Weltrade hướng dẫn tìm lại mật khẩu trang cá nhân, tìm pass MT4, đổi đòn bẩy

Weltrade hướng dẫn tìm lại mật khẩu trang cá nhân, tìm pass MT4, đổi đòn bẩy

Trading News
87 View
Like

Để lấy lại Pass trang quản lý Web bạn bấm: Tài khoản cá nhân—-> Bạn quên mật khẩu —> Nhập email đăng ký với Weltrade —> làm theo hướng dẫn.

Để thay đổi đòn bẩy tài khoản, để thay đổi pass tài khoản GD nếu bạn nhớ pass cũ, để tìm lại pas tài khoản giao dịch nếu bạn quên pas cũ, để đặt pass view cho xem mới bạn bấm như sau: Thương nhân —> Tài khoản —> Chi tiết . Sau đó chọn từng mục cụ thể để thực hiện yêu cầu.

CHIA SẺ:
Trả lời