Hệ sinh thái Trading 1.4 – Giúp trader mới Biết cách mua bán cơ bản ( đặt lệnh )

Hệ sinh thái Trading 1.4 – Giúp trader mới Biết cách mua bán cơ bản ( đặt lệnh )

Happy Trade
85 View
Like

1.4 – Giúp trader mới Biết cách mua bán cơ bản ( đặt lệnh )

Một cách ngắn gọn: Bạn cấm nút BUY nếu muốn mua  sau đó bấm nút CLOSE nếu muốn chốt lệnh mua

Bạn cấm nút SELL nếu muốn bán sau đó bấm nút CLOSE nếu muốn chốt lệnh bán


Chi tiết:

Mối thị trường sẽ có 1 loại giao diện. Chẳng hạn bạn ra chợ và đặt lệnh “ Tôi MUA 1 kg thịt heo”. Đó là giao diện mồm quen thuộc. Các thị trường hiện đại hơn thì sẽ có giao diện cụ thể, chung quy vẫn là khi bạn muốn BUY bạn sẽ nói yêu cầu đó cho thị trường biết. Và thị trường sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn.

Chuyện đặt lệnh này đơn thuần chỉ là cách giao tiếp, bạn xem ví dụ sẽ hiểu rất nhanh ,không cần quá quan tâm.

CHIA SẺ:
Trả lời