Hướng dẫn mở hợp đồng giám sát

Hướng dẫn mở hợp đồng giám sát

Trading News
315 View
Like

CĂN CỨ CHÍNH SÁCH TRADE BOXX: HỢP ĐỒNG NÀY CHỊU SỰ GIÁM SÁT CỦA TRADE BOXX

TRONG TRƯỜNG HỢP 2 BÊN XUNG ĐỘT LỢI ÍCH TRADE BOXX SẼ ĐỀ NGHỊ THẢO THUẬN

TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỂ THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT: TRADE BOX CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA 2 BÊN CHO NHAU BAO GỒM: TÊN; EMAIL, SDT, ẢNH CHỤP XÁC MINH

Ví dụ dưới đây là hợp đồng giám sat mua bán Iphone


Bên A – Ng mua: TraderPro ( Thành viên trade Boxx đã xác minh : tên đầy đủ : email; sdt ; ảnh xác minh: stk ngân hàng)

A1 Tiêu chuẩn yêu cầu mua
1 – Chính hàng Apple
2 – Tem mác đầy đủ
3 – Bảo hành chính hãng
4 – Thêm bảo hành màn

A2 Tiêu chuẩn mong muốn
5 – Thêm bảo hành lỗi ng dùng

B
Bên B Ng bán: TraderUltill ( Thành viên trade Boxx đã xác minh : tên đầy đủ : email; sdt ; ảnh xác minh: stk ngân hàng)

B1 Tiêu chuẩn cung cấp
1 – Chính hàng Apple
2 – Tem mác đầy đủ
3 – Bảo hành chính hãng
4 – Thêm bảo hành màn

B2 Tiêu chuẩn đề nghị
5 – Thêm bảo hành vỏ


Hàng hóa – Iphone

C1 Tiêu chuẩn giao dịch

1 – Chính hàng Apple
2 – Tem mác đầy đủ
3 – Bảo hành chính hãng
4 – Thêm bảo hành màn

 

D Kết nối – giám sát giao dịch

D1 Dóng gói  C – Ng bán A chụp 4 ảnh và các ảnh đóng gói, có video càng tốt, có thể chụp các ảnh theo yêu cầu ng Bmua nếu có

D2 Ng mua B xác nhận đóng gói – thanh toán phí khởi tạo 1% giá trị + 100 5 giá trị  – 101 %

D3 A gửi Chuyển hàng – Shipper – chụp ảnh gửi nhận hàng

D4 Chụp ảnh nhận hàng – mở hàng, check hàng

D5 B nhận hàng ; trade thanh toán cho ng bán

D6 B khiếu nại – chụp ảnh khiếu nại – Trade boxx chấp nhận khiếu nại trả hàng

D7 Trade box ko chấp nhận khiếu nại trả hàng B đồng ý

D8 Trade box ko chấp nhận khiếu nại trả hàng B ko đồng ý giải quyết thương lượng

D9: Không thể thương lượng Trade box chuyển thông tin 2 bên cho nhau.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments