1 – Hệ thống tặng tk Live 5000 Cent!

2 – Trader được trade tự do để rút lợi nhuận.

3 – Khi đạt 10k , báo ban tổ chức để có cơ hội nhận vốn 100k từ quỹ Share Fund

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TK THI LIVE 5000 CENT

Tạm dừng đăng ký mới; Đk cũ vẫn tiêp tục thi. Khi nào có đợt đăng ký mới, chúng tôi sẽ mở lại bản đăng ký!


4 – Sau khi đăng ký sẽ có nhân viên quỹ liên hệ trong vòng 24h

5 – Nếu sau 24h chưa có nhân viên quỹ liên hệ bạn vui lòng liên hệ với ban tổ chức.

6 – Nếu có lỗi khi đăng ký online vui lòng gửi các thông tin đến ban tổ chức để đăng ký trực tiếp

7 – Mọi câu hỏi hãy gửi đến ban tổ chức, chúng tôi chắc chắn có phản hồi trong vòng 7 ngày, thông lệ chúng tôi trả lời ngay lập tức

8 – Nghiêm cấm các hoạt động phi Trading! VD : 2 tk 1 buy 1 sell 1 lot vàng

9 – Quyết định của ban tổ chức là cuối cùng!

CHIA SẺ:
Trả lời