Cần tư vấn một sàn để chơi lâu dài!

Cần tư vấn một sàn để chơi lâu dài!

Happy Trade
837 View
Like

Em cần tư vấn một sàn để chơi lâu dài
Vốn khoảng 3k ạ
Thanks!

Nguồn : https://www.facebook.com/groups/ForexLienMinhTrader/permalink/3076550425740152/

Người hỏi : Có trong nguồn.

CHIA SẺ:
Trả lời