menu
Tại sao TP không trượt mà Sl trượt

Tại sao TP không trượt mà Sl trượt

News Trading

News Trading
Like
614 View
 we’ve received the following comment from the dealing department:This is the mechanism of how the limit orders are executed. TP as an particular case of limit order is executed against the movement of the market (Buy when the market is falling, and Sell when the market is growing). SL as a particular case of a stop order is executed at the direction of the movement of market (Buy when the market is growing, and Sell when the market is falling) Speaking of TP, it can be executed in 3 ways on the interbank:-better than the order price;-at the order price;-worse than the order price;To prevent arguable situations we always execute TP order at the set price. As for SL orders, there only two options of execution available:- at the price of order- worse than the order priceWe cannot choose between these two kinds of executions that’s why thу rule of the first price is applied here. If the level of price on marked has reached the set SL price, we execute an order at the price of the current moment. It can be either even to the set order price or worse, but it is first in any case.


chúng tôi đã nhận được nhận xét sau đây từ bộ phận giao dịch: Đây là cơ chế làm thế nào các lệnh giới hạn được thực hiện. TP như là một trường hợp cụ thể của lệnh giới hạn được thực hiện chống lại sự chuyển động của thị trường (Mua khi thị trường rơi, và Bán khi thị trường đang phát triển). SL là một trường hợp cụ thể của một lệnh dừng được thực hiện theo hướng di chuyển của thị trường (Mua khi thị trường đang phát triển, và Bán khi thị trường đang giảm) Phát biểu của TP, có thể được thực hiện bằng 3 cách trên liên ngân hàng: – Tốt hơn giá đặt hàng, – giá đặt hàng, – cao hơn giá đặt hàng; Để tránh tình huống tranh cãi, chúng tôi luôn thực hiện lệnh TP tại mức giá đã đặt. Đối với đơn đặt hàng SL, chỉ có hai lựa chọn thực hiện: – ở mức giá-tồi tệ hơn giá đặt hàng Chúng tôi không thể chọn giữa hai loại hình chấp hành đó là lý do tại sao quy tắc giá đầu tiên được áp dụng ở đây. Nếu mức giá trên đã đánh dấu đã đạt đến giá SL được ấn định, chúng tôi sẽ thực hiện một đơn hàng tại thời điểm hiện tại. Nó có thể được hoặc thậm chí đến giá đặt hàng hoặc tệ hơn, nhưng nó là lần đầu tiên trong mọi trường hợp.

 
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tin Hot

GIỚI THIỆU - HƯỚNG DẪN

Tradeboxx.net là một hệ thống mở, thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải. Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận Quy định của Diễn đàn. Phiên bản thử nghiệm, đang tiến hành xin cấp giấy phép thiết lập MXH. Trade Boxx Cung cấp Lớp học trade miễn phí chất lượng cao cho Trader mới miễn phí; Hệ thống mở thư viện các cuốn sách Trading tiêu biểu miễn phí, Hệ thống mở tài liệu Trading Kinh điển miễn phí ...

LIÊN HỆ - CONTACT

Email: [email protected]
Cảnh báo rủi ro. Lưu ý rằng Trading CFDs là sản phẩm có đòn bẩy và có thể dẫn đến thua lỗ tất cả số vốn đã đầu tư. Chính sách bảo mật tb gr

DMCA.com Protection Status

forexlienminhtrader.com