2.5.2 – Đặc trưng khung giờ ( H1 )

Một cách ngắn gọn: Bạn cần chọn khung giờ ( M1 M5 H1 H4  D W M Y …) tốt nhất cho bạn giao dịch.

 

 

Chi tiết: Mỗi khung giờ sẽ có đặc tính khác nhau. Nếu giống nhau hêt thì trade 1 khung giờ được rồi cần chi nhiều khung giờ.

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời