Hệ sinh thái Trading 2.5.3.2 Tin tức tình hình chính trị

Hệ sinh thái Trading 2.5.3.2 Tin tức tình hình chính trị

Happy Trade
72 View
Like

2.5.3.2 Tin tức tình hình chính trị

Một cách ngắn gọn: Tình hình đang tốt lên hay xấu đi

 

 

Chi tiết: Loại tin này là phức tạp nhất. Nya đánh nhau nagyf mai ném bom nguyên tử ngày kia dọa ném bom hạt nhân, tuần sau có khủng bố tháng sau có chiến tranh thương mại , năm sau có bầu cử, đủ thứ phiền nhiễu…

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời