Cần tư vấn một sàn để chơi lâu dài!

Cần tư vấn một sàn để chơi lâu dài!

Happy Trade
7 View
Like

Em cần tư vấn một sàn để chơi lâu dài
Vốn khoảng 3k ạ
Thanks!

Nguồn : https://www.facebook.com/groups/ForexLienMinhTrader/permalink/3076550425740152/

Người hỏi : Có trong nguồn.

CHIA SẺ:
Trả lời