Cơ quan quản lý FMA của New Zealand đình chỉ giấy phép của AxiTrader, AxiTrader đã kháng cáo và đang chờ kết quả

Cơ quan quản lý FMA của New Zealand đình chỉ giấy phép của AxiTrader, AxiTrader đã kháng cáo và đang chờ kết quả

Happy Trade
971 View
Like

Giấy phép môi giới bị đình chỉ do vi phạm nghiêm trọng của Đạo luật Ứng xử Thị trường Tài chính.

Cơ quan thị trường tài chính của New Zealand (FMA) hôm nay thông báo rằng họ đã đình chỉ  giấy phép nhà phát hành phái sinh của AxiCorp Financial Services Pty Limited (giao dịch với tên AxiTrader).

Cơ quan quản lý giải thích rằng việc đình chỉ là do vi phạm trọng yếu của AxiTrader trong Đạo luật Ứng xử Thị trường Tài chính 2013, bao gồm:

  • – Thực hiện một đề nghị theo quy định cho các khách hàng bán lẻ ở New Zealand mà không có Tuyên bố công bố sản phẩm tuân thủ hoặc tiết lộ mục đăng ký;
  • – Không nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán; và
  • – Không đạt được cam kết đảm bảo với một kiểm toán viên có trình độ, cho các quy trình, thủ tục và kiểm soát của mình, trong vòng 4 tháng kể từ ngày số dư của nó.

 

Công ty môi giới cũng chống lại các điều kiện giấy phép của mình bằng cách không thông báo cho FMA ngay khi có thể thay đổi nhân viên cấp cao hoặc nhân viên chủ chốt khác, sau khi bổ nhiệm CFO. FMA cho rằng AxiCorp đã chứng minh rằng họ không có đủ hệ thống, quy trình hoặc tài nguyên phù hợp để đảm bảo tuân thủ Đạo luật Ứng xử Thị trường Tài chính hoặc thực hiện hiệu quả các dịch vụ theo giấy phép.

Giấy phép của AxiCorp sẽ vẫn bị đình chỉ cho đến khi FMA hài lòng rằng những lo ngại của nó đã được giải quyết.

Các điều khoản của việc đình chỉ đảm bảo rằng FMA giám sát các nỗ lực khắc phục của AxiCorp.

Trong thời gian đình chỉ, AxiCorp được phép hoạt động như một công ty phát hành phái sinh đối với một đề nghị phái sinh được quy định cho mục đích duy nhất là tham gia vào các công cụ phái sinh với khách hàng hiện tại để đóng bất kỳ vị trí mở nào mà AxiCorp có với các khách hàng hiện tại.

Việc đình chỉ có hiệu lực vào ngày 29 tháng 7 năm 2019.


 

Công ty phát hành phái sinh ngoài quầy, AxiCorp Financial Services Pty Ltd, đã nộp đơn lên Tòa phúc thẩm hành chính để xem xét quyết định đình chỉ giấy phép dịch vụ tài chính Úc (AFS) của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

Vào ngày 2 tháng 1 năm nay, cơ quan quản lý Úc đã đình chỉ giấy phép AFS của AxiCorp, sau khi cơ quan có thẩm quyền thấy rằng công ty đã không tuân thủ luật dịch vụ tài chính.

AxiCorp đã yêu cầu Toà án xem xét việc đình chỉ và tạm dừng quyết định đình chỉ và yêu cầu bảo mật. Theo một tuyên bố của ASIC, Toà án đã cho phép tạm dừng, chờ xem xét cuối cùng.

Điều này có nghĩa là AxiCorp được phép tiếp tục hoạt động cho đến khi Tòa án đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, nó đã từ chối yêu cầu của nhà phát hành phái sinh OTC đối với các lệnh bảo mật.

Ở Úc, AxiCorp giao dịch dưới tên kinh doanh AxiForex, AxiPrime và AxiTrader. Công ty điều hành một doanh nghiệp cung cấp ngoại hối ký quỹ (ngoại hối) và hợp đồng chênh lệch (CFD) cho các khách hàng bán lẻ và bán buôn.

Khi ASIC đình chỉ giấy phép của AxiCorp, công ty đã làm như vậy vì công ty đã không tuân thủ luật dịch vụ tài chính. Đặc biệt, các yêu cầu để:

  • – Trả tiền của khách hàng vào một tài khoản với một tổ chức nhận tiền gửi được ủy quyền của Úc
  • – Thông báo tuyên bố sử dụng sản phẩm (PDS) với ASIC
  • – Tuân thủ các quy tắc giao dịch phái sinh ASIC
  • – Tuân thủ các quy tắc báo cáo tiền của khách hàng;
  • – Nộp báo cáo tài chính với ASIC trước ngày đáo hạn.
  • – AxiCorp cũng bị ASIC phát hiện đã vi phạm Điều kiện 3 của giấy phép, điều này đòi hỏi AxiCorp phải thiết lập và duy trì các biện pháp tuân thủ đảm bảo, theo như có thể thực hiện được, rằng người được cấp phép tuân thủ các quy định của luật dịch vụ tài chính.

Theo tuyên bố được công bố hôm nay, cơ quan giám sát Aussie đã đình chỉ giấy phép của công ty như là một phần của việc tập trung liên tục vào việc cải thiện các tiêu chuẩn trong lĩnh vực phái sinh OTC bán lẻ của Úc.

Theo https://www.financemagnates.com/ và https://financefeeds.com/ https://forexprocenter.com/

CHIA SẺ:
Trả lời