2.5.3.1 Tin tức chỉ số kinh tế

Một cách ngắn gọn: Loại tin này là thống kê số liệu kinh tế sẽ báo cáo theo ngày tháng ấn định.

 

 

Chi tiết: chỉ số kinh tế quan trọng nhất là Non Farm và FOMC; ngoài ra quen thuộc có GDP ,…

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời