Tài khoản mẫu Weltrade Pro Premium

Tài khoản mẫu Weltrade Pro Premium

Trading News
95 View
Like

aforexprocenter.com_Images_image_tin_20hot_20weltrade_spread_wt.

NỔI BẬT: CÔNG NGHỆ STP DMA VƯỢT TRỘI: EU:8; XAU 15
1. THÔNG TIN CƠ BẢN:
– Mở tài khoản chưa cần 5 phút: https://goo.gl/UMfijN
– Nộp rút chỉ cần có Bank nội địa: https://goo.gl/m6gXak
– Nộp có ngay, nhanh hơn cả chuyển khoản nội địa
– Rút 5 phút, nhanh hơn rút tại ATM
– Spread EU chỉ 5, XAU chỉ 12 tốt nhất thế giới
– Swap chỉ 2, vượt trội hơn mọi ECN
– Tặng khách hàng mới 50$ https://goo.gl/xjc3hM
– Hoàn tiền 2$ trên mỗi LOT giao dịch cho mọi khách hàng
– Tiếng Việt Live Chat Web và Tin nhắn Fanpage 24/7
2. Clip

CHIA SẺ:
Trả lời