Giấy Phép Forex Liên Minh Trader

Giấy Phép Forex Liên Minh Trader

Trading News
158 View
Like

Giấy Phép Forex Liên Minh Trader

Số giấy phép: TB551912

Tên giao dịch: Forex – Liên Minh Trader

Tình trạng pháp lý: Hội nhóm

Trang chính thức : https://www.facebook.com/groups/ForexLienMinhTrader

Địa chỉ liên hệ : https://www.facebook.com/groups/ForexLienMinhTrader
Số điện thoại: 0998 *** ***
Số fax: 0998 *** ***
Ngày cấp phép: 05 tháng  05 năm 2019
Các dịch vụ: Thông tin; lưu trữ thông tin;

 

Phụ lục Trích cam kết bổ sung:

1 – Cam kết công bố thông tin đầy đủ và toàn diện

2 – Mưu cầu lợi ích chân chính cho Trader

3 – Phát triển bền vững để bảo vệ Trader.
4 – Liên Minh thuộc sở hữu của toàn bộ những Trader tâm huyết và góp công xây dựng.

5 – Hành xử công bằng, uy tín, văn minh

 

Cá nhân đại diện/ điều hành/ được ủy quyền/ chịu trách nhiệm

Số giấy phép: TB551912/1

Tên giao dịch: Trader

Tình trạng pháp lý: Admin – các nhân ủy quyền
Địa chỉ liên hệ : Trader
Số điện thoại: 0998 *** ***

Email: trader@gmail.com

CHIA SẺ:
Trả lời