Hướng dẫn đăng bài, post ảnh lên Trade boxx

Hướng dẫn đăng bài, post ảnh lên Trade boxx

Trading News
495 View
Like

Bạn có thể đăng bài lên chuyên mục minh muốn. Ví dụ: Link sau sẽ đăng lên chuyên mục tin tức: https://tradeboxx.net/viet-bai-moi?id_danhmuc=20

1 – Bạn chuẩn bị nội dung bao gồm văn bản ( text ) và ảnh ( media)

2 – Đối với text bạn vẫn nhập bình thường

3 – Đối với ảnh : bạn cần up ảnh lên các trang lưu trữ sau đó coppy và dán ảnh vào bài. Các trang lưu trữ ảnh miễn phí có thẻ sử dụng: https://imgur.com/upload ; https://vi.imgbb.com/

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
luong
luong
1 year ago

Ngoài 2 công cụ trong bài viết thì còn khá nhiều nơi để up ảnh lấy lịn ví dụ như google photo, ficrk …

Happy Trade
Happy Trade
1 year ago
Reply to  luong

ok