Hệ sinh thái Trading 2.5.5.1 MA

Hệ sinh thái Trading 2.5.5.1 MA

Happy Trade
73 View
Like

2.5.5.1 MA

 

Một cách ngắn gọn: trung bình giá của 1 số phiên liền trước

 

 

Chi tiết: Ví dụ SMA 20 là MA đơn giản chu kỳ 20. Giá trị 1 điểm MA bằng trung bình cộng đơn giản 20 giá đóng cửa liền trước.

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời