Hệ sinh thái Trading 2.5.13.1– Đấu nối AI vào MT4 / MT5 ;

Hệ sinh thái Trading 2.5.13.1– Đấu nối AI vào MT4 / MT5 ;

Happy Trade
102 View
Like

2.5.13.1– Đấu nối AI vào MT4 / MT5 ;

Một cách ngắn gọn: AI phải hoạt động phân tích riêng. Nó không thể cài trên MT4 nên dân chuyên nghiệp mới đấu nối cho AI sử dụng phần mềm giao dịch dược

 

 

Chi tiết: phàn này sơ lược thôi vì ít người tiếp cần đến được việc này

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời