menu
Cuộc thi giao dịch tài khoản Live với Weltrade

Cuộc thi giao dịch tài khoản Live với Weltrade

News Trading

News Trading
Like
507 View
 THỂ LỆ CUỘC THI


I/- ĐĂNG KÝ:

1/- Đối tượng tham gia: Tất cả những người yêu thích forex và trên 18 tuổi.
 
2/- Thời gian: 

Thời gian nhận đăng ký dự thi từ ngày 25/08/2017 đến hết ngày 30/11/2017.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 30/11/2017.

3 / – Đăng ký Tài khoản Weltrade và tuân thủ hợp đồng Khách hàng

4 / – Hỗ trợ mở tài khoản: IB của bạn, Trò chuyện trực tuyến, Đường dây nóng: 0886864555.

5 / – Thương nhân có tài khoản thực tối thiểu $ 200 có quyền tham gia cuộc thi.

II/- ĐIỀU KHOẢN:

1 / – Một người chỉ mở 1 hồ sơ và có thể giao dịch nhiều tài khoản MT4.

2/- Người dự thi được quyền nạp tiền hoặc rút vốn và lợi nhuận ngay trong và sau khi diễn ra cuộc thi. Balance- VỐN ĐẦU TƯ thực sự dùng để tính điểm sẽ được giải thích trong phần phụ lục.

3/- Nghiêm cấm thực hiện việc giao dịch chéo giữa các tài khoản với ý đồ trục lợi. Nếu bị phát hiện, tài khoản đó sẽ bị truất quyền dự thi và huỷ bỏ toàn bộ giải thưởng nếu có.

4/- Tất cả giao dịch của các tài khoản dự thi phải đóng trạng thái trước 4h sáng ngày 1/12/2017.

5/- Tài khoản đoạt giải phải có lợi nhuận lớn hơn 0 và khối lượng tối thiểu phải đạt 5 điểm. (Xem giải thích ở phần phụ lục).

6 / – Bảng xếp hạng cuộc thi sẽ được cập nhật liên tục trên trang fanpage.

7/- Khi thắng giải, các traders nếu không muốn nhận giải qua TK MT4 thì phải cung cấp số TK Ngân hàng và thông tin này phải trùng hợp với các thông tin đăng ký dự thi. BTC có thể sẽ yêu cầu những thông tin phụ để việc trao giải được chính xác.

8/- Mỗi thí sinh dự thi chỉ được nhận một giải cao nhất trong toàn bộ hệ thống giải thưởng.

9 / Nghiêm cấm gian lận. Trọng tài của cuộc thi là Weltrade. Quyết định của Weltrade là cuối cùng.


I
II/- GIẢI THƯỞNG

– Giải thưởng: Tổng giải thưởng là 25.000USD gồm 36 giải thưởng được phân ra như sau:

+ Giải lợi nhuận cao nhất.

– 1 Giải Nhất: 5.000 USD
– 1 Giải Nhì: 3.000 USD
– 1 Giải Ba: 2.000 USD
– 10 Giải Khuyến khích Top 10 mỗi giải 500 USD (tính theo thứ hạng từ trên xuống sau giải Ba).
– 10 giải khuyến khích Top 20 mỗi giải 200 USD (tính từ trên xuống sau giải khuyến khích Top 10)

Các giải thưởng này sẽ tính theo điểm lợi nhuận. Nếu các TK có số điểm lợi nhuận bằng nhau sẽ tính thêm điểm khối lượng để xét TK thắng giải. (xem phụ lục)

+ Giải khối lượng cao nhất.

– 1 Giải Nhất: 3.000 USD
– 1 Giải Nhì: 2.000 USD
– 1 Giải Ba: 1.000 USD
– 10 Giải Khuyến khích mỗi giải 200 USD

Các giải thưởng này sẽ tính theo điểm khối lượng. Nếu các TK có điểm khối lượng bằng nhau sẽ tính thêm điểm lợi nhuận để xét TK thắng giải. (xem phụ lục)

Các giải thưởng sẽ được chuyển vào TK MT4 hoặc chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức sau ngày 30/12/2017 với sự tham dự của đại diện Weltrade tại khách sạn 5* ở TPHCM hoặc Hà nội (bao gồm tiệc trà và tiệc mặn). Mặc định tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi đều được mời dự buổi lễ này. Các thí sinh đạt 6 giải chính nếu ở xa sẽ được đài thọ vé máy bay và một đêm khách sạn ở nơi tổ chức lễ trao giải.

 

IV/ PHỤ LỤC


1. Hệ số tài khoản:

 

Balance (usd) : Hệ số tính điểm.

200-499: 1.0

500-999: 1.5

1000-1999: 2.0

2000-2999: 3.0

3000-3999: 4.0

4000-4999: 5.0

5000-9999: 10.0

10000-19999: 20.0

20000-50000: 30.0


2. Công thức tính điểm

Giải lợi nhuận:

• Điểm lợi nhuận = Lợi nhuận / Balance x 100 x hệ số tài khoản

Giải về khối lượng

• Điểm khối lượng = khối lượng / Balance x 1000 x hệ số tài khoản

3. Công thức tính Balance

Do balance thay đổi theo nạp rút nên cách tính balance như sau:

balance là số tiền thực tế dùng để đầu tư. Tiền balance của khách hàng sẽ liên tục được tăng nếu phát sinh các khoản tiền nộp mới. Tuy nhiên các khoản tiền nộp mới chỉ được cộng tăng vốn đầu tư nếu như trước đó không có số tiền nào được rút ra. Trường hợp trước khi nạp thêm đã có số dư rút ra, thì khi nào deposite thêm lớn hơn thì phần đã rút sẽ đươc cộng bổ sung balance.

Ví dụ:

Gọi balance = G.
Deposite = D
Withdraw = W
NET DEPOSITE = N.

a. Khách hàng Nguyễn Văn A bắt đầu giao dịch nộp 1000 USD vào ngày 1/10. 

 

D(1/10)=0
W(1/10)=0
N(1/10)=0
G(1/10) = 1000

b. Giả sử trong quá trình giao dịch khách hàng không rút tiền, tới ngày 2/10 khách hàng nộp thêm 500u:

D(2/10) = 500
W(2/10) = 0
N(2/10) = D(2/10) – W(2/10) = 500 – 0 = 500. 
Khi đó: G(2/10)= G(1/10) + N(2/10) = 1000 + 500 = 1500u. 
Sau khi phát sinh cộng N(2/10) vào G(2/10) thì N(2/10) sẽ được reset lại về 0.

c. Khách hàng giao dịch tới ngày 3/10 rút ra 2000u. 
Khi đó:
W(3/10)=2000u
D(3/10) = 0
N(3/10) = N(2/10) + D(3/10) – W(3/10) = 0 + 0 – 2000 = -2000. 
Vì N(3/10)

d. Ngày 4/10 khách hàng tiếp tục rút 700u:
W(4/10) = 700
D(4/10) = 0
N(4/10) = N(3/10) + D(4/10) – W(4/10) = -2000 +0 – 700 = -2700u. 
Vì N(4/10)

e. Ngày 5/10, khách hàng nạp 2500u: 
D(5/10) = 2500
W(5/10)=0
N(5/10) = N(4/10) + D(5/10) – W(5/10) = -2700 + 2500 – 0 =-200u. 
Vì N(5/10)

f. Ngày 6/10, khách hàng tiếp tục nộp vào 900u:
D(6/10) = 900
W(6/10) = 0
N(6/10) = N(5/10) + D(6/10) – W(6/10) = -200 + 900 – 0 = 700. 
Vì N(6/10) > 0, nên G(6/10) = G(5/10) + N (6/10) = 1500 + 700 = 2200. 
Và sau khi N(6/10) được cộng vào G(6/10) thì N(6/10) tiếp tục được reset về 0.

Tại thời điểm này chu kỳ tính toán tương tự như bước đầu tại ngày 1/10. Các thời điểm sẽ được tính liên tục tự động ngay sau mỗi phát sinh về nạp rút tiền theo nguyên tắc khi phát sinh tại thời điểm nào thì G, D, W, N sẽ được tính toán ngay tại thời điểm đó (có thể tính theo từng giây, từng phút phát sinh các nghiệp vụ nạp/rút tiền).

4. Cách tính giải thưởng

• Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 giải cao nhất
• Giải lấy từ điểm cao xuống thấp
• Tài khoản nhận giải phải đạt lợi nhuận > 0, điểm khối lượng > 10 
• Tài khoản đạt đổng giải về profit và volume sẽ lấy giải giá trị cao hơn, nếu cùng giá trị tiền thưởng lấy giải thứ hạng cao hơn.

Nếu người dự thi có thắc mắc về cách tính xin vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Phụ đề tiếng anh:

Đã hiệu chỉnh

 

CONTEST RULES

 

I / REGISTERED:

 

1 / – Participants: All forex lovers and over 18.

 

2 / – Time:

 

The time for registration is from 25/08/2017 to 30/11/2017.

 

The contest runs from 01/10/2017 to 30/11/2017.

 

3 / – Weltrade account registration and compliance with customer contracts

 

4 / – Account opening support: your IB, Chat online, Hotline: 0886864555.

 

5 / – Traders with a minimum real account of $ 200 have the right to participate in the contest.

 

II / – TERMS:

 

1 / – One person only open one profile and can trade multiple MT4 accounts.

 

2 / – Candidates are entitled to deposit or withdraw funds and profits right during and after the contest. Balance-invested capital actually used to calculate points will be explained in the appendix.

 

4 / – All transactions of accounts must be closed before 4 am on 1/12/2017.

 

5 / The winning account must have a profit greater than 0 and the minimum amount must reach 5 points. (See appendix for explanation).

 

6 / – The contest rankings will be updated continuously on the fanpage.

 

7 / – When the winners, if traders do not want to receive the prize via MT4, must provide the bank account number and this information must match the registration information. BTC may request additional information for the award.

 

8/ Each contestant receives only the highest prize in the whole prize system.

 

9 / Cheating is forbidden.  Referee of the contest is Weltrade. Weltrade’s decision was final.

 

III. – PRIZES

 

– Prize: The total prize money is USD 25,000 including 36 prizes as follows:

 

+ Highest profits prizes.

 

– 1 First prize: 5,000 USD

– 1 second prize: $ 3,000

– 1 third prize: 2,000 USD

– 10 Top 10 Prizes for each $ 500 prize (ranked after top three).

– 10 consolation prizes of Top 20 for each $ 200 prize (top-down after the top 10 consolation prize)

 

These prizes will be calculated according to profitability. If the account has the same profit, then the points will be added to the winning account. (see appendix)

 

+ Highest volume prizes.

 

– 1 First prize: $ 3,000

– One second prize: $ 2,000

– One third prize: 1,000 USD

– 10 consolation prizes of $ 200 each

 

These prizes will be calculated according to the weighted score. If the account has the same weight, the winnings will be calculated. (see appendix)

 

The prizes will be transferred to MT4 account or transfer via bank system.

 

The award ceremony will be held after 30/12/2017 with Weltrade representatives at 5 * hotel in Ho Chi Minh City or Hanoi (including tea and party). By default, all contestants are invited to the event. Candidates who won six major tournaments will receive airfare and one night hotel accommodation.

 

IV / APPENDIX

 

1. Account ratio:

 

Balance (Score): Score.

200-499: 1.0

500-999: 1.5

1000-1999: 2.0

2000-2999: 3.0

3000-3999: 4.0

4000-4999: 5.0

5000-9999: 10.0

10000-19999: 20.0

20000-50000: 30.0

 

2. Point calculation formula

 

Prize for profit :

 

• Profitability Score = Profit / Balance x 100 x account ratios

 

Prize for volume

 

• Volume Score = Volume / Balance x 1000 x Account Factors

 

 

3. Balance formula

 

Because balance changes with load pull, the balance is calculated as follows:

 

Balance is the actual amount invested. Customer balance will continue to increase if new deposits arise. However, the new deposits will only be added to the investment capital if no money has been withdrawn before. In case of additional deposit, the deposited amount will be added plus balance.

 

For example:

 

Call balance = G.

Deposite = D

Withdraw = W

NET DEPOSITE = N.

 

a. Customers Nguyen Van A started paying $ 1,000 on Oct. 1.

 

D (1/10) = 0

W (1/10) = 0

N (1/10) = 0

G (1/10) = 1000

 

b. Suppose during the transaction customers do not withdraw money, until October 2 customers pay 500u:

 

D (2/10) = 500

W (2/10) = 0

N (2/10) = D (2/10) – W (2/10) = 500 – 0 = 500.

Then: G (2/10) = G (1/10) + N (2/10) = 1000 + 500 = 1500u.

After generating N (2/10) into G (2/10), N (2/10) will be reset to 0.

 

c. Customers trading to date 3/10 withdraw 2000u.

Then:

W (3/10) = 2000

D (3/10) = 0

N (3/10) = N (2/10) + D (3/10) – W (3/10) = 0 + 0 – 2000 = -2000.

For N (3/10)

 

d. On 4/10 customers continue to withdraw 700u:

W (4/10) = 700

D (4/10) = 0

N (4/10) = N (3/10) + D (4/10) – W (4/10) = -2000 +0 – 700 = -2700u.

Since N (4/10)

 

e. On October 5, customers load 2500u:

D (5/10) = 2500

W (5/10) = 0

N (5/10) = N (4/10) + D (5/10) – W (5/10) = -2700 + 2500 – 0 = -200u.

Since N (5/10)

 

f. On October 6, customers continue to pay 900u:

D (6/10) = 900

W (6/10) = 0

N (6/10) = N (5/10) + D (6/10) – W (6/10) = -200 + 900 – 0 = 700.

Since N (6/10)> 0, G (6/10) = G (5/10) + N (6/10) = 1500 + 700 = 2200.

And after N (6/10) is added to G (6/10), N (6/10) is reset to 0.

 

At this point the calculation cycle is similar to the first step at 1/10. The time will be automatically calculated immediately after each time of charging when the principle of G, D, W, N is calculated at the time (can calculate every second, every minute of the load / withdrawal operations.

 

4. How to calculate prize

 

• Each customer receives only one prize

• Good from high to low

• Winning account must be profitable> 0, weight> 10

• Winning and profit winning accounts will be awarded higher prizes if the same prize value is higher.

 

If you have questions about the calculation please contact support.


Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tin Hot

GIỚI THIỆU - HƯỚNG DẪN

Tradeboxx.net là một hệ thống mở, thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải. Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận Quy định của Diễn đàn. Phiên bản thử nghiệm, đang tiến hành xin cấp giấy phép thiết lập MXH. Trade Boxx Cung cấp Lớp học trade miễn phí chất lượng cao cho Trader mới miễn phí; Hệ thống mở thư viện các cuốn sách Trading tiêu biểu miễn phí, Hệ thống mở tài liệu Trading Kinh điển miễn phí ...

LIÊN HỆ - CONTACT

Email: [email protected]
Cảnh báo rủi ro. Lưu ý rằng Trading CFDs là sản phẩm có đòn bẩy và có thể dẫn đến thua lỗ tất cả số vốn đã đầu tư. Chính sách bảo mật tb gr

DMCA.com Protection Status

forexlienminhtrader.com