Hệ sinh thái Trading 2.3 – Giúp Trader Có kế hoạch tăng vốn hiệu quả ( nếu lãi )

Hệ sinh thái Trading 2.3 – Giúp Trader Có kế hoạch tăng vốn hiệu quả ( nếu lãi )

Happy Trade
119 View
Like

2.3 – Giúp Trader Có kế hoạch tăng vốn hiệu quả ( nếu lãi )

Một cách ngắn gọn: nếu có lãi bạn cần tăng vốn hợp lý và tăng năng lực vận hành vốn

1 – Bạn sẽ rút bao nhiêu lãi cho tích trữ

2 – Khi đạt bao nhiêu lãi bạn sẽ tăng quy mô vốn

 

 

Chi tiết:

Giả sử bắt đầu với vốn 125 tr như ví dụ trường hợp của 1 trader kiếm sống

– Đạt 100 % tăng trưởng lần 1 thì rút lãi bạn có 125  trc gốc + 125 tr mới lãi đã rút

– Đạt 100 % tăng trưởng lần 2 thì rút lãi bạn có 125  trc gốc + 125×2 tr ; 125tr mới lãi đã rút

– Đạt 100 % tăng trưởng lần 3 thì rút lãi bạn có 125  trc gốc + 125×3 tr ; 125tr mới lãi đã rút

Luc này tiến hành tăng vốn theo quy chuẩn tăng vốn. Vốn mới sẽ thành 250 tr + sự phòng 250 trc + 125 tr dụ trữ tối thiểu + 120 tr ( phòng hờ chết đói )

 

 

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời