Hướng dẫn sử dụng Trade Boxx cơ bản

Hướng dẫn sử dụng Trade Boxx cơ bản

Trading News
482 View
Like

Bạn có thể đăng bài lên chuyên mục minh muốn. Ví dụ: Link sau sẽ đăng lên chuyên mục tin tức: https://tradeboxx.net/viet-bai-moi?id_danhmuc=20

1 – Đăng ký để hưởng nhiều quyền lợi thành viên. Có 3 cách: Đăng ký bằng TK GG; Đăng ký bằng TK FB ; Đăng ký thủ công bằng Email

2 – Post bài ; sửa bài

3 – Comment

4 – Like ; cảm ơn, hữu ích co thể bấm nhiều lần

5 – Theo dõi và tương tác

6 – Học trade

7 – Đọc sách trade

8 – Đọc tin tức liên quan đến trade

9 – Viết bài chia sẻ nghiên cứu về trading

10 – Tố cáo – bóc phốt

11 – chia sẻ các vấn đề cafe cuộc sống

12 – Xác minh uy tín kinh doanh

13 – Xin cấp giấy phép Trade Boxx

14 – Xin thành lập chuyên mục

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments