Hệ sinh thái Trading 1.2 – Giúp trader mới biết về việc đăng ký tham dự vào thị trường ( mở tài khoản )

Hệ sinh thái Trading 1.2 – Giúp trader mới biết về việc đăng ký tham dự vào thị trường ( mở tài khoản )

Happy Trade
88 View
Like

1.2 – Giúp trader mới biết về việc đăng ký tham dự vào thị trường ( mở tài khoản )

Một cách ngắn gọn: Bạn cần mở tài khoản với 1 hoặc vài sàn giao dịch ( Broker ) tốt nhất có thể.

 


Chi tiết :

Cũng giống như bạn mở 1 tài khoản ngân hàng; mở 1 tài khoản Email ; mở 1 tài khoản chứng khoán ;…

( đang cập nhật cho rõ hơn…)

Khi bạn muốn kết nối vào thị trường bạn cần phải có cổng kết nối. Đó chính là người trung gian ( Broker, sàn giao dịch… ). Và bạn cần phải định danh với broker để giao dịch thường

CHIA SẺ:
Trả lời