Hệ sinh thái Trading 2.6 – Giúp trader tự Đánh giá hiệu quả Trading.

Hệ sinh thái Trading 2.6 – Giúp trader tự Đánh giá hiệu quả Trading.

Happy Trade
91 View
Like

2.6 – Giúp trader tự Đánh giá hiệu quả Trading.

 

Một cách ngắn gọn: trade như vậy hiệu quả hay chưa

 

 

Chi tiết:

1 – Có đạt điểm hòa vốn không – 100% vốn không

2 – Đạt điểm hòa vốn mất bao lâu

3 – Đạt điểm hòa vốn với Mức độ thoái lui bao nhiêu ( DD – Draw Down bao nhiêu)

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời