Tại sao chọn học Stem Robotics?

Tại sao chọn học Stem Robotics?

Trading News
571 View
Like

Robotics ngày này được coi là chữ “R” thứ tư của học tập ngoài: “Reading, wRriting và aRithmatic” mà các học sinh hiện đại phải hiểu để thành công trong một thế giới cạnh tranh công nghệ cao. Robotics tích hợp tất cả các lĩnh vực STEM theo cách mà không một môn học nào khác có thể làm được. Robotics là điển hình của tất cả các đối tượng mà giáo dục Stem hướng tới. Nó tích hợp cơ khí, điện, điện tử, kỹ thuật điều khiển, khoa học máy tính, công nghệ, toán học và khoa học.

Ngoài ra người học Robotics còn được truyền cảm hứng qua việc học và được thực hành các kỹ năng mềm một cách trọn vẹn & vô cùng tuyệt vời.

Chúng ta sẽ cùng liệt kê ra sau đây:

Bạn sẽ khám phá những công nghệ đột phá trong môn học Robotics
Đắm chìm vào kỷ luật hướng tới tương lai.
Giúp cho việc học tập trở lên vui vẻ, hấp dẫn, và đầy cảm hứng
Cung cấp kinh nghiệm thực tiễn cao
Cung cấp nền tảng khởi đầu cho việc học tại cao đẳng & đại học
Phát triển kỹ năng tư duy phê phán và các chiến lược giải quyết vấn đề
Cho phép người học phát triển và thể hiện sự sáng tạo
Phát triển khả năng cộng tác, khả năng làm việc nhóm
Giúp học sinh phát triển sự hiểu biết trực quan về các khái niệm vật lý trong khoa học và toán học
Giúp học sinh học giỏi toán, khoa học và chọn nghề trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Tạo sự tự tin và lòng tự trọng
Chuẩn bị học sinh các kỹ năng thiết yếu cho một thế giới cạnh tranh.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments