Hệ sinh thái Trading 2.5.3 – Tin tức- thông tin

Hệ sinh thái Trading 2.5.3 – Tin tức- thông tin

Happy Trade
84 View
Like

2.5.3 – Tin tức- thông tin

Một cách ngắn gọn: Bạn cần chọn những tin tức sử dụng để giao dịch.

 

 

Chi tiết: bạn hoàn toàn có quyền không dùng tin tức. Cũng giống như có quyền tự chặt 1 tay rồi ra chiến trận đánh nhau! Nhưng nếu dùng tin tức thì dùng tin gì dùng như thế nào!

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời