Cuộc thi Trade Live tìm Trader cho Quỹ, Tk live và vốn do quỹ cung cấp!

Cuộc thi Trade Live tìm Trader cho Quỹ, Tk live và vốn do quỹ cung cấp!

Happy Trade
639 View
Like

1 – Hệ thống tặng tk Live 5000 Cent!

2 – Trader được trade tự do để rút lợi nhuận.

3 – Khi đạt 10k , báo ban tổ chức để có cơ hội nhận vốn 100k từ quỹ Share Fund

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TK THI LIVE 5000 CENT

Tạm dừng đăng ký mới; Đk cũ vẫn tiêp tục thi. Khi nào có đợt đăng ký mới, chúng tôi sẽ mở lại bản đăng ký!


4 – Sau khi đăng ký sẽ có nhân viên quỹ liên hệ trong vòng 24h

5 – Nếu sau 24h chưa có nhân viên quỹ liên hệ bạn vui lòng liên hệ với ban tổ chức.

6 – Nếu có lỗi khi đăng ký online vui lòng gửi các thông tin đến ban tổ chức để đăng ký trực tiếp

7 – Mọi câu hỏi hãy gửi đến ban tổ chức, chúng tôi chắc chắn có phản hồi trong vòng 7 ngày, thông lệ chúng tôi trả lời ngay lập tức

8 – Nghiêm cấm các hoạt động phi Trading! VD : 2 tk 1 buy 1 sell 1 lot vàng

9 – Quyết định của ban tổ chức là cuối cùng!

CHIA SẺ:
Trả lời