Hệ sinh thái Trading 2.8 – Giúp trader tự Bảo vệ năng lực Trading.

Hệ sinh thái Trading 2.8 – Giúp trader tự Bảo vệ năng lực Trading.

Happy Trade
88 View
Like

2.8 – Giúp trader tự Bảo vệ năng lực Trading.

Một cách ngắn gọn: nhiều Trader tìm ra Phương pháp đúng rồi mà tự tay vứt đi hoặc chỉ vì ng khác nói những lời sai lầm mà tiêp thu vào làm hỏng đi thành quả của bản thân. Vừa lãng phí vừa tốn kém

 

 

Chi tiết:

1 – Phương pháp nào cũng có 1 tỉ lệ thua nhất định , miễn là thắng chung cuộc là được

2 – Phương pháp nào cũng có cặp hiệu quả nhất định pahir tìm đúng cặp hiệu quả nhất

3 – Các khung giờ kahc snhau việc trade sẽ khác nhau cần tìm dược khung giờ phù hợp

 

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời