Giấy Phép Mẫu Liên Minh Trader

Giấy Phép Mẫu Liên Minh Trader

Trading News
360 View
Like

Giấy Phép Forex Liên Minh Trader

Số giấy phép: TB551912

Tên giao dịch: Forex – Liên Minh Trader

Tình trạng pháp lý: Hội nhóm
Địa chỉ liên hệ : Phòng 10, tầng 10, vincenter, Ha Nội
Số điện thoại: 0998 *** ***
Email: broker@gmail.com
Ngày cấp phép: 05 tháng  05 năm 2019
Các dịch vụ: Thông tin; lưu trữ thông tin; đào tạo

Trích cam kết bổ sung:

1- Cam kết công bố thông tin đầy đủ và toàn diện

2 – Spread phổ biến Eu: 8
3 – Spread tối đa : 80

4 – Tốc độ nạp rút; rút trong vòng tối đã 10 ngày; thông lệ 30 phút

5 – Dịch hợp đồng đầy đủ tham khảo tiếng Việt

 

Cá nhân đại diện/ điều hành/ được ủy quyền/ chịu trách nhiệm

Số giấy phép: TB551912/1

Tên giao dịch: Trader

Tình trạng pháp lý: Admin – các nhân ủy quyền
Địa chỉ liên hệ : Trader
Số điện thoại: 0998 *** ***

Email: trader@gmail.com

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments