Trader giải trí: lỡ cái iPhone có hư thì các cụ tìm mày để bảo hành

Trader giải trí: lỡ cái iPhone có hư thì các cụ tìm mày để bảo hành

Trading News
258 View
Like
Vừa nãy tôi đi mua giấy tiền vàng mã cúng ông bà, thằng chủ Shop hỏi có mua iPhone 7 cho các cụ không ?
Tôi hỏi lỡ ông bà ko biết dùng thì sao, nó liền nói Steve Jobs xuống dưới đóa rùi, ổng sẽ mở khóa training cho các cụ, cứ yên tâm. Thế là tui mua! ????
Xong nó hỏi có mua case bảo vệ hok, tui OK ????
Sau đó nó hỏi mua tai nghe Bluetooth không, tui cũng OK ????
Rùi thằng đó hỏi có mua cục sạc dự phòng không, tôi hỏi sao phải mua? Nó nói xài hết pin thì sao, vậy là tôi mua thêm cục sạc!
Cúi cùng tôi trả xiền và xin thèng chủ cái namecard, nó hỏi tôi xin làm cái giề?
Tôi nói: “Tao đốt namecard mày cho ông bà tao, lỡ cái iPhone có hư thì các cụ tìm mày để bảo hành” !!!
CHIA SẺ:
Trả lời