Bài 3 Đặt lệnh đóng lệnh Open Close Order MT 4 Meta Trader 5

Bài 3 Đặt lệnh đóng lệnh Open Close Order MT 4 Meta Trader 5

Trading News
1637 View
Like

Và bài học cơ bản nên tiếp theo là hướng dẫn mở lệnh đóng lệnh cơ bản sơ sơ:

1 – Mở lệnh – Open Oders 

Ví dụ: đặt mua 1 BITCOIN Thì : Bấm Nút New Order —> hiện bảng, chọn mã BTC —> Chọn khối lượng 1 BTC —> Rồi bấm nút mua

Khi mua xong lệnh sẽ hiện là bạn đã mua 1 BTC ở Bảng Giao dịch . Ctrtl + T —> chọn tab Giao dịch

 

2 – Đóng lệnh Close Orders

Ví dụ bạn muốn chốt- đóng- close lệnh Mua BITCOIN vừa rồi thì bạn: Vô bảng Giao dịch – Trade – Ctrl+T —> nháy kép vào lệnh —> bấm close 

Lệnh đã đóng sẽ hiện ở bảng lịch sử giao dịch.

3- Mở lệnh trên Mobile tương tự bạn xem hình nhé

B1 – Nhấn Giữ mã hàng muốn giao dịch

B2 –  Chọn ” Lệnh mới ”

B3 – Chọn ” thực hiện lệnh theo thị trường” 

B4 – Chọn khối lượng 1

B5 – Bấm BUY theo thị trường hoặc SELL theo thị trường

B6 – lệnh đặt xong hiện ở tab giao dịch

Tiếp:


Tiếp:

4 – ĐÓNG lệnh trên Mobile tương tự bạn xem hình nhé

B1 – Nhấn giữ lệnh muốn đóng

B2 – Bấm “đóng lệnh”

B4 – Xác nhận ” đóng lệnh với lợi nhuận xxx “

B5 – Dóng lệnh hoàn tất chuyển sang tab lịch sử

 


Tiếp :

CHIA SẺ:
Trả lời