menu

 

Order Groups Products

Prices / Bảng giá 

  *Chọn sản phẩm / Products Codes:

  *Chọn Groups / Pick Groups :

  *Đặt thời gian / Put Time ( Quantity):


   

  Explain / Chú thích :

  1 – Sau khi nhận được đơn hàng người phụ trách sẽ liên hệ trao đổi chi tiết .

  [EN] After receiving your order, we will contact you to discuss more details.

  2 – Giá báo 1 tháng theo USD

  [EN] Monthly price in USD 

  3 – Chỉ Ghim và Ảnh bìa có bán lẻ tuần, Giá 1 tuần = giá 1 tháng /4 , đơn hàng tối thiểu 1 tuần

  Only Pin and Cover, Weekly price = Monthly price / 4 , min order 1 week

  Example / Ví dụ:

  Đặt hàng : P1 , 5 tuần . Giá = 1 tháng + 1 tuần = 1000 + 250 = 1250 u

  [En] Order: P1 , 5 weeks . Price = 1 month + 1 week    = 1000 + 250 = 1250 u

  Tin Hot

  GIỚI THIỆU - HƯỚNG DẪN

  Tradeboxx.net là một hệ thống mở, thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải. Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận Quy định của Diễn đàn. Phiên bản thử nghiệm, đang tiến hành xin cấp giấy phép thiết lập MXH. Trade Boxx Cung cấp Lớp học trade miễn phí chất lượng cao cho Trader mới miễn phí; Hệ thống mở thư viện các cuốn sách Trading tiêu biểu miễn phí, Hệ thống mở tài liệu Trading Kinh điển miễn phí ...

  LIÊN HỆ - CONTACT

  Email: [email protected]
  Cảnh báo rủi ro. Lưu ý rằng Trading CFDs là sản phẩm có đòn bẩy và có thể dẫn đến thua lỗ tất cả số vốn đã đầu tư. Chính sách bảo mật tb gr

  DMCA.com Protection Status