CASH PUZZLE: LƯỢNG TRẢ TIỀN CHO KHÁCH HÀNG WELTRADE VÀ BẢN TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG ĐƯỢC TRẢ CUỐI THÁNG!

CASH PUZZLE: LƯỢNG TRẢ TIỀN CHO KHÁCH HÀNG WELTRADE VÀ BẢN TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG ĐƯỢC TRẢ CUỐI THÁNG!

Trading News
260 View
Like

Xin giới thiệu đến các bạn kết quả của tháng đầu tiên thanh toán Cash Puzzle :
104 khách hàng kiếm được nhiều hơn $500 mỗi tháng!

$110 000 số tiền đã trả

5240 số lượng giải thưởng được trả

1100 tổng số người tham gia

$100 tiền thưởng giảm 55 lần!

$200 tiền thưởng giảm 21 lần!

$500 tiền thưởng giảm 6 lần!

$1 000 tiền thưởng giảm 2 lần!

Phần thưởng lớn nhất của chúng tôi $5 000 và $10 000 đang chờ người chiến thắng 7 ngày một tuần! Kích hoạt câu đố mỗi ngày, giao dịch và giành giải thưởng tiền mặt ngay lập tức!

Giao dịch tích cực và nhận tiền lương từ WELTRADE!

CHIA SẺ:
Trả lời