Hệ sinh thái Trading 2.5.4.1 Đọc xu hướng bằng nhận xét cá nhân

Hệ sinh thái Trading 2.5.4.1 Đọc xu hướng bằng nhận xét cá nhân

Happy Trade
74 View
Like

2.5.4.1 Đọc xu hướng bằng nhận xét cá nhân

Một cách ngắn gọn: xem đồ thị giá nhận định xu hướng.

 

 

Chi tiết: chỉ sử dụng bảng giá trống trơn với các loại : giá điểm; gái sợi dây; giá then chốt; giá nến

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời