2.7 – Giúp trader tự sửa chữa năng lực Trading.

Một cách ngắn gọn: sửa thành phần sai lầm trong hệ thống

 

 

Chi tiết:

Phải sử dụng các biện pháp khoa học để sửa chữa sai lầm

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời