Trên chart daily BTCUSD một lần nữa quay đầu về vùng 9kx để test trend tăng, rất nhiều NĐT kỳ vọng BTCUSD sẽ phá qua trend để về vùng 8kx nhưng cá nhân tôi tin tưởng vùng hỗ tợ quanh 9k5 -9k8 sẽ một lần nữa chặn đứng đà giảm của BTCUSD . Cơ hội lên tàu cho những ai đang không sở hữu BTC .
Chiến lược : Long 9k5 – 9k8; Stoploss : 8k8 ; Take profit 12k8 – 15k5
Giá đã tăng 15% từ điểm vào lệnh rồi AE, chúng ta sẽ thực hiện chiến lược bảo toàn vốn bằng cách dới lệnh cắt lỗ lên sát điểm vào là giá 9k3, còn lại giữ nguyên điểm chốt lời AE nhé.
Nguồn : tradingview
CHIA SẺ:
Trả lời