2.5.4.2 Quan sát các đặc điểm nến Bằng nhận xét cá nhân

Một cách ngắn gọn: xem đồ thị giá tìm đặc điểm nến.

 

 

Chi tiết: chỉ sử dụng bảng giá trống trơn với các loại : giá điểm; gái sợi dây; giá then chốt; giá nến

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời