Tư mã ý Phiên bản gà

Tư mã ý Phiên bản gà

Trade Boxx News
trong Tin Hot
202 View
Like

1 thanh niên nông cạn trèo trên cây. Thấy thanh niên Tư Mã Ý đi qua nó đái vào đầu anh ấy và còn chêu trọc khoái chí.
Tư Mã thủa ấy còn là thanh niên rong chơi thiên hạ chưa về bên Tào Tháo.
Bị đái, Tư Mã quỳ xuống lễ tạ nó và tấm tắc khen hảo hán. Để tỏ lòng ngưỡng mộ còn dâng tặng 1 thỏi bạc rồi bước đi.
Thanh niên đắc chí hạnh phúc vô bờ. Khi Tư Mã đi rồi Lữ Bố phi ngựa ngang qua. Người anh em nông cạn lại tiếp tục đái lên đầu Lã Bố.
Thế là Tư mã Lúc nãy chính là bái tạ kẻ lâm chung, thương kẻ vô tri tặng tiền phúng điếu…

CHIA SẺ:
Trả lời