Ngân hàng Trung ương Anh: Stablecoin nên được kiểm soát

Ngân hàng Trung ương Anh: Stablecoin nên được kiểm soát

Quang Le
104 View
Like

Ngân hàng trung ương của Anh đã xuất bản một bài báo có tiêu đề “Các dạng tiền kỹ thuật số mới” để đánh giá khả năng tồn tại của tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và các vấn đề khác xung quanh tiền điện tử.

Ý chính:

– Ngân hàng Trung ương Anh đề xuất áp dụng quy tắc ngân hàng đối với stablecoin trong một tài liệu chính thức được công bố hôm thứ Hai

– Bài báo nêu chi tiết quan điểm của ngân hàng về stablecoin và các loại tiền kỹ thuật số khác.

– Nó làm dấy lên lo ngại về việc ngân hàng mất quyền kiểm soát tiền gửi tiết kiệm và các kênh thanh toán truyền thống.

 

Ngân hàng trung ương của Anh đã xuất bản một bài báo có tiêu đề “Các dạng tiền kỹ thuật số mới” để đánh giá khả năng tồn tại của tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và các vấn đề khác xung quanh tiền điện tử.

Mối quan tâm của Ngân hàng Anh đối với Stablecoin

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã xuất bản một báo cáo hôm thứ Hai cân nhắc những lợi ích của thanh toán kỹ thuật số mới.

Bài báo có tiêu đề “Các dạng tiền kỹ thuật số mới” đã thảo luận về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và các dạng tài sản kỹ thuật số khác, bao gồm cả stablecoin.

Trong khi ngân hàng đặt mục tiêu xây dựng niềm tin vào stablecoin như tiền của ngân hàng thương mại, nó đã đề xuất các hướng dẫn cho các nhà phát hành stablecoin.

Bài viết chi tiết: https://tamdiem247.com/upost/ngan-hang-trung-uong-anh-stablecoin-nen-duoc-kiem-soat_4WSiWwou.html

CHIA SẺ:
Trả lời