Giấy Phép ASX Markets Số : 180221 / License of ASX Markets No.180221

Giấy Phép ASX Markets Số : 180221 / License of ASX Markets No.180221

Happy Trade
168 View
Like

Giấy Phép / License : ASX Markets

Số giấy phép / License No. : TB180221

Tên giao dịch / Trading name : ASX Markets

Tình trạng pháp lý / Legal status: ASX Markets Inc

Trang chính thức / Home page : https://www.asxmarkets.com/

Địa chỉ liên hệ / Add: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building PO BOX: 1574 James Street Kingstown VC0100 St Vincent and The Grenadines/ Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent and the Grenadines
Số điện thoại / Phone Number : +1900299990
Số Fax: +1900299990
Ngày cấp phép / Date of Licensing : 18 tháng  2 năm 2021
Các dịch vụ / Service and products  : Nguồn giá / Price Board; Thông tin tài chính / finacial info ; lưu trữ thông tin kinh tế / ecomomic analystic info;

 

Phụ lục Trích cam kết bổ sung / Note: Additional commitment:

1 – Cam kết công bố thông tin đầy đủ và toàn diện / Give full info

2 – Mưu cầu lợi ích chân chính cho người dùng / Working for the benefits of the users

3 – Phát triển bền vững để bảo vệ người dùng. / Growing in logn term
4 – Hành xử công bằng, uy tín, văn minh / Conduct fair, prestigious, civilized

 

Cá nhân đại diện/ điều hành/ được ủy quyền/ chịu trách nhiệm / who is responsible

Số giấy phép / License No. : TB180221/1

Tên giao dịch / Trading name: SUPPORT DEPARTMENT

Tình trạng pháp lý / Legal status : Admin – các nhân ủy quyền
Địa chỉ liên hệ / Add : https://www.asxmarkets.com/VN/Contactus
Số điện thoại / Number: +1900299990

Email: support_vn@asxmarkets.com

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments