Bài 27 Mô hình nến Tower Top / Bottom – Đỉnh tháp / Đáy tháp

Bài 27 Mô hình nến Tower Top / Bottom – Đỉnh tháp / Đáy tháp

Trading News
2409 View
Like

Mô hình đỉnh tháp ( Tower Top Candlestick Pattern)

 

awww.finvids.com_Content_Images_CandlestickChart_Tower_Top_Bottom_TowerTop. ​

Mô hình đỉnh tháp là mô hình giá đảo chiều thường xuất hiện khi giá đang tăng. Mô hình bao gồm một hay nhiều cây nến tăng tiếp theo sau là các nến có thân nhỏ và cuối mô hình là một hay nhiều nến giảm mạnh. Các nến tăng nằm bên trái và nến giảm nằm bên phải tạo nên hình dạng toà tháp và các nến thân nhỏ bên trên tạo thành đỉnh tháp.

 

Mô hình đáy tháp ( Tower Bottom Candlestick Pattern)

 

awww.finvids.com_Content_Images_CandlestickChart_Tower_Top_Bottom_TowerTop. ​

Mô hình đáy tháp là mô hình đảo chiều xuất hiện khi giá đang giảm. Mô hình bao gồm một hay nhiều cây nến giảm mạnh tiếp theo sau là các nến thân nhỏ và kết thúc mô hình là một hay nhiều cây nến tăng mạnh. Các cây nến giảm mạnh nằm bên trái và các cây nến tăng mạnh nằm bên phải tạo thành hình dạng toà tháp, các cây nến thân nhỏ nằm bên dưới tạo thành đáy toà tháp.

 

Biểu đồ minh họa mô hình Tower Top

 

awww.finvids.com_Content_Images_CandlestickChart_Tower_Top_Bottom_TowerTopChartExample. 

Mô hình đỉnh tháp được mô tả đầy đủ trên biểu đồ giá Energy SPDR (XLE). Một cây nến tăng điểm mạnh tạo đỉnh mới theo sau là 5 cây nến thân nhỏ có kích thước tương đối bằng nhau. Đáy của các cây nến này bị phá vỡ bởi nến giảm mạnh tạo thành mô hình toà tháp. Biểu đồ giá bên trên có thể xem là mô hình vai đầu vai, với phần đầu của mô hình được tạo bởi cây nến giảm ở vùng đỉnh.

 

Biểu đồ minh họa mô hình Tower Bottom

 

awww.finvids.com_Content_Images_CandlestickChart_Tower_Top_Bottom_TowerBottomChartExample. ​

Một cây nến giảm mạnh tạo thành phần bên trái của toà tháp theo sau là các cây nến thân nhỏ có kích thước tương đương nhau. Mô hình tháp đáy hoàn thành bởi cây nến tăng mạnh (tạo thành phía bên phải của toà tháp) có giá đóng cửa trùng với giá mở cửa của cây nến giảm điểm 5 ngày trước đó.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments