Hệ sinh thái Trading 2.5.12 EA robot ( tự nghiên cứu phát triển )

Hệ sinh thái Trading 2.5.12 EA robot ( tự nghiên cứu phát triển )

Happy Trade
70 View
Like

2.5.12 EA robot ( tự nghiên cứu phát triển )

Một cách ngắn gọn: EA do bạn tự thiết kế cũng nhưu bạn là kỹ sư chế tạo máy. Tạo ra cái máy cho chính mình theo nhu cầu và ý thích của mình

 

 

Chi tiết: Bạn tạo ra EA thế nào và giao việc gì cho EA

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời