid:131) Nguyên tắc thứ hai là cần thêm trạng thái nhanh chóng nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ giai đoạn Thúc đẩy. Bạn có thể thêm trạng thái mua nếu giá của thanh sau vượt quá đỉnh của thanh đầu tiên khi diễn ra giao dịch. Bạn có thể thêm một trạng thái bán nếu giá của thanh sau giảm thấp hơn đáy của thanh đầu tiên diễn ra giao dịch. Có một điều kiện cần được đáp ứng. Khoảng cách giữa đáy (đỉnh) của thanh hiện tại và giá mở cửa của nó phải nhỏ hơn khoảng cách giữa đáy (đỉnh) và giá mở cửa của thanh trước đó để có thể mở một trạng thái mua (bán).

Theo nguyên tắc thứ hai, thêm các trạng thái giao dịch chỉ là quyết định đúng đắn khi nó diễn ra trong vòng ba thanh tiếp theo sau thanh đầu tiên diễn ra giao dịch. Sẽ là rất hiệu quả nếu một vài thanh giá được hình thành theo cùng chiều hướng khi quá trình Thúc đẩy diễn ra.

Mức cắt lỗ. Có hai cách đặt mức cắt lỗ nếu bạn áp dụng chiến lược giao dịch ELIUTE. Cách thứ nhất an toàn hơn. Nếu bóng dưới (trong trường hợp trạng thái mua) của thanh hiện tại lớn hơn bóng dưới của thanh “b”, tốt hơn hết là nên đóng trạng thái đã mở. Nếu

246

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

bóng trên (trong trường hợp trạng thái bán) của thanh hiện tại lớn hơn bóng trên của thanh “b”, bạn cũng nên làm điều tương tự.

Các thứ hai là sử dụng đỉnh (trong trường hợp trạng thái bán) hoặc đáy (trong trường hợp trạng thái mua). Trong trương hợp này, mức cắt lỗ sẽ lớn hơn và vì thế, sẽ tốt hơn nếu được sử dụng khi bạn mở trạng thái đầu tiên; khi thêm các trạng thái giao dịch, bạn nên đặt các mức cắt lỗ ở giá trị biến thể so với mức của trạng thái ban đầu.

Thoát khỏi thị trường. Đây là phần khó nhất trong giao dịch. Nếu đóng trạng thái quá sớm, có thể bạn sẽ mất đi lợi nhuận tiềm năng. Nếu duy trì trạng thái trong một thời gian dài, thị trường có thể thay đổi chiều hướng biến động. Câu hỏi đặt ra là khi nào nên đóng trạng thái để vừa thu được lợi nhuận cao nhất có thể vừa bảo vệ được nó khỏi sự đảo chiều của thị trường. Không có câu trả lời rõ ràng nào trong phương pháp giao dịch ELIUTE. Bạn cần ước lượng xem “Trật tự” sẽ kéo dài bao lâu trước khi nó chuyển thành “Hỗn loạn” để xác định đúng thời điểm thoát ra khỏi thị trường.

Lựa chọn đầu tiên là đóng trạng thái ngay khi dấu hiệu đảo chiều xuất hiện. Các kỹ thuật khác nhau có thể được áp dụng theo cách này. Ví dụ:

(cid:131) Giải cứu của Larry Williams; (cid:131) Đóng tất cả trạng thái sau khi bạn đã thực hiện thêm tất

cả các giao dịch;

(cid:131) Chúng ta có thể sử dụng khoảng cách giữa đỉnh (đáy) của mô hình E hiện tại và đáy (đỉnh) của mô hình E theo chiều ngược lại trước đó làm mục tiêu giá. Nếu chúng ta mở một trạng thái mua, mục tiêu giá sẽ bằng khoảng cách giữa đáy của thanh “b” của mô hình E hiện tại và đỉnh của thanh “b” của mô hình E đảo ngược trước đó. Khoảng cách này được cộng với giá mở cửa của thanh diễn ra giao dịch đầu tiên. Cần lưu ý một điểm quan trọng là nếu

247

FOREX 100%

chúng ta thêm một trạng thái mới, khoảng cách trên sẽ được cộng thêm vào giá mở cửa của thanh tương ứng.

Chúng ta vừa xem xét tất cả các khía cạnh của phương pháp giao dịch ELIUTE. Hãy cùng chỉ ra một vài điều kiện sẽ làm cho việc áp dụng phương pháp này trở nên tối ưu hơn.

(cid:131) Áp dụng phương pháp giao dịch ELIUTE với các biểu đồ

ngày;

(cid:131) Khi xu hướng đang mạnh và dấu hiệu đảo chiều xuất

hiện, đừng mở trạng thái giao dịch;

(cid:131) Phương pháp này sẽ tỏ ra hiệu quả nhất nếu các tín hiệu giao dịch xuất hiện trong quá trình Tích lũy của thị trường. Không có nguyên tắc cố định nào cho việc xác định thời điểm thị trường tích lũy. Quan sát nó sẽ dễ dàng hơn nhiều so với xác định nó. Hãy sử dụng các tín hiệu giao dịch theo chiều hướng của quá trình Thúc đẩy sau quá trình tích lũy của thị trường.

(cid:131) Mô hình E và phương pháp giao dịch ELIUTE là những điều kiện tiền đề để sau đó thị trường chuyển từ “Hỗn loạn” sang “Trật tự”. Phương pháp này khá đơn giản và có tiềm năng được phát triển hơn nữa. Chúng tôi đã vừa trình bày khái niệm cơ bản của phương pháp dựa trên mô hình E. Việc nghiên cứu phương pháp giao dịch này được thực hiện chủ yếu trên thị trường Ngoại hối, nhưng nó cũng có thể dễ dàng được áp dụng cho các thị trường tài chính khác.

Kiểm tra phương pháp giao dịch

Như chúng tôi đã đề cập trong phần đầu của chương này, xây dựng một phương pháp giao dịch đòi hỏi thời gian và sự tập trung. Hãy chỉ

248

Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

đặt tiền của bạn vào các phương pháp có hiệu quả. Có một vài giai đoạn trong quá trình xây dựng phương pháp giao dịch như sau:

 1. Lựa chọn các nguyên tắc giao dịch. Đây là điều cần thiết nhằm xác định các tín hiệu tham gia, thoát khỏi thị trường, thời điểm và giá trị các mức cắt lỗ.
 2. Giai đoạn thứ hai là thử nghiệm phương pháp giao dịch trên dữ liệu lịch sử. Tại giai đoạn này chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu lịch sử của biểu đồ giá của một cặp tiền tệ (hay cổ phiếu, hợp đồng tương lai) để đánh dấu các giao dịch đã được thực hiện theo phương pháp giao dịch của mình. Đây còn gọi là “giao dịch trên giấy”. Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Nếu tôi bắt đầu áp dụng phương pháp này vào giao dịch một năm trước và duy trì nó cho tới giờ thì kết quả sẽ ra sao?” 3. Phân tích kết quả giao dịch. Trong cuốn sách The Trading Game (Tạm dịch: Trò chơi giao dịch), Ryan Jones đã đưa ra một phương pháp hay để phân tích các phương pháp giao dịch có hiệu quả. Đầu tiên, bạn phải tính các tham số sau:

W – Lợi nhuận trung bình; W = số điểm phần trăm lợi nhuận/số

lượng giao dịch có lời;

L – Thua lỗ trung bình; L = số điểm phần trăm thua lỗ/số lượng

giao dịch thua lỗ;

%W – Tỷ lệ giao dịch có lời; %W = số lượng giao dịch có lời /tổng số giao dịch đã thực hiện. Hãy nhớ rằng giao dịch không có lời cũng là giao dịch thành

công!

Chúng ta có thể áp dụng công thức sau: (W/L+1)*%W-1 ≥ 0,6

249

FOREX 100%

Một phương pháp giao dịch thỏa mãn bất phương trình này là một phương pháp có hiệu quả, xét theo tiêu chuẩn của Ryan Jones. Như bạn có thể thấy trên công thức, giao dịch thành công là các giao dịch mà lãi thu về nhiều hơn lỗ (tỷ lệ W/L hoặc khi số lượng giao dịch có lời nhiều hơn giao dịch thua lỗ.

Hãy cùng xem một ví dụ minh họa cho lý thuyết này. Giả sử có

mười giao dịch liên tiếp với kết quả như sau:

+60, +60, -30, +60, -20, +50, -30, +40, -20, +30. Chúng ta tính toán được như sau: W=300/6=50;L=100/4=25;%W=6/10=0,6; (50/25+1)*0,6-1=0,8. Trong ví dụ trên chúng ta thấy số lượng giao dịch có lời cao hơn số lượng giao dịch thua lỗ và %W là 60%. Như vậy, nếu phương pháp giao dịch của chúng ta cho ra các kết quả như vậy, chúng ta có thể dễ dàng áp dụng nó trên thị trường thực.

250

Phân tích sống

CHƯƠNG 8

Phân tích sống

N

ăm 1938, Ralph Nelson Elliott đã khám phá ra một lý thuyết có tính cách mạng được gọi là Nguyên tắc Sóng, một trong những cách tiếp cận tích hợp chuyên nghiệp nhất để dự đoán các thị trường tài chính. Nguyên tắc Sóng của Elliott được rất nhiều người tin tưởng khi các mô hình sóng có khả năng miêu tả chính xác cấu trúc của các diễn biến trên thị trường. Lý thuyết này mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội trong việc nắm bắt và dự đoán xu hướng. Công trình của Elliott được những người tin theo ông phát triển theo thời gian nhưng thực tế thì Elliott đã miêu tả gần như tất cả các mô hình thị trường trong lý thuyết của mình từ hơn 70 năm trước. Robert Pretcher, Glen Neely và rất nhiều người khác đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển và hoàn thiện của Nguyên tắc Sóng.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các biểu đồ giá, Elliott chỉ ra rằng các thị trường tài chính diễn biến theo các mô hình. Các mô hình này có xu hướng lặp đi lặp lại trên các biểu đồ ở cả các khung thời gian dài hạn (nhiều năm cho đến nhiều thập kỷ) và ngắn hạn (nhiều tháng, nhiều ngày). Các mô hình giá nhỏ hơn liên kết với nhau để tạo thành vẫn các mô hình đó nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều (xem Hình 159). Mọi chu kỳ giá đều bao gồm 5 sóng, 3 trong số đó cùng

251

 

FOREX 100%

chiều với xu hướng (1, 3, 5) và xen giữa chúng là 2 sóng ngắt quãng ngược chiều xu hướng và tiếp theo đó là 3 sóng điều chỉnh (A, B, C). Các sóng 1 – 5 được gọi là các sóng Thúc đẩy và 3 sóng A, B, C được gọi là các sóng Điều chỉnh. Sóng A là một diễn biến giá rõ ràng từ đỉnh xuống đáy hoặc từ đáy lên đỉnh. Charles Dow, người được coi là cha đẻ của Phân tích Kỹ thuật, đã sử dụng giả định là giá thị trường diễn biến theo các sóng cho các nghiên cứu của mình (Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones được đặt theo tên ông).

Sóng thúc đẩy

Hình 159. Nguyên tắc Sóng của Elliott.

Bản chất của lý thuyết sóng

Chúng ta có thể nói rằng Nguyên tắc Sóng của Elliott là một ví dụ được tối ưu hóa về chu kỳ thị trường. Chu kỳ thị trường là một khoảng thời gian khi giá phản ánh các hành động của bên mua vào (những người đầu cơ giá lên) và bên bán ra (những người đầu cơ giá xuống). Thông thường, các chu kỳ được tính từ một mức đáy này

252

Phân tích sống

đến một mức đáy khác nhưng vẫn có thể có các chu kỳ giữa một mức đỉnh này đến một mức đỉnh khác (đặc biệt nếu xu hướng là đi xuống). Kịch bản cho các chu kỳ thị trường cũng thường phát triển theo một cách giống nhau. Việc hình dung một chu kỳ thị trường nằm giữa các đáy (xem minh họa Hình 159) thường dễ dàng hơn và đây là lý do vì sao nhiều lý thuyết gia sử dụng nó để lý giải Nguyên tắc Sóng.

Sóng 1 được tạo thành khi các nhà kinh doanh đóng các trạng thái của mình và thu lời. Nếu điểm 0 là đáy thì điều đó có nghĩa là xu hướng trước đó là đi xuống và việc đóng các trạng thái bán dẫn đến việc giá tăng vọt. Một đỉnh ngắn hạn được tạo thành vào cuối sóng thứ nhất. Đỉnh này mang đến cho các nhà kinh doanh, những người đang kỳ vọng giá đi xuống, cơ hội để mở các trạng thái bán ra ở một mức giá tốt hơn. Khi điểm 0 được tạo thành, không ai biết rõ điểm này có phải là một đáy hay không và xu hướng đi xuống có lẽ vẫn sẽ tiếp tục. Các lệnh bán mới dẫn tới sóng giảm giá 2.

Sóng 2 xác nhận sự bắt đầu của một xu hướng tăng giá. Sóng này sẽ không đạt tới mức giá là điểm khởi đầu của sóng 1; mà thay vào đó nó sẽ trở thành một phần của xu hướng giảm giá trước đó. Theo quan điểm của Glen Neely (một người tin theo Lý thuyết Sóng và đã dành 10 năm nghiên cứu việc áp dụng lý thuyết này vào các thị trường tài chính), trong phần lớn các trường hợp, sóng thứ hai (điều chỉnh) sẽ không quá sâu và đạt mức khoảng 61,8% chiều dài sóng đầu tiên. Khi giá không thể xuống tới mức đáy trước đó, đó là tín hiệu cho các thành phần tham gia thị trường tiến hành đóng các trạng thái bán ra của mình. Các nhà kinh doanh giao dịch trên các khung thời gian ngắn hạn có cơ hội để mở các trạng thái mua vào với mục tiêu giá là đỉnh của sóng thứ nhất hay thậm chí cao hơn. Do đó, một số lượng lệnh mua vào được dồn tích một cách tự nhiên vào cuối sóng thứ 2. Điều này là động lực đi lên cho sóng thứ 3.

253

FOREX 100%

Sóng thứ 3 thường là sóng dài nhất và không bao giờ là sóng ngắn nhất trong số 3 sóng Thúc đẩy (1, 3 và 5). Lợi nhuận tiềm năng trong đợt sóng này cũng rất lớn. Xu hướng rất mạnh mẽ và tất cả nghi ngại liên quan đến sự bắt đầu của một xu hướng mới đều biến mất sau khi đỉnh của sóng thứ nhất được tạo thành. Một sóng thứ 3 mở rộng thường sẽ tạo thêm lực đi lên cho sự Thúc đẩy, vì chiều dài của nó thường bằng từ 1,618 đến 2,236 (hoặc thậm chí là 2,618 chiều dài của sóng thứ nhất), sóng thứ nhất và thứ năm thường có chiều dài bằng nhau.

Dù sóng thứ ba có mạnh đến đâu chăng nữa, sớm hay muộn gì nó cũng sẽ yếu đi và các thành phần tham gia thị trường bắt đầu chốt lời. Điều này dẫn tới sóng thứ tư. Sóng này thường diễn ra trong một thời gian dài. Nhiều nhà kinh doanh đợi đến cuối sóng thứ tư để chốt lời trong sóng thứ năm, khi mà động lực của sóng thứ năm có thể được dự báo một cách dễ dàng và tiềm năng lợi nhuận là không hề nhỏ. Có một quy tắc về sóng thứ tư: sự kết thúc của sóng thứ tư sẽ ở mức 50-62% mức điều chỉnh của sóng thứ 3, khi mà chỉ số Công cụ đo dao động Sóng Elliott (Elliott Wave Oscillator – EWO) (tương tự như chỉ số MACD) đạt mức bằng 0. Nếu các điều kiện này được thỏa mãn, thì sóng thứ năm sẽ bắt đầu.

Khi mà sóng điều chỉnh thứ 4 qua đi, sóng thứ năm sẽ tiếp nối nó. Sóng thứ 5 có thể phát triển khác nhau tùy thuộc vào chiều dài và thời gian tồn tại của nó, điều này lại phụ thuộc vào sóng thứ nhất và thứ 3. Nói chung, nếu sóng thứ ba là đặc biệt dài (gấp đôi sóng thứ nhất) thì sóng thứ năm sẽ trở nên yếu đi (nó có thể không đạt tới mức giá của đỉnh sóng thứ 3 – điều này còn được gọi là “sóng thứ năm bị cắt xén”), và ngược lại, nếu sóng thứ ba có chiều dài bằng 1 đến 1,618 lần sóng thứ nhất, thì sóng thứ năm sẽ mạnh mẽ hơn. Trong trường hợp này, nó sẽ có chiều dài bằng 1,618 hoặc 2,618 lần sóng thứ ba (hoặc dài bằng khoảng cách từ điểm 0 đến đỉnh sóng thứ ba). Sóng thứ năm hoàn thiện diễn biến của xu hướng và các điểu chỉnh A, B, C sẽ diễn ra.

254

Phân tích sống

Điều chỉnh là một phần tự nhiên trong chu kỳ thị trường khi giá cố gắng khôi phục một phần diễn biến mà nó từng trải qua. Nói chung, sự điều chỉnh có xu hướng nằm trong khu vực 0,5 – 0,618 trong diễn biến của xu hướng (các sóng từ 0 – 5). Trên thực tế, điều chỉnh có thể có nhiều dạng thức khác nhau nhưng điều chỉnh theo hình zigzag là biến thể cơ bản nhất. Trong trường hợp này, một số thành phần tham gia thị trường chọn sóng B để khôi phục xu hướng đi lên (xem Hình 159), vì nó được định hướng cùng chiều với xu hướng. Tuy nhiên, sự thất vọng đến cũng rất nhanh khi mà giá không thể đạt tới đỉnh của sóng thứ năm và nó khuyến khích một khối lượng bán ra lớn trong sóng C. Khi sóng C kết thúc, thị trường lại sẵn sàng bước vào một chu kỳ mới.

Áp dụng phân tích sóng

Phân tích sóng có thể được áp dụng với các thị trường có tính thanh khoản cao, như chứng khoán, ngoại hối, công cụ phái sinh. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng Nguyên tắc Sóng mà Elliott mô tả là dành cho thị trường chứng khoán, và nếu áp dụng cho một thị trường mới thì nó phải có thêm đặc tính mới. Nếu lý thuyết này được áp dụng trong một thời gian dài (xấp xỉ 10 năm), thì thị trường có xu hướng tăng trưởng do sự điều chỉnh, diễn ra sau một sóng Thúc đẩy và không thể đạt tới mức giá khởi điểm (Hình 159). Điều này là đặc trưng của thị trường chứng khoán khi giá tăng phản ánh sự gia tăng chi phí của các công ty lớn (quá trình vốn hóa). Nguyên tắc này không áp dụng với thị trường ngoại hối vì nếu áp dụng nó vào thị trường Ngoại hối thì có thể được hiểu là giá trị của một đồng tiền này tăng lên so với một đồng tiền khác xét về dài hạn, nhưng các yếu tố cơ bản lại hiếm khi là nguyên nhân của việc này.

Hiểu biết sâu sắc về Các sóng Elliott cho phép nhà kinh doanh thu được lợi nhuận tối đa từ một xu hướng. Xu hướng giá sẽ không thay đổi cho đến khi có một vài mô hình được hoàn thiện. Quy tắc

255

FOREX 100%

chính là giao dịch trong các sóng Thúc đẩy do chúng cho phép bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn và hạn chế giao dịch trong các thời kỳ điều chỉnh. Giá thường xuyên thay đổi chiều hướng của nó và những diễn biến đi kèm thường không có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn. Các nhà phân tích tài chính nhiều kinh nghiệm trong dự đoán sóng cố gắng tìm ra một bức tranh rõ ràng để dự báo chiều hướng này. Nếu việc phân tích là chính xác thì nó có thể đảm bảo việc giao dịch có lợi nhuận. Một nhà kinh doanh ít kinh nghiệm giao dịch nhưng quen với phân tích sóng lại có một số lợi thế khác. Anh ta/cô ta cảm nhận được các động lực của thị trường và những diễn biến giá trở nên rõ ràng hơn với anh ta/cô ta. Thật khó đối với một người bắt đầu làm quen với thị trường Ngoại hối, chưa áp dụng phân tích sóng để xác định khi nào sự điều chỉnh hoặc sự bắt đầu của một xu hướng đi lên mạnh mẽ sẽ diễn ra trên thị trường. Hiểu biết về phân tích sóng nuôi dưỡng sự kiên trì và tính kỷ luật ở nhà kinh doanh và dạy anh ta/cô ta cách chờ đợi để tham gia thị trường vào đúng thời điểm nhất. Các dãy số Fibonacci là một phần đáng kể trong phân tích sóng và một nhà kinh doanh có thể sử dụng chúng để xác định các điểm đảo chiều thành công.

Bước đầu tiên để áp dụng phân tích sóng là xác định các con sóng trên biểu đồ giá và tìm kiếm các mô hình giá. Trên thực tế, mọi đỉnh hoặc đáy rõ ràng đều phản ánh một con sóng trên một khung thời gian nào đó. Và bạn cần nhớ rằng các mô hình giá không phải luôn luôn có tác dụng trên khung thời gian ngắn hạn (dưới 1 giờ). Bạn có thể sử dụng các phân dạng (Fractals) (xem hệ thống giao dịch của Bill William) hoặc chỉ số Zigzag làm các phương tiện hỗ trợ để xác định các con sóng. Việc áp dụng các phân dạng bao gồm từ năm thanh trở lên (ngược lại với phân dạng cổ điển) sẽ có hiệu quả hơn. Chỉ số WlxFractals cũng có thể giúp bạn tìm kiếm cơ hội giao dịch.

256

Phân tích sống

Hình 160. Việc xác định các con sóng với các chỉ số Zigzag và wlxFractals.

Hình 160 minh họa các phân dạng được tạo nên với 8 thanh thay vì 5 thanh như thường lệ. Chúng giúp xác định được những con sóng đáng quan tâm nhất trên biểu đồ giá.

Tổng quan về các con sóng

Thúc đẩy

Sóng này có thể là các sóng thúc đẩy xu hướng và các đường

chéo kết thúc (Ending diagonals).

Các sóng thúc đẩy xu hướng là những vận động mạnh mẽ khi mà giá đạt tới các đỉnh mới cao hơn hoặc rơi xuống các đáy mới thấp hơn. Chúng thường được thể hiện trên các biểu đồ như một diễn biến xu hướng bao gồm 5 sóng – ba sóng cùng chiều với xu hướng và bị ngắt quãng bởi 2 sóng hoặc các mô hình ngược chiều xu hướng

257

 

FOREX 100%

(thông thường, các lần điều chỉnh sẽ phức tạp hơn và cần nhiều thời gian hơn các sóng thúc đẩy).

Các quy tắc cho các sóng thúc đẩy xu hướng như sau: a. Sóng thứ hai sẽ không đạt tới mức bắt đầu của sóng thứ nhất. b. Sóng thứ ba không bao giờ là sóng ngắn nhất và trong hầu hết các trường hợp, đây là sóng dài nhất trong ba sóng thúc đẩy (1, 3 và 5).

 1. Đỉnh của sóng thứ tư không nên thấp hơn đỉnh của sóng thứ nhất. Điều ngược lại có thể xảy ra trong trường hợp đường chéo kết thúc, nhưng không xảy ra trong các sóng thúc đẩy xu hướng.

Hình 161. Các ví dụ về cách tính sóng không chính xác.

Hình 161 minh họa các ví dụ về cách tính sóng không chính xác. Trong trường hợp thứ nhất, quy tắc thứ nhất (sóng thứ hai sẽ không đạt tới mức bắt đầu của sóng thứ nhất) đã bị vi phạm. Trong trường hợp thứ hai, quy tắc thứ hai đã bị vi phạm (sóng thứ ba không bao giờ là sóng ngắn nhất và trong hầu hết các trường hợp, đây là sóng dài nhất trong ba sóng thúc đẩy). Trong trường hợp thứ ba, quy tắc thứ ba đã bị vi phạm (đỉnh của sóng thứ tư không nên thấp hơn đỉnh của sóng thứ nhất).

258

 

 

Một trong ba sóng thúc đẩy được mở rộng – sóng thứ nhất, thứ ba và thứ năm. Thông thường, sóng mở rộng sẽ có chiều dài bằng 1,618 lần hoặc hơn sóng dài thứ hai (quy tắc này có một số ngoại lệ). Có ba loại mô hình Thúc đẩy tùy thuộc vào sóng mở rộng. Biến thể với sóng thứ ba mở rộng là loại phổ biến nhất.

Sóng Thúc đẩy đi xuống

Hình 162. Sự mở rộng sóng thứ ba.

Hình 163. Sự mở rộng sóng thứ ba (GBP/USD, Ngày), MetaTrader – Admiral Markets

Thông thường, sự mở rộng sóng thứ ba có thể dễ dàng quan sát

được trên biểu đồ (nó có một đỉnh và đáy rõ ràng – Hình 163).

259

FOREX 100%

Các điều kiện cơ bản của Thúc đẩy xu hướng với sự mở rộng của sóng thứ ba đã được thỏa mãn trên biểu đồ ngày của cặp GBP/USD. Sóng thứ ba có chiều dài bằng 1,618 lần sóng thứ nhất và thứ năm. Trong trường hợp Thúc đẩy với sự mở rộng sóng thứ ba, thường thì sóng thứ nhất và thứ năm có độ dài tương đương nhau hoặc có tương quan tỷ lệ với nhau (0,618 hoặc 0,5). Điều này có thể dễ dàng thấy được nếu bạn xây dựng hai đường song song: đường thứ nhất đi qua điểm 2 và 4, đường thứ hai song song với đường thứ nhất và đi qua điểm 1.

Các tam giác Chéo (Diagonal Triangles)

Các tam giác Chéo là các cấu trúc gồm năm sóng với sóng thứ nhất hoặc thứ năm được mở rộng thay vì sóng thứ ba mở rộng như mô hình sóng thúc đẩy tiêu chuẩn. Nếu các sóng này có thể dễ dàng quan sát thấy (nghĩa là các đỉnh và đáy phân biệt một cách rõ ràng) thì các tam giác chéo có thể có tỷ lệ 5:3:5:3:5 (số lượng các sóng nhỏ hơn có trong mỗi sóng lớn hơn) hoặc 3:3:3:3:3. Trong trường hợp thứ hai, các sóng là các đường chéo kết thúc và các mô hình này thường xuất hiện tại vị trí của sóng thứ 5 hoặc sóng C.

Hình 164. Các tam giác chéo với tỷ lệ 5:3:5:3:5.

Khi sóng thứ nhất được mở rộng, mô hình sẽ trông giống như

một cái phễu hội tụ.

260

Phân tích sống

Hình 165. Tam giác chéo tại vị trí C. (EUR/JPY), 4 giờ, MataTrader – Admiral Markets.

Hình 165 minh họa tam giác chéo xuất hiện tại vị trí C. Trong ví

dụ này, tam giác chéo có tỷ lệ 5:3:5:3:5.

Các đường chéo kết thúc

Các đường chéo kết thúc có tỷ lệ là 3:3:3:3:3

Hình 166. Đường chéo kết thúc

261

 

 

FOREX 100%

Tất cả các sóng thứ năm đều được mở rộng, và các mô hình

trông giống như một cái phễu phân kỳ.

Hình 167. Đường chéo kết thúc với sự mở rộng sóng thứ năm.

Hình 169. Đường chéo kết thúc xuất hiện ở vị trí C. Cấu trúc bên trong của nó là :3:3:3:3:3

262

Các sóng điều chỉnh

Sóng 2, 4, A, B,C, D hoặc E ở một mức cao hơn có thể là các sóng điều chỉnh. Sóng điều chỉnh là một cấu trúc phức tạp của sự thúc đẩy và thường không có nhiều tiềm năng kiếm lời nếu nó không phải là một mô hình hàng ngày hay hàng tuần. Tuy nhiên, nếu một nhà kinh doanh có thể xác định được chúng, đó sẽ là lợi thế lớn của anh ta bởi khi sự điều chỉnh qua đi thì đó là lúc bắt đầu một sóng thúc đẩy mới, có thể tận dụng sóng này để thu lợi nhuận tiềm năng ở mức tối đa. Loại hình sóng điều chỉnh phụ thuộc vào loại của sóng A, chiều hướng của sóng B và độ dài của sóng C khi so sánh với sóng A và B. Bạn cần nhớ rằng sóng B thường là tín hiệu sai, do nó được hướng cùng chiều với sóng Thúc đẩy, và rất nhiều nhà kinh doanh mở các trạng thái cùng chiều xu hướng với hy vọng xu hướng sẽ tiếp tục. Bạn có thể ước đoán sức mạnh của sóng thúc đẩy tiếp theo bằng độ dài của sóng B và C. Sóng B càng mạnh, sóng C càng yếu thì sóng thúc đẩy tiếp theo càng mạnh (sóng thứ ba hoặc thứ năm).

Hình 169. Zigzag Hình 170. Zigzag nghịch đảo

Zigzag (:5:3:5). Loại sóng điều chỉnh này được Elliott sử dụng trong Nguyên tắc Sóng của mình (các điều chỉnh A, B, C – Hình 159). Mô hình này thường thể hiện một sự điều chỉnh sâu (xấp xỉ 50-61,8%). Nếu sóng A có thể được quan sát thấy dễ dàng thì nó sẽ

263

 

 

FOREX 100%

là một cấu trúc gồm năm sóng. Theo sau nó là sóng B gồm 3 sóng con, sóng B sẽ kết thúc tại mức 62% độ dài sóng A. Sóng C cuối cùng (bao gồm 5 sóng) thường tương đương với sóng A hoặc 0,618 hoặc 1,618 lần chiều dài sóng A.

Hình 171. Zigzag trong sóng A (GBP/USD, Ngày) MetaTrader – Admiral Markets

Điều chỉnh phẳng (Flats) (:3:3:5)

Điều chỉnh phẳng khác với điều chỉnh zigzag ở chỗ sóng B có chiều dài tương đương hoặc ít nhất 80% chiều dài sóng A. Sóng A bao gồm 3 sóng con. Do vậy, quy tắc là: khi sự điều chỉnh bắt đầu, hãy theo dõi kỹ sóng A. Nếu sóng A bao gồm 5 sóng con, điều đó có nghĩa là điều chỉnh zigzag xuất hiện; và nếu sóng A bao gồm 3 sóng con thì điều chỉnh phẳng hoặc tam giác xuất hiện. Điều chỉnh Phẳng thông thường xuất hiện khi sóng B đạt tới mức bắt đầu của sóng A trong khi sóng C cũng đạt tới và lấn lên phần bắt đầu của sóng A.

264

 

Hình 172. Các điều chỉnh phẳng

Hình 173. Điều chỉnh phẳng (EUR/USD, 4 giờ), MetaTrader – Admiral Markets

Điều chỉnh phẳng động (Running Flat) diễn ra khi sóng B dài hơn sóng A và sóng C tiếp theo không đạt tới mức bắt đầu của sóng A. Đây là dấu hiệu của một xu hướng mạnh và sóng Thúc đẩy tiếp theo thậm chí còn có thể mạnh hơn và dài hơn.

FOREX 100%

Hình 174. Điều chỉnh phẳng động

Hình 175. Điều chỉnh phẳng động (GBP/USD, 4 giờ), MetaTrader – Admiral Markets

Điều chỉnh phẳng bất thường (Irregular Flat) diễn ra khi sóng B dài hơn sóng A và sau đó, sóng C lấn lên phần bắt đầu của sóng A.

266

 

 

Mô hình này trông giống như một cấu trúc mở rộng và thông thường diễn biến giá không mang nhiều tiềm năng như trong trường hợp của Điều chỉnh phẳng động.

Hình 176. Điểu chỉnh phẳng bất thường

Hình 177. Điều chỉnh phẳng bất thường (GBP/USD, 4 giờ), MetaTrader – Admiral Markets

267

 

 

FOREX 100%

Điều chỉnh Thất bại C (Failure C) là một mô hình mạnh. Nếu sóng C không đạt tới mức bằng sóng A (bằng 0,618 lần chiều dài sóng A) thì điều đó có nghĩa là sóng thúc đẩy tiếp theo rất có thể là một diễn biến mạnh mẽ.

Hình 178. Thất bại C

Hình 179. Thất bại C (GBP/USD, 4 giờ) MetaTrader – Admiral Markets

268

Các tam giác (:3:3:3:3:3)

Phân tích sống

Hình 180. Các tam giác

Hình 181. Tam giác tại sóng B (USD/JPY, Ngày) MetaTrader – Admiral Markets

Khi nói về các tam giác thu nhỏ (Contracting Triangles), cần nhớ rằng đây là các mô hình cho phép thị trường tập hợp động lực.

269

FOREX 100%

Khi giá phá vỡ các cạnh của một tam giác thì tiếp theo đó sẽ là một diễn biến mạnh mẽ. Các mô hình này mang tới tiềm năng lợi nhuận lớn. Các tam giác bao gồm năm sóng chồng lên nhau được chia nhỏ thành 3-3-3-3-3 và được đánh ký hiệu a-b-c-d-e. Các tam giác thường xuất hiện ở sóng B hoặc sóng 4.

Các tam giác mở rộng

Ngược lại với trường hợp các tam giác thu nhỏ, khi một tam giác

mở rộng xuất hiện thì thị trường sẽ mất đi động lực của nó.

Hình 182. Các tam giác mở rộng

Những kết hợp điều chỉnh

Phẳng

Tam giác

Hình 183. Ba mô hình xuất hiện 2 lần

270

 

Kết hợp điều chỉnh là một chuỗi các mô hình điều chỉnh đơn giản (zigzag, phẳng hoặc tam giác) được liên kết với nhau bởi một sóng X ngược chiều. Sóng X thể hiện sự điều chỉnh ở bất cứ dạng nào. Các ký hiệu W, Y, Z được sử dụng để tăng tính tiện dụng.

Hình 184. Ba mô hình xuất hiện 3 lần (AUD/USD, tuần) MetaTrader – Admiral Markets

Phân tích sóng có vẻ rất khó hiểu với rất nhiều người mới bắt đầu làm quen với thị trường Ngoại hối. Đúng là như vậy, nhưng số lượng mô hình thì không nhiều và tất cả chúng đều đã được mô tả một cách chi tiết.

271

FOREX 100%

Nguyên tắc Sóng

Thúc đẩy

Điều chỉnh

Xu hướng

Đường chéo kết thúc

Đơn giản

Các kết hợp điều chỉnh

zigzag

Phẳng

Tam giác

Giản lược về cấu trúc Sóng

Từ phần giản lược được đề cập đến ở trên, có thể thấy rõ rằng có năm thành phần cơ bản là 5 mô hình cộng với kết hợp sóng X. Mỗi mô hình đều có đặc trưng riêng của mình, ví dụ, vị trí tương đối trong một mô hình lớn hơn, các tương quan Fibonacci, sức mạnh nội tại và khả năng bật ngược sau điểm phá vỡ. Sự kết hợp tiềm năng giữa các mô hình cơ bản là khác nhau nhưng chúng đều tuân theo các quy tắc của các mô hình lớn hơn.

272

Quản lý tiền

CHƯƠNG 9

Quản lý tiền

C

húng ta đã xem xét cách nghiên cứu thị trường, xác định các điểm để tham gia và thoát khỏi thị trường, đặt các Lệnh Giới hạn, v.v… Liệu chúng ta đã có thể giao dịch bằng tiền thực sự khi đã nắm được toàn bộ các kỹ thuật này? Liệu lợi nhuận của chúng ta đã được bảo đảm khi chúng ta dự đoán thành công chiều hướng của thị trường?

Chúng ta hãy cùng xem xét ví dụ sau đây: có hai nhà kinh doanh với hai phương thức giao dịch khác nhau. Chúng ta hãy cùng giả định là họ tiến hành các giao dịch giống nhau. Vốn ban đầu của mỗi người là 5.000 USD. Nhà kinh doanh thứ nhất sử dụng 80% vốn của mình, còn nhà kinh doanh thứ hai chỉ sử dụng 10%. Tỉ lệ Rủi ro/Lợi nhuận của họ là từ 1 đến 2.

Hãy cùng xem xét các giao dịch mà họ đã thực hiện.

Biểu 3. W – thành công, L – thất bại

Nhà kinh doanh 1

Nhà kinh doanh 2

Giao dịch

1

2

W/L

Số dư

Sử dụng

80%

Giao dịch

W/L

Số dư

Sử dụng

10%

W

L

5000

4000

13000

10400

1

2

W

L

5000

6000

500

600

273

 

 

 

FOREX 100%

3

4

L

L

Total: $104

2600

2080

520

416

Nhà kinh doanh 1 bỏ cuộc sau giao dịch thứ tư vì không có đủ tiền trong tài khoản.

Hình 185. Số dư của nhà kinh doanh 1 và 2

Như chúng ta có thể thấy từ Biểu 3, nhà kinh doanh 1 bắt đầu giao dịch với một giao dịch có lợi nhuận, điều này giúp cho anh ta có lợi thế lớn so với nhà kinh doanh 2. Nhưng anh ta nhanh chóng bỏ cuộc sau khi tiến hành một số giao dịch thất bại. Nếu chúng ta giả định là sau đó sẽ tới một loạt giao dịch có lợi nhuận thì chỉ có nhà kinh doanh 2 có thể tiếp tục thu lời từ chúng.

Hình 185 minh họa sự khác biệt giữa 2 phương thức tiếp cận.

274

Quản lý tiền

Từ ví dụ trên, có thể thấy rõ rằng, cho dù thực tế là hai nhà kinh doanh thực hiện các giao dịch giống nhau thì chỉ có một người trong số họ có thể tiếp tục giao dịch sau một loạt thất bại.

Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc Quản lý Tiền. Không cần biết các dự báo phân tích của bạn chính xác đến đâu, nếu bạn sử dụng phần lớn tiền ký quỹ của mình thì chỉ cần một loạt nhỏ các giao dịch thất bại đã có thể đẩy bạn ra khỏi thị trường.

Do đó, không chỉ khả năng phân tích chính xác thị trường có vai trò quan trọng mà cả việc xác định một tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận phù hợp cũng ảnh hưởng lớn đến quá trình giao dịch. Bạn cần phải quản lý được rủi ro để từ đó, thực hiện được các giao dịch có lợi nhuận; nếu không bạn sẽ mất toàn bộ tiền ký quỹ của mình trước khi có thể thu lời.

Có nhiều lý thuyết khác nhau về quy mô của một rủi ro hợp lý và quy mô của lệnh dừng lỗ đối với mọi giao dịch. Một số người chỉ tiến hành các giao dịch nhỏ với các lệnh dừng lỗ nhỏ và sử dụng các công thức khác nhau để tính toán rủi ro của mình. Những người khác lại cố gắng tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng. Chúng ta không thể xem xét tất cả các lý thuyết nhưng chúng ta sẽ xem xét các khía cạnh quan trọng nhất của việc quản lý tiền, điều mà mọi nhà kinh doanh đều nên làm.

Bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào một chiến lược không được khuyến khích. Đó là tăng gấp đôi số tiền giao dịch sau mỗi giao dịch thua lỗ. Ví dụ, nếu một nhà kinh doanh sử dụng 20% tổng số tiền đang có trên tài khoản và sau đó thất bại thì tỷ lệ sử dụng tiền sẽ phải tăng gấp đôi lên 40% để khôi phục phần đã thua lỗ cũng như để có thể có lợi nhuận (nhưng chỉ trong trường hợp giao dịch thứ hai là có lợi nhuận). Phương thức này được gọi là Tăng gấp đôi (Martingale) và dựa trên giả định là sau một giao dịch thua lỗ, cơ hội cho một giao dịch thành công lại tăng lên.

275

FOREX 100%

Điều này hoàn toàn sai. Cho dù bạn đã tiến hành bao nhiêu giao dịch thất bại trước đó đi chăng nữa thì xác suất thành công của giao dịch tiếp theo vẫn là 50%. Do đó, xác suất thất bại vẫn là 50% (theo lý thuyết về xác suất).

Chúng ta luôn chứng kiến một sự thật đơn giản về thị trường – các giao dịch thất bại là không thể tránh khỏi. Đó là lý do vì sao chúng ta nên hạn chế các giao dịch thất bại và tăng các giao dịch thành công chứ hoàn toàn không nên cố gắng tránh các giao dịch thua lỗ.

Thời gian mà một chuỗi các giao dịch thất bại (hoặc thành công) diễn ra là khác nhau tùy thuộc vào kiểu và phương thức giao dịch. Do đó, khi điều này diễn ra, mục tiêu của chúng ta là giảm thiểu thua lỗ trong chuỗi các giao dịch thất bại và tối đa hóa lợi nhuận trong các chuỗi các giao dịch thành công nhằm bù đắp các thua lỗ tiềm năng. Tuy nhiên, điều duy nhất mà bạn có thể có được khi theo đuổi phương thức Tăng gấp đôi là tối đa thua lỗ của mình, điều này có thể làm cho số tiền ký quỹ nhanh chóng cạn đi ngay cả khi chuỗi giao dịch thất bại của bạn là tương đối ngắn. Chúng ta hãy cùng xem Biểu 4.

Biểu 4. Phân bổ thành công/thua lỗ dự kiến W – thành công (lợi nhuận), L – thua lỗ

2

L

3

L

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

L W W W W W W W W W W

L W

Một chuỗi giao dịch thành công

Một chuỗi giao dịch thất bại

1

W

Giao dịch đầu tiên

Biểu đồ này minh họa 16 giao dịch và kết quả của chúng. Nếu bạn sử dụng một phần lớn vốn của mình, bạn sẽ mất tất cả số vốn này trong các giao dịch thất bại và bạn sẽ bỏ lỡ chuỗi các giao dịch

276

Quản lý tiền

thành công. Nói cách khác, bạn sẽ bỏ lỡ 10 giao dịch thành công vì bạn đã bắt đầu giao dịch với một số tiền vốn lớn.

Do đó, phương thức Tăng gấp đôi là rất rủi ro với vốn của bạn và các nhà giao dịch mới không nên sử dụng nó. Sẽ tốt hơn khi giảm số tiền giao dịch sau mỗi giao dịch thất bại thay vì tăng nó lên và ngược lại, tăng số tiền giao dịch sau mỗi giao dịch thành công (sau khi số tiền ký quỹ của bạn cũng đã tăng lên).

Chú ý: Nếu bạn tăng số tiền giao dịch sau mỗi giao dịch thành công, thì tỷ lệ sử dụng vốn nên giữ nguyên (ví dụ, chỉ nên sử dụng 3% vốn của bạn).

Chúng ta hãy cùng xem xét một số quy tắc của Quản lý Tiền: 1. Không áp dụng phương thức Tăng gấp đôi. 2. Không sử dụng quá 1 3% vốn của bạn cho một giao dịch. 3. Tỷ lệ sử dụng vốn nên duy trì ổn định (Số dư ký quỹ). 4. Khi mở thêm các trạng thái mới, không nên vượt quá tỷ lệ sử dụng vốn của bạn. Sẽ hợp lý hơn nếu giảm tỷ lệ sử dụng vốn khi mở thêm các trạng thái mới.

 1. Tổng tỷ lệ sử dụng vốn (cho tất cả các giao dịch đang còn

hiệu lực) không nên vượt quá 30% vốn của bạn.

 1. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn nên cao hơn 1. Tỷ lệ này ở mức từ 1 đến 2 sẽ là hợp lý (nghĩa là số lệnh Chốt lời của bạn sẽ nhiều gấp đôi số lệnh Cắt lỗ). Nếu tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn nhỏ hơn 1, điều đó có nghĩa là chúng ta chấp nhận thua lỗ nhiều hơn lợi nhuận tiềm năng (ví dụ, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 2 trên 1, tức là chúng ta dự kiến sẽ thu được 30 điểm phần trăm lợi nhuận hoặc 60 điểm phần trăm thua lỗ).
 2. Cố gắng đa dạng hóa danh mục của bạn bằng cách giao dịch trên các thị trường tài chính khác nhau: Ngoại hối, chứng

277

 

FOREX 100%

khoán, hợp đồng tương lai, v.v… Khi bạn sử dụng một tài khoản để giao dịch các công cụ tài chính khác nhau, hãy cố gắng suy nghĩ trước về số tiền cho mỗi giao dịch và tỷ lệ sử dụng vốn trên tài khoản của bạn. Ví dụ, giao dịch trên thị trường Ngoại hối được coi là rủi ro hơn thị trường chứng khoán, nhưng lợi nhuận tiềm năng trên thị trường Ngoại hối cũng cao hơn.

Ví dụ về quản lý tiền

Mua vào 10 000 EUR

Các điều kiện ban đầu: Tài khoản ký quỹ (tài khoản giao dịch): 3000 USD. Tỷ lệ đòn bẩy: 1:200. Khi đồng EUR tăng giá so với đồng USD, chúng ta mua vào 0.1 lot (10.000 euro) tại mức 1.5415 lúc 9 giờ 15 phút sáng. Nếu không sử dụng đòn bẩy, chúng ta sẽ cần 1.5415*10.000 = 15.415 USD.

278

Quản lý tiền

Admiral Markets cho phép khách hàng sử dụng đòn bẩy tỷ lệ 1:200 mà không tính lãi, do đó chúng ta chỉ cần 15,415/200 = 77,08 USD.

1 điểm phần trăm (0,0001) của 0,1 lot của giao dịch cặp

EUR/USD tương đương với 1 USD.

Để giới hạn thua lỗ tiềm năng, chúng ta sẽ đặt lệnh cắt lỗ ở mức 1,5375. Chênh lệch giữa giá và lệnh dừng lỗ là 1,5415-1,5375 = 0,0040 (hay 40 điểm phần trăm). Kết quả là, chúng ta sử dụng số tiền 40*1 = 40 USD, tương đương với 40/(3000/100) = 1,33% số tiền ký quỹ của bạn.

Giá đạt mức 1.5550 lúc 9 giờ 45 phút sáng cùng ngày. Hãy giả định là chúng ta sẽ chốt lời tại điểm đó. Chúng ta có thể làm điều này ngay lập tức bằng phần mềm MetaTrader4 hoặc chúng ta có thể sử dụng lệnh Chốt lời (lệnh này được kích hoạt tự động khi giá chạm mức Chốt lời).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra là 1,5550-1,5415 =

0,0135 (tức là 135 điểm phần trăm).

Kết quả của giao dịch là 135*1 = 135 USD lợi nhuận. Số dư của chúng ta là 3,000+135 = 3,135 USD. Khả năng sinh lời của số tiền được sử dụng để mở trạng thái là 75,14% sau 12 giờ 30 phút.

Nếu chúng ta mở một trạng thái với quy mô 0,01 lot (7,71 USD) với số tiền sử dụng là 0,13% tổng số tiền ký quỹ (với điều kiện là lệnh dừng lỗ vẫn là 40 điểm phần trăm), chúng ta sẽ có 13,50 USD lợi nhuận. Nếu chúng ta mở một trạng thái với quy mô 1 lot và tỷ lệ sử dụng vốn là 13,33%, lợi nhuận của chúng ta sẽ là 1,350 USD.

Tỷ lệ cố định tối ưu (Optimal Fixed Fractions)

Có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi: Sự khác biệt giữa tỷ lệ sử dụng vốn 1, 2,3% hoặc hơn là gì? Tất cả các quy tắc nói trên là một phần của một

279

FOREX 100%

chiến lược quản lý tiền thận trọng. Đây là chiến lược để bảo vệ vốn của bạn và cho phép bạn bắt đầu sự nghiệp của một nhà kinh doanh. Có một câu hỏi đặt ra là: Sau khi chúng ta đã chỉnh sửa các quy tắc tham gia và thoát khỏi thị trường, và quy tắc đặt lệnh cắt lỗ và mục tiêu giá, chúng ta có thể sửa đổi tỷ lệ sử dụng vốn được không? Chúng ta có thể có được những kết quả tốt hơn bằng việc áp dụng các tỷ lệ sử dụng vốn khác nhau hay không?

Nếu bạn thử nghiệm một vài chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử của một vào công cụ tài chính với tỷ lệ sử dụng vốn từ 1% đến 35%, có lẽ bạn sẽ tìm ra phương án tối ưu mang lại cho bạn kết quả khả quan nhất.

Có một vài công thức khác nhau có thể giúp bạn tìm ra phương án tối ưu này. Chúng sử dụng các tham số khác nhau: mức giải ngân tối đa, trạng thái thua lỗ tối đa, giao dịch thành công trung bình, v.v…

Trước khi áp dụng một vài công thức để tính toán tỷ lệ sử dụng vốn của mình, bạn phải thử nghiệm hệ thống giao dịch của bạn trên các thông số lịch sử. Phương án A: hãy lập trình một chiến lược với ngôn ngữ lập trình MQL4 được tích hợp trong MetaTrader4 (nghĩa là tạo ra một Cố vấn Chuyên gia (Expert Advisor) – một hệ thống giao dịch tự động. Sau đó bạn có thể thử nghiệm chương trình này bằng phần mềm Tester trong MetaTrader4 (dữ liệu lịch sử có sẵn trong phần mềm giao dịch). Nếu việc lập trình Cố vấn Chuyên gia là quá khó đối với bạn, bạn có thể thử nghiệm chiến lược của mình một cách thủ công bằng việc chỉ ra các điểm tham gia và thoát khỏi thị trường trên biểu đồ và tính toán kết quả của mỗi lần giao dịch. Điều quan trọng là cần có được dữ liệu để đưa vào công thức. Bạn càng tiến hành được nhiều giao dịch ảo, thì kết quả thử nghiệm càng đáng tin cậy. Không có quy tắc nào về số lượng giao dịch cần cho thử nghiệm, nhưng tốt hơn con số này nên lớn hơn 100.

280

Quản lý tiền

Các công thức phổ biến nhất để tính toán tỷ lệ cố định tối ưu là

công thức Kelly và f tối ưu do Ralph Vince phát triển.

Công thức Kelly

Kelly%=((B+1)*P-1)/B,

Trong đó, Р – xác suất của một giao dịch thành công, В = Tỷ lệ giữa số tiền thu được từ một giao dịch thành công so

với số tiền mất đi do một giao dịch thất bại.

Công thức Kelly chỉ được áp dụng với các kết quả tuân theo phân phối Bernoulli. Phân phối Bernoulli là một phân phối với hai kết quả riêng rẽ. Hai kết quả này là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi bạn giao dịch thành công và bạn mất bao nhiêu khi bạn giao dịch thất bại.

F tối ưu

f tối ưu là số tiền tối ưu để giao dịch với một mức ký quỹ cho trước để tối ưu tăng trưởng theo cấp số nhân. Bạn phải có được các thống kê thử nghiệm – kết quả của mọi giao dịch (thành công hoặc thất bại) để tính toán f tối ưu một cách chính xác. Sau đó:

G=[(1+f*(-Giao dịch1/Lỗ lớn nhất)) *

(1+f*(-Giao dịch2/Lỗ lớn nhất))*…

…*(1+f*(-Giao dịch i/Lỗ lớn nhất))]^1/N,

Trong đó, G – trung bình cấp số nhân của HPRs (Holding

Period Returns) (lợi nhuận cho thời gian nắm giữ)

f – f tối ưu N – tổng số giao dịch

281

FOREX 100%

Lỗ lớn nhất – Kết quả phản ánh trong lần thua lỗ lớn nhất (đây

phải luôn là một số mang giá trị âm)

Giao dịch i – Lợi nhuận hoặc thua lỗ trên giao dịch thứ I (với dấu “-” phía trước để thua lỗ sẽ mang giá trị dương và lợi nhuận mang giá trị âm).

Với sự trợ giúp của công thức này, chúng ta có thể tìm thấy giá trị f được phản ánh trong mức Giá trị Tương đối Cuối cùng (Terminal Wealth Relative − TWR) cao nhất bằng cách kết nối tất cả các giá trị cho f. Đây là giá trị f sẽ mang lại cho chúng ta lợi nhuận tối đa trên số tiền mà chúng ta sử dụng tỷ lệ cố định.

Vấn đề của phương pháp này, và các phương pháp Quản lý Tiền khác, là tất cả các công thức này đều áp dụng với dữ liệu lịch sử và không có cơ sở vững chắc nào cho việc các tất cả giao dịch trên thực tế sẽ giống với những gì mà chúng ta đã tính toán với sự trợ giúp của các công thức quản lý tiền.

Theo quan điểm của Larry William, công thức của tỷ lệ sử dụng

vốn sẽ là:

Vốn tự có * % Rủi ro / Thua lỗ lớn nhất. % rủi ro được xác định bằng kiểu và chiến lược giao dịch và được

tính toán với sự trợ giúp của công thức tối ưu hoặc công thức Kelly.

Tuân thủ các quy tắc Quản lý Tiền của bạn chính là yếu tố quyết định sự cải thiện và khả năng sinh lời của chiến lược kinh doanh của bạn xét về mặt dài hạn. Chúng tôi đã kiểm chứng các quy tắc cơ bản về Quản lý Tiền cần thiết để bạn có thể bắt đầu quá trình giao dịch của mình.

282

 

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tin Hot

GIỚI THIỆU - HƯỚNG DẪN

Tradeboxx.net là một hệ thống mở, thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải. Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận Quy định của Diễn đàn. Phiên bản thử nghiệm, đang tiến hành xin cấp giấy phép thiết lập MXH. Trade Boxx Cung cấp Lớp học trade miễn phí chất lượng cao cho Trader mới miễn phí; Hệ thống mở thư viện các cuốn sách Trading tiêu biểu miễn phí, Hệ thống mở tài liệu Trading Kinh điển miễn phí ...

LIÊN HỆ - CONTACT

Email: [email protected]
Cảnh báo rủi ro. Lưu ý rằng Trading CFDs là sản phẩm có đòn bẩy và có thể dẫn đến thua lỗ tất cả số vốn đã đầu tư. Chính sách bảo mật tb gr

DMCA.com Protection Status