Hệ sinh thái Trading 2.5.13.2 – Kết nối bằng API

Hệ sinh thái Trading 2.5.13.2 – Kết nối bằng API

Happy Trade
89 View
Like

2.5.13.2 – Kết nối bằng API

Một cách ngắn gọn: kết nối vào nguồn báo giá mua bán không sử dụng phần mềm của Broker

 

 

Chi tiết: phàn này sơ lược thôi vì ít người tiếp cần đến được việc này

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời