Hệ sinh thái Trading 2.5.3.1 Tin tức chỉ số kinh tế

Hệ sinh thái Trading 2.5.3.1 Tin tức chỉ số kinh tế

Happy Trade
78 View
Like

2.5.3.1 Tin tức chỉ số kinh tế

Một cách ngắn gọn: Loại tin này là thống kê số liệu kinh tế sẽ báo cáo theo ngày tháng ấn định.

 

 

Chi tiết: chỉ số kinh tế quan trọng nhất là Non Farm và FOMC; ngoài ra quen thuộc có GDP ,…

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời