Hệ sinh thái Trading 2.5.13.3 – Sử dụng nền tảng riêng

Hệ sinh thái Trading 2.5.13.3 – Sử dụng nền tảng riêng

Happy Trade
92 View
Like

2.5.13.3 – Sử dụng nền tảng riêng

Một cách ngắn gọn: giao tiêp với markets bằng nền tảng riêng coi như tự mở 1 Broker cho chính mình trade

 

 

Chi tiết: phàn này sơ lược thôi vì ít người tiếp cần đến được việc này

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời